LOKAAL BESTUUR NIJLEN IS OP ZOEK NAAR (M/V/X): JOBSTUDENTEN BEGELEIDSTER KINDEROPVANG

Omschrijving

Lokaal bestuur Nijlen is op zoek naar: JOBSTUDENTEN BEGELEIDSTER KINDEROPVANGm/v/x, afdeling onthaal en dienstverlening, team zorgverlening, in voltijds contractueel dienstverband voor 37,50/37,50 uur per week met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor de periode de paasvakantie, zomervakantie, herfstvakantie.

Korte functiebeschrijving

Als jobstudenten wordt je mee ingeschakeld als begeleidster van kinderen (2,5 t/m 12 jaar) bij IBO Dolfijn (Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang), de gemeentelijke kinderopvang.

Vereisten

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

 • minimumleeftijd: 18 jaar (of worden in 2023). 
 • voldoen aan de voorwaarden die opgelegd zijn door Kind & Gezin (www.kindengezin.be), komen onder andere in aanmerking: jongeren die in het bezit zijn van een A2-diploma kinderzorg, jeugd en gehandicaptenzorg, internaatswerking, … of minstens 2e jaarsstudent in een bachelor orthopedagogie, onderwijs, verpleging, … of student 7de jaar zorg of leidinggevende ervaring in jeugdbeweging, … 
 • Voldoen aan de vereiste betreffende taalkennis.
 • Slagen voor de selectieprocedure.

Aanbod:

 • werken in een dynamische organisatie met een open en levendige sfeer
 • de nodige vrijheid om je job uit te voeren
 • De bruto maandwedde wordt vastgesteld op basis van de salarisschaal van kinderbegeleider zoals deze werd vastgesteld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022 over een nieuwe functieclassificatie bij lokale besturen en over aangepaste salarisschalen ter uitvoering van het Zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren.
 • een geïndexeerde brutomaandwedde van minimum 2671,66 euro, aangevuld met een fietsvergoeding en maaltijdcheques van € 7,50 (eigen bijdrage van €1,09)

De datum en plaats voor het selectie interview zullen later meegedeeld worden.

Solliciteren:

Kandidaturen kunnen ingediend worden op volgende manieren: Door een sollicitatiebrief, samen met uw cv, diploma’s of getuigschriften en een uittreksel uit het strafregister (model Art 596.2 en maximum 2 maanden oud), het uittreksel strafregister zal onmiddellijk vernietigd worden na inzage:

 • te versturen aan: Lokaal bestuur Nijlen - Kerkstraat 4, 2560 Nijlen
 • persoonlijk te overhandigen tegen ontvangstbewijs
 • te mailen personeel@nijlen.be

Voor meer informatie over deze functie kan u terecht bij team personeel, 03 410 02 84 of personeel@nijlen.be