Meldpunt Vereenzaming

Wat is dit?

Als je jezelf eenzaam voelt of je zorgen maakt om anderen, kan je dit melden bij het Meldpunt Vereenzaming of bij de lokale contactpersoon van het OCMW van Nijlen. Elke melding wordt discreet behandeld en de lokale hulpverlener zal contact zoeken met de (mogelijk eenzame) persoon en proberen een persoonlijke hulpverlening aan te bieden. Alles gebeurt enkel met respect voor de wensen en vragen van de persoon in kwestie, die uiteraard ook vrij is om het hulpverleningsaanbod af te wijzen.

Hoe aanvragen?

Voor de meldingen kan je een afspraak maken met:

Nathalie Gijsels

nathalie.gijsels@nijlen.be / 03 410 02 11

Extra informatie

www.meldpuntvereenzaming.be

info@meldpuntvereenzaming.be

telefonisch via Tele-onthaal op het nummer  106