Milieuvergunning

Als u in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

 • Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig.
 • Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht.

U moet zelf nagaan tot welke klasse uw bedrijf behoort.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Wat is dit?

 • Voor klasse 1 en 2 hebt u een milieuvergunning nodig.
 • Voor klasse 3 hebt u alleen meldingsplicht.

Hoe aanvragen?

Ga eerst zelf na in welke klasse uw bedrijf hoort op basis van de meest recente lijst van het VLAREM 1.

Afhankelijk van deze klasse, hebt u een andere milieuvergunning nodig.

 • Behoort uw bedrijf tot klasse 1?
  Vraag dan een milieuvergunning aan bij de Bestendige Deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4 maanden.
 • Behoort uw bedrijf tot klasse 2?
  Vraag dan een milieuvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 105 dagen.
 • Behoort uw bedrijf tot klasse 3?
  Dan bent u enkel verplicht om dit te melden.

Hulp bij aanvraag van de milieuvergunning

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van uw milieuvergunning?

 • Raadpleeg de 'Handleiding Milieuvergunningsaanvraag' (zie bij 'Publicaties' hieronder).
 • Neem contact op met uw gemeentelijke milieudienst.
 • Via het digitale eMIL-loket, kunt u uw aanvraag of melding online voorbereiden en uw gegevens meteen valideren. U moet daarna uw aanvraag wel nog afdrukken en opsturen naar de bevoegde overheid.

Beroep

Als uw milieuvergunning geweigerd wordt, kunt u in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie van de provincie.

Wat kost dit?

Er is een gemeentelijke belasting verschuldigd voor het openen en veranderen van een hinderlijke inrichting:

Klasse 1: € 500,00

Klasse 2: € 250,00

Klasse 3: € 75,00

Regelgeving

Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).