Mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsplan kan je hier raadplegen.

Aangezien mobiliteit en alles daar rond heel snel evolueert, besloten we in 2018 om het mobiliteitsplan volledig te vernieuwen. We streven naar een verkeersveilige en leefbare gemeente en willen volop inzetten op de 'modal shift'. Dit wil zeggen dat korte verplaatsingen zoveel mogelijk gebeuren te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en dat langere trajecten met de wagen over de juiste routes gebeuren. Zo is er minder verkeersdrukte en sluipverkeer.

Ter voorbereiding van een nieuw mobiliteitsplan kwamen we begin 2019 samen met 8 externe experten die mee nadachten over de mobiliteit in Nijlen. Hieruit vloeide een ambitienota die als integraal onderdeel werd toegevoegd aan het bestek dat werd uitgestuurd naar verschillende studiebureaus om een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan te maken.

Op 29 juli werd het bestek gegund aan het studiebureau TRAJECT dat samen met participatiebureau Meneer De Leeuw een mobiliteitsstudie zal opstarten voor Nijlen. Doorheen het hele traject worden inwoners bevraagd en betrokken om samen het mobiliteitsplan vorm te geven. Wil je graag constructief mee denken over de mobiliteit van morgen? Stuur dan een mailtje naar onthaal@nijlen.be.

Meer info over de exacte planning volgt binnenkort! We staan alvast op zondag 15 september op de autovrije zondag in Kessel-station met een infostandje. Tot dan!