Natuurvergunning

Wat is dit?

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is.

Meer informatie vind je op de website van natuur en milieu.

Hoe aanvragen?

Vraag de natuurvergunning aan met het formulier 'Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen' (Word-doc).

Burgers en bedrijven kunnen een natuurvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Wie niet akkoord gaat met de beslissing van het schepencollege over zijn natuurvergunningsaanvraag, kan beroep indienen bij de Bestendige Deputatie van de provincie. Dit beroep bevestigt, wijzigt of vernietigt dan de beslissing van de gemeente.

Enkel organisaties met publiekrechtelijk statuut (zoals OCMW's, polders en wateringen, gemeentebesturen) moeten hun natuurvergunningsaanvraag rechtstreeks bij de Bestendige Deputatie van de provincie indienen.

Wat kost dit?

gratis