Nieuw in Nijlen: vrijwillig aanbieden parkeerplaats aan zorgverstrekker

22
jun
2022

Het is niet altijd eenvoudig voor zorgverstrekkers (dokters, thuisverpleging, …) om snel en legaal te parkeren op hun ronde langs vaak veel mensen die op de verzorging zitten te wachten. Lokaal bestuur Nijlen wil hier mee een oplossing bieden, samen met inwoners die op vrijwillige basis hun steentje willen bijdragen. Het werkt met stickers. Waar mensen zo’n sticker hangen, daar zijn zorgverstekkers welkom om even te parkeren.

Het project is bestemd voor zorgverstrekkers die een huisbezoek afleggen met een voertuig. Ze moeten in het bezit zijn van een RIZIV-nummer en een zorgparkeerkaart. Lokaal bestuur Nijlen stel de kaart ter beschikking. Deze geeft de zorgverstrekker de kans om maximaal 45 minuten gratis te parkeren op de inrij van een aanbieder die een zorgparkeersticker heeft geplakt. Inrij betekent een parkeerplaats voor een garagepoort, een poort of een inrit, al dan niet op de openbare weg van het grondgebied Nijlen.

Hoe kan je meedoen?

Zowel de zorgverstrekker die hier gebruik van wil maken als de inwoner die een parkeermogelijkheid wil aanbieden, die moet zich aanmelden op www.nijlen.be/zorgparkeren

Waar moet de zorgverstrekker zeker op letten?

  • Hij of zij  moet de zorgparkeerkaart voor zorgverstrekkers zichtbaar in het voertuig aan de voorruit leggen wanneer hij gebruik maakt van een inrij.
  • Hij of zij  is verplicht een geldig telefoonnummer van zijn mobiel toestel (dat de gebruiker tijdens zijn huisbezoek bij zich heeft) te vermelden op de zorgparkeerkaart voor zorgverstrekkers.
  • Het voertuig van de gebruiker mag geen hinder veroorzaken voor fietsers of voetgangers. Verkeersboetes moeten worden betaald.
  • Hij of zij moet het voertuig zo snel mogelijk verplaatsen op eenvoudig verzoek van de aanbieder.
  • Hij of zij moet de parkeertermijn van maximum 45 minuten respecteren

Alle verdere info vind je in het reglement op https://www.nijlen.be/gebruiksreglement-zorgparkeren-nijlen

Klachten en opmerkingen geef je door aan lokaal bestuur Nijlen per e-mail info@nijlen.be of op het telefoonnummer 03 410 02 11