Nijlens Comité voor ontwikkelingssamenwerking (NCOS)

Het Nijlens Comité voor Ontwikkelingssamenwerking overkoepelt de organisaties die in Nijlen bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking. Het gaat hier dan over 11.11.11, Broederlijk Delen, Nijlen voor Hodora, de Nijlense wereldwinkel, Vredeseilanden en Amnesty International afdeling Nijlen. De vrijwilligers van deze organisaties zetten zich in voor een rechtvaardigere wereld.

Organiseren en adviseren

Naast de organisatie van verschillende activiteiten zoals de scholenslotdag en een filmavond tijdens de wereldweek, verleent het NCOS advies aan het college van burgmeester en schepenen met betrekking tot subsidies. Zo kunnen de scholen een subsidie aanvragen voor een inleefreis naar het Zuiden en kunnen alle inwoners een individuele projectaanvraag indienen.

Noodhulp

Ook voor noodhulp wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd. Zo werd in 2017 Oxfam Solidariteit ondersteund ten behoeve van de bestrijding van de cholera-epidemie die op dit moment woedt in Jemen. Ook werd er geld vrijgemaakt voor de oproep van ‘Hongersnood 12-12’ van het Belgisch Consortium voor Noodsituaties.

Meer info: 

Luc Luyten, Schepen voor ontwikkelingssamenwerking, Luc.luyten@telenet.be , 0476 32 20 07

Walter Caethoven, Voorzitter van het NCOS, w.caethoven@worldonline.be , 03 481 85 70

Matthias Verstraeten, Secretaris van het NCOS, Matthias.verstraeten@nijlen.be , 03 410 02 78

Verslagen


Contact informatie