OCMW raad

De raad voor maatschappelijk welzijn, ook wel bekend als de OCMW-raad, vergadert in de raadzaal in het gemeentehuis in Nijlen na de vergadering van de gemeenteraad, dewelke start om 20.00 uur. De zittingen zijn openbaar, behalve wanneer tijdens het overleg specifieke persoonsgegevens aan bod komen.  

De eerste raad voor maatschappelijk welzijn van deze legislatuur heeft plaatsgevonden op dinsdag 8 januari 2019 om 19.30 uur. De agenda van deze vergadering vindt u  HIER.

De vergaderingen van 2019 gaan door op 5 februari, 12 maart, 2 april, 7 mei, 18 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november en 10 december.

Verslag vorige zitting: het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 december 2018 kunt u HIER (onder voorbehoud van goedkeuring door volgende vergadering) lezen. 

Verslagen eerdere zittingen 2018

Archief verslagen raad voor maatschappelijk welzijn vorige jaren

 De samenstelling is dezelfde als de gemeenteraad.