Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 zal men niet meer spreken van een bouwvergunning of milieuvergunning. De omgevingsvergunning betreft de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning in 1 vergunning.

Elke vergunning die vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en/of de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten omvat, zal onder de noemer omgevingsvergunning vallen.

 

Wat is dit?

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij 1 loket, het Omgevingsloket. Waarna er 1 openbaar onderzoek en 1 adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Hoe aanvragen?

Een omgevingsvergunning kan aangevraagd worden vanaf 1 januari 2018. Deze aanvragen zullen digitaal via het Omgevingsloket dienen te gebeuren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een gewone procedure en een vereenvoudigde procedure. 

Gewone procedure (met openbaar onderzoek):

Het dossier dient digitaal ingediend te worden via het Omgevingsloket. Van zodra het dossier ingediend werd, hebben wij 30 dagen om dit dossier volledig en ontvankelijk te verklaren. 

Pas dan start de officiële behandelingstermijn van 105 dagen (indien geen advies van de provinciale omgevingscommissie is vereist) of 120 dagen (indien wel advies van de provinciale omgevingscommissie is vereist). In het kader van deze procedure moet er altijd een openbaar onderzoek worden gehouden.

Deze termijn kan in specifieke gevallen met 60 dagen worden verlengd. Deze termijn is bindend. Dit heeft als gevolg dat als er geen tijdige beslissing werd genomen, de vergunning wordt geacht te zijn geweigerd.

Nadat alle adviezen en eventuele bezwaren werden ontvangen, maakt de omgevingsambtenaar zijn verslag op. Dit verslag wordt dan voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Op basis van dit verslag wordt door het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing genomen.

Vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek):

Het dossier dient digitaal ingediend te worden via het Omgevingsloket. Van zodra het dossier ingediend werd, hebben wij 30 dagen om dit dossier volledig en ontvankelijk te verklaren. 

Pas dan start de officiële behandelingstermijn van 60 dagen. Binnen deze vereenvoudigde procedure wordt er geen openbaar onderzoek gehouden.

Deze termijn is bindend. Dit heeft als gevolg dat als er geen tijdige beslissing werd genomen, de vergunning wordt geacht te zijn geweigerd.

Nadat alle adviezen werden ontvangen, maakt de omgevingsambtenaar zijn verslag op. Dit verslag wordt dan voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Op basis van dit verslag wordt door het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing genomen.

De beslissing (vergunning) wordt ter plaatse uitgehangen door middel van een mededeling. 

Ook via andere kanalen (website en krant) zal de beslissing worden bekendgemaakt vanaf 1 januari 2018. 

Alle beslissingen, aanvragen en openbare onderzoeken kan u als burger raadplegen via ons thuisloket. Uiteraard kan u deze ook na afspraak raadplegen op onze diensten.

Wat meebrengen?

Het dossier dient digitaal te worden ingediend bij het Omgevingsloket. U kan voorafgaandelijk wel een ontwerp bezorgen van de aanvraag, zodat wij uw ontwerp al kunnen bijsturen indien nodig. Best neemt u hiervoor telefonisch contact met ons op.

Wat kost dit?

Gratis

Regelgeving

 De specifieke wetgeving kan u raadplegen via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/