Opdrachthoudende verenigingen

Dit betreft een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid en met een beheersoverdracht die statutair vastgelegd is. Daardoor doen de gemeenten afstand van het recht om zelfstandig de opdrachten uit te voeren waarvan de realisatie op grond van hun eigen beslissing toevertrouwd is aan het samenwerkingsverband.

 • Duurtijd:
  • Voor een periode van maximum 18 jaar (eventueel wat langer om over verkiezingsjaar te trekken (+ opeenvolgende verlengingen)
  • Geen voortijdige uittreding mogelijk (tenzij voor OV in kader van Energiedecreet bij gebiedsuitwisseling)
  • Ontbinding mogelijk
 • Bestuur:
  • Algemene vergadering (jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering) = gemeenteraadsleden
  • Raad van bestuur (maximum 15 bestuurders)
   • De bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
  • Andere bestuursorganen (algemene comités, adviescomités, regionale bestuurscomités, e.d.) facultatief

Gemeente Nijlen is deelnemer in onderstaande opdrachthoudende verenigingen:

IOK Afvalbeheer

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen voor Afvalbeheer of kortweg IOK Afvalbeheer, zorgt voor een geïntegreerde afvalbehandeling in 29 Kempense gemeenten. De focus ligt op afval voorkomen en een duurzaam materialenbeheer.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Tom Covens met als plaatsvervanger schepen Luc Luyten
 • Raad van Bestuur (de leden van deze raad ontvangen per zitting presentiegeld van €106,66 en kilometervergoeding – de raad van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer worden achtereenvolgens georganiseerd op dezelfde dag)
  • Stemgerechtigd lid: schepen Bert Celis

Wil je meer weten? www.iok.be

Pidpa

Pidpa voldoet op een duurzame en kwalitatieve manier, efficiënt en op maat aan de watergebonden behoeften van klanten aan de best mogelijke prijs. Het levert bijdrage aan het waarborgen van een goede volksgezondheid en de economische ontwikkeling in het verzorgingsgebied met respect voor het milieu.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering (de leden ontvangen per zitting een kilometervergoeding)
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Paul Laurijssen met als plaatsvervanger raadslid Els Herremans

Wil je meer weten? www.pidpa.be

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging

Het nieuwe netbedrijf dat op 1 juli 2018 is ontstaan uit de fusie van Eandis en Infrax en de nieuwe naam Fluvius heeft gekregen is het grootste intergemeentelijk bedrijf van Vlaanderen. Fluvius levert nutsvoorzieningen aan overheden, gezinnen en bedrijven in alle 300 Vlaamse gemeenten. Fluvius is actief als beheerder van de distributienetten voor aardgas en elektriciteit, riolering, kabeldistributie en warmte.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente: burgemeester Paul Verbeeck met als plaatsvervanger schepen Paul Laurijssen
 • Raad van Bestuur (de leden van deze raad ontvangen per zitting presentiegeld van €209,14 en kilometervergoeding)
  • Stemgerechtigd lid: burgemeester Paul Verbeeck

Wil je meer weten? www.fluvius.be

Fluvius Antwerpen

Fluvius Antwerpen is een opdrachthoudende vereniging die op 1 april 2019 is ontstaan uit de fusie van de opdrachthoudende verenigingen IMEA, Integan en Iveg.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Paul Laurijssen met als plaatsvervanger raadslid Liesbeth Van Bouwel
 • Raad van bestuur (de leden van deze raad ontvangen per zitting presentiegeld)
  • Stemgerechtigd lid: burgemeester Paul Verbeeck
 • Regionaal bestuurscomité (de leden van dit comité ontvangen per zitting een kilometervergoeding)
  • Stemgerechtigd lid: burgemeester Paul Verbeeck

Wil je meer weten? www.fluvius.be