Openbare werken

 

Waar wordt er gewerkt in de gemeente?

Langs de Berlaarsteenweg wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Deze werken bevinden zich in de eerste fase. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn deze werken rond ... afgerond. Door deze werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen Kessel en Berlaar.

Waar worden er werken gepland?

Vanaf de tweede helft van november tot en met de eerste helft van december vinden er in meerdere straten in de gemeente onderhoudswerken plaats. Het gaat zowel om lokale herstellingen aan betonplaten als wegen die over de gehele lengte een nieuwe asfaltlaag krijgen. De meeste impact op het verkeer zal er zijn in de Nieuwstraat, waar er aan de betonplaten gewerkt zal worden gedurende twee weken.

Enkelrichting in Nieuwstraat en deel van Smoutmolendreef

De werken met de meeste impact zijn de herstellingen aan het wegdek in de Nieuwstraat. Deze starten op maandag 20 november en zullen twee weken duren. Deze duurtijd kan lang lijken, maar dit heeft alles te maken met het grondige procedé dat hierbij gevolgd wordt. Eerst worden de barsten of scheuren volledig verwijderd. Daarna worden deze gereinigd met een stalen borstel. Voor een perfecte hechting van de voegmassa  worden alle deeltjes met een warme luchtlans uit de openstaande voeg geblazen. Tenslotte wordt de voeg opgegoten met warme voegmassa. Ook zullen de losliggende betonplaten worden opgeperst en gestabiliseerd. Dit betekent dat er enkelrichtingsverkeer wordt ingesteld in de Nieuwstraat tussen de Stationssteenweg en de Smoutmolendreef. Ook in de Smoutmolendreef tussen de Nieuwstraat en Kessel Dorp/Grote Steenweg wordt er enkelrichtingsverkeer ingesteld. De toegelaten rijrichting is van de aansluiting met de Stationssteenweg richting Smoutmolendreef en in de Smoutmolendreef in de richting van Kessel-Dorp/Grote Steenweg.

Andere voegvullingswerken staan gepland in: Herenthoutsesteenweg, Kleine Puttingbaan, Lindekensbaan, Itegemsesteenweg, Kruiskensbaan en Heikant. Hier zal enkel hinder zijn op de plaatsen waar er gewerkt wordt.

Asfalteringswerken

Deze bestaan uit het affrezen van de aanwezige toplaag en het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Deze werken garanderen dat er de komende winter door vorst en vochtinsijpeling in deze straten geen grote schade wordt aangericht. Dit zal o.a. gebeuren over de volledige lengte van de Bevelsesteenweg en verder in de Bovenstraat, Mezenlaan en Nachtegalenlaan in Nijlen. In Kessel komen deze straten aan de beurt: Berkendal, Salvatorbaan, Landstraat, Merelstraat en Groeshoeve. In Bevel zal er gewerkt worden in de Pastoor Van Tendeloostraat, Schoolstraat, Kempenstraat, Heiaard, Kardinaal Cardijnstraat.


Contact informatie