Oproep: Deelnemers gezocht voor denktank Nijlen Mobiel

1
mrt
2018

Het is een verderzetting van het traject dat de gemeente vorig jaar samen met de provincie inzette om zoveel mogelijk de gewoonte te doorbreken om voor korte verplaatsingen de auto te nemen. Met de denktank Nijlen Mobiel trekt de gemeente dit nu verder open naar alles wat  met mobiliteit te maken heeft.

Nijlen nam in 2017 deel aan het traject geWOONtebreker in samenwerking met de provincie Antwerpen. Het traject toonde de betrokkenheid van de Nijlense inwoners in verband met het thema Mobiliteit. Tijdens de twee eerste denktanks in kader van dit project werden zeer veel waardevolle ideeën verzameld. Ook de sensibilisatie-acties (o.a. de fietscampagne Nijlen fietst de wereld rond en de Autoloze Zondag) waren een schot in de roos.

Geen klassieke adviesraad maar wel een denktank

Tijdens de denktanks in 2017 kwam de vraag om een soort fietsersraad/mobiliteitsraad op te richten. Er werd beslist om geen klassieke adviesraad op te richten maar om op de ingeslagen weg verder te gaan. En dus start dit jaar de Denktank Nijlen Mobiel op. De  gemeente  wil  met  dit project  een  groep  inwoners  betrekken  bij  het  thema  mobiliteit.  De  denktank  kan  het  bestuur  én  de  inwoners  inspireren  om  anders  om  te  gaan  met  dagelijkse  mobiliteit. De eindbedoeling is om op die manier bij te dragen aan een kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving voor elke Nijlenaar.

Verbinding tussen gemeentebestuur en bevolking

De  denktank  heeft  een  adviserende  en  ondersteunende  functie  m.b.t.  mobiliteit.  Het  vormt  een  tussenschakel tussen   het   gemeentebestuur   en   de   bevolking.  Er  wordt  verwacht  dat  deelnemers  ‘out  of  the  box’  meedenken over oplossingen op het vlak van mobiliteit.

Inschrijven vóór 22 maart

De eerste bijeenkomst van de Denktank Nijlen Mobiel zal plaatsvinden op donderdag 29 maart om 20 uur. Inschrijven is verplicht en kan tot donderdag 22 maart. Inwoners die aan de denktank wensen deel te nemen, kunnen zich inschrijven via info@nijlen.be of telefonisch op het nummer 03 410 02 11.


Contact informatie