Planologisch attest

Bepaalde bestaande zonevreemde bedrijven, gelegen in het Vlaamse Gewest, kunnen een ruimtelijke oplossing krijgen via een planologisch attest.

Wat is dit?

Meer informatie en voorwaarden van het planologisch attest kan u vinden op de website van ruimtevlaanderen.be.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening