SNACK (Sportief Naschoolse ACtieve Kids)

De gemeente wil de kinderen van de Nijlense lagere scholen buiten het verplichte lessenrooster zoveel mogelijk kwaliteitsvolle bewegingskansen bieden. De kinderen na de schooluren en binnen de schoolmuren of in de sporthal en samen met andere leerlingen dan uitsluitend de klasgenoten laten sporten zorgt voor een fysieke en mentale ontwikkeling.

Wat is dit?

De school, de leerkrachten en de sportdienst werken samen om alles mogelijk te maken. Concreet wordt in de deelnemende basisscholen (Goezo Kerkeblokken, Sint-Calasanz, Goezo Klokkenlaan, Goezo Kessel en de Zandloper) voor elke graad 2 maal per trimester naschoolse sport georganiseerd. De activiteiten sluiten direct aan na de lesuren en hebben voor de ouders dezelfde kostprijs als de naschoolse opvang. 

Hoe aanvragen?

Informatie voor de deelnemende scholen loopt via de deelnamebrieven die de leerlingen mee naar huis krijgen.

Inschrijven gebeurt via het online-platform ticketgang: http://nijlen.ticketgang.eu/ 

Wat kost dit?

De kostprijs voor de Snack bedraagt €2,25.

Regelgeving

Indien gewenst is er ook nog begeleiding na de snack naar de kinderopvang dolfijn.