Sport- en jeugdkampen

Fiscale attesten voor sport -en jeugdkampen

In de wetgeving is opgenomen dat instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale openbare besturen in aanmerking komen om een fiscaal attest uit te reiken.

Even kort tussendoor: wat is en fiscaal attesten?

Belastingplichtigen kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar en jongeren beneden de 18 jaar met een beperking inbrengen ter vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven dus aftrekken van hun belastingen. Vanaf 2005 is kinderopvang georganiseerd door scholen, het jeugdwerk, de sportsector… eveneens aftrekbaar.

Het uitreiken van fiscale attesten kan de deelname aan jeugd -en sportkampen voor ouders en jongeren dus aantrekkelijker maken.

Aan wie kent het lokaal bestuur een fiscaal attest toe?

Voor erkende en/of gesubsidieerde verenigingen wordt er automatisch een fiscaal attest toegekend. Deze verenigingen moeten niet nogmaals een controle ondergaan. De voorwaarden voor de erkenning/subsidie worden als voldoende beschouwd.

Voor verenigingen, instellingen of opvangvoorzieningen die niet erkend of gesubsidieerd worden, ondergaan een administratieve controle. Op die manier is het lokaal bestuur zeker dat niet eender welke verenigingen, instellingen of opvangvoorzieningen met goedkeuring van het lokaal bestuur zomaar een fiscaal attest uit kan reiken.

Hoe wordt het fiscaal attest aangevraagd?

Voor erkende en/of gesubsidieerde verenigingen is dit via hun eigen sectorverantwoordelijke.

Voor verenigingen, instellingen of opvangvoorzieningen die niet erkend en/of gesubsidieerd zijn, kunnen online het attest aanvragen. Het online aanvraagformulier vind je HIER.

Na elke controle zal de aanvraag ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd.