Sportraad Nijlen

Wat is dit?

De Nijlense sportraad werd opgericht in 1994. De sportraad is het adviesorgaan waarin alle clubs, groeperingen, personen of organisaties die binnen de gemeente actief zijn op het sportgebied inspraak hebben in het gemeentelijke sportbeleid.

Momenteel maakt de meerderheid van de actieve sportclubs deel uit van de sportraad, zij zetelen allemaal in de algemene vergadering sportraad. De algemene vergadering komt jaarlijks minstens één maal samen. Op de algemene vergadering wordt een ruim aantal punten besproken van sportbeheer over sportbeleid tot sportpromotie. De algemene vergadering verkiest ook de leden van het dagelijks bestuur. Dit zijn allemaal vertegenwoordigers van de competitie- en recreatiesport die maandelijks samen komen en overleggen over het sportgebeuren. Zij doen voorstellen en geven adviezen over het zwembad, de sporthal of sportieve evenementen ter bevordering van het het Nijlense sportbeleid. Het zelf organiseren van sportiviteiten behoort eveneens tot de mogelijkheden van de sportraad.

Hoe aanvragen?

Wil je lid worden van de sportaad?

Neem dan contact op met de secretaris van de sportraad op 03 410 02 48 of erik.blondeel@nijlen.be

Extra informatie

De verslagen van de sportraad bezorgt de secretaris via de e-nieuwsbrief aan de sportclubs aan al de leden van de sportraad.