Stedenbouwkundige vergunning

Wanneer u werken uitvoert, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt bij het college van burgemeester en schepenen. U hebt een vergunning nodig voor:

 • het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen
 • het aanbrengen van verhardingen
 • het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen of opslaan van materialen, afval, enz.
 • het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen
 • het vellen van bomen
 • het plaatsen van reclame(borden) en afsluitingen
 • het wijzigen van het gebruik van een gebouw
 • het aantal woongelegenheden wijzigen
 • ...

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Wat is dit?

Op de website ruimtevlaanderen.be kan u nagaan of u een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling indien deze niet strijdig zijn met specifieke lokale regels. Om zeker te zijn neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

Hoe aanvragen?

Een stedenbouwkundige vergunning vraagt u aan met een bouwdossier bij de dienst ruimtelijke ordening.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening