Inwonersaantal Nijlen staat eind 2019 op 22 938

Eind 2019 woonden er 22 938 mensen in Nijlen. Dat zijn er 10 minder dan op het einde van 2018. Deze lichte terugval is vooral te verklaren door het hogere aantal sterfgevallen. Dat waren er in 2019 in totaal 222 tegenover 187 in 2018. Het hogere aantal overlijdens maakt dat het inwonersaantal voor het eerst sinds vele jaren niet toeneemt.

Tegenover de 222 overlijdens stonden vorig jaar 191 geboortes. Dat zijn er maar twee minder dan het jaar voordien. Dat de terugval van het aantal inwoners ondanks dat veel hogere sterftecijfer toch beperkt blijft tot 10, heeft te maken met het feit dat er meer mensen naar Nijlen kwamen wonen (992) dan dat er wegtrokken (946). Daarmee blijft deze trend wel overeind.

Nijlen telde eind 2019 in totaal 11 607 vrouwen en 11 331 mannen. De verdeling over de drie deelgemeenten is als volgt: 13 221 in Nijlen (+84), 7533 in Kessel (-59) en 2184 in Bevel (-35). De Nederlanders blijven met ruime voorsprong de grootste groep inwoners met een andere nationaliteit (121), gevolgd door de Roemenen (43), Polen (36) en Portugezen (34).