Toekennen huisnummers

Het toekennen van een huisnummer gebeurt door de Adressenbeheerder van het Team Dienstverlening.

In welke gevallen worden er voornamelijk huisnummers toegekend?

Bij nieuwbouwprojecten, hernummeringen van straten, verbouwingen waardoor er meerdere woongelegenheden worden gecreëerd, enz.

Infrax vraagt dan een officieel attest om de nodige aansluitingen voor de nutsvoorzieningen te kunnen doen.

 

Wat is dit?

Er wordt eerst nagekeken of de aanvrager van een huisnummer over de nodige vergunningen beschikt vooraleer er nieuwe of extra huisnummers worden toegekend.

Hoe aanvragen?

Indien u een huisnummer wil toegekend krijgen, dient u dit telefonisch of per mail aan ons aan te vragen.

Bij het afleveren van een vergunning voor nieuwbouwprojecten, verbouwingen met meerdere woongelegenheden, ... wordt er reeds bij de afhandeling van het dossier een huisnummer toegekend.

Dit gebeurt ook bij het toestaan van nieuwe verkavelingen. 

Wat meebrengen?

De stedenbouwkundige vergunning met plannen.

Wat kost dit?

Gratis

Regelgeving

Draaiboek huisnummering.

Straatnaamgeving en huisnummers VVSG.