TOP-Time Out tegen Pesten

Wat is dit?

Sport is TOP! Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit met hun favoriete sport. Maar niet altijd. Pesten is een sluipend kwaad. Het richt emotionele schade aan in scholen, op de werkvloer, maar ook op de grasmat en in de sporthal. Het is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. pesten is schadelijk, kwetsend en soms zelfs levensbedreigend.

Daarom wil de Vlaamse sportsector het thema pesten aanpakken. De Time Out tegen Pesten campagne informeert, stimuleert en ondersteunt de sportsector om actief aan een pestvrije omgeving te werken. We keuren elke vorm van pesten af en zeggen volmondig: Time Out tegen Pesten! Hoe pakken we het samen aan? Het hele jaar door lanceren we 6 concrete acties om te groeien tot een pestvrije sportorganisatie: bewustwording, positief groepsklimaat, aanspreekpunt en meldingsprocedure, gedragscode, thematraining en gepaste reactie.

Hoe aanvragen?

Elk jaar ondersteunt de afdeling sociaal en vrije tijd de sportclubs om pesten in de sport onder de aandacht te brengen en acties op te zetten om het pesten in de sportclubs bespreekbaar te maken.

Extra informatie

Voor meer info kan je terecht op www.topindesport.be of bij de afdeling sociaal & vrije tijd.