Twee maanden gratis afleveren bladeren in recyclagepark

Aanvullend op de bladkorven voor bladeren en boomvruchten van bomen op openbaar domein kunnen inwoners gedurende twee maanden gratis bladeren en boomvruchten van bomen op privéterrein afleveren in het recyclagepark.

Deze periode loopt van 10 november 2022 tot en met 10 januari 2023.