UiT in Nijlen”: grote enquête over de vrijetijdsbesteding van de Nijlenaar

1
mrt
2018

De gemeente Nijlen doet onderzoek naar de deelname van de Nijlenaar aan het vrijetijdsaanbod. Via deze enquête wil de gemeente zicht krijgen op vaak bezochte plaatsen en evenementen, op het gebruik van het huidige vrijetijdsaanbod en op eventuele tekortkomingen en op sterktes. De antwoorden van de deelnemers worden later anoniem in tabellen verwerkt. Dit helpt de gemeente bij de uitbouw van de UiTPAS. De enquête invullen kan zowel op papier als online  en gebeurt anoniem.

Wat is een UiTPAS?

De UiTPAS is een persoonlijke spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten in Nijlen. Telkens als je in de toekomst deelneemt aan een UiTPAS-activiteit binnen Nijlen, kan je punten sparen. Deze punten kan je nadien inruilen voor extra voordelen (bijvoorbeeld korting op een toegangskaart, enzovoort). Daarnaast hebben bepaalde mensen, die voldoen aan specifieke voorwaarden, recht op een gratis UiTPAS en kunnen zij in de toekomst tegen een sterk verminderd tarief deelnemen aan UiTPAS-activiteiten.

Wat gebeurt er met de resultaten?

In april wordt alles verwerkt en in mei wordt het rapport voorgelegd aan het managementteam, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW. Daar zal dan verder gewerkt worden aan de uitbouw van de Uitpas.

Meer informatie bij de klantenadviseur Doelgroepen via sandra.tordoor@nijlen.be en 03 410 02 32.


Contact informatie