Vanaf 14 oktober herstellingen aan betonwegen

Op een aantal plaatsen in de gemeente zijn er delen van betonwegen beschadigd. Met de winter stilaan voor de deur worden er vanaf 14 oktober op meerdere plaatsen herstellingswerken uitgevoerd. Omdat het gaat om herstellingen over de volledige breedte van de rijweg, zal er tijdens de werken geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. In sommige wegen wordt er in verschillende fases gewerkt, op andere plaatsen wordt er maar op één plaats gewerkt. Het werken in fases is bedoeld om de hinder tot een minimum te beperken, maar hier en daar zullen stukken van wegen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Tegen eind november zullen de werken overal klaar zijn.

Straten waar er in twee fases gewerkt wordt

  • Looystraat: fase 1 is tussen de spoorweg en de Kleine Beek, fase 2 tussen de Kleine Beek en de Nijlen Beek.
  • Schriekstraat: fase 1 tussen de Dreikoningenstraat en de Schriekstraat richting Grobbendonkseweg, fase 2 gaat richting Grobbendonkseweg tot aan de Lombardstraat.
  • Kruideniersstraat: fase 1 tussen woning nr. 10 en de fietsverbinding richting Gestel, fase 2 tussen de fietsverbinding richting Gestel en het Netepad.
  • Kraaistraat: fase 1 tussen de Lege Baan en de onverharde weg richting de Voetweg, fase 2 tussen de onverharde weg richting Voetweg en Oude Bevelsesteenweg.
  • Bist: fase 1 tussen de Molenvaartstraat en de onverharde weg naar Bist nr. 9, fase 2 tussen de onverharde weg naar Bist nr. 9 en de Heibloemstraat.

Dit zijn de straten waar er maar op één plaats gewerkt wordt:

Lombardstraat, Lege Baan (vanaf de Bevelsesteenweg tot de terreinen van AGT), Hemelweg en Grote Puttingbaan (ter hoogte van de Blauwenhoekloop)

Beurtelings verkeer Lindekensbaan

In de Lindekensbaan zal er op een halve rijweg worden gewerkt, langs de pare kant vanaf de woning nr. 10 tot en met de woning nr. 50. Ter hoogte van de herstellingen zal er beurtelings verkeer zijn.