Voor de ondernemers

Om  voor u het overzicht te bewaren bundelen we –op maat van de Nijlense ondernemers – (ter herhaling) de meest relevante informatie en bepalingen voor het lokaal economisch beleid en de dienstverlening aan u.

Aanvraag nadars

De nadars worden gratis geleverd ter ondersteuning van de lokale handel om zo de SD-regels in goede banen te kunnen leiden. Max 10 stuks per handelaar.

Klik hier om je nadars aan te vragen.

Verder op deze pagina:


 

Veilig heropstarten van uw zaak doet u zo!

Download hier alle affiches en visuele hulpmiddelen:


Heropstarten: gids met tips van de overheid

Bron: websites FOD Economie, Mensura, Unizo en VOKA

Deze gids is geen checklist, maar een toolbox met goede praktijken en suggesties. Elk bedrijf zal hier maatwerk moeten toepassen, de gids is in dat opzicht een brede catalogus en geen checklist.

Iedereen heeft er baat bij dat onze economie in veilige omstandigheden kan opstarten. Een heropflakkering van de epidemie zou bijzonder negatieve gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om passende maatregelen te nemen en alle voorschriften na te leven. De inspectie voor welzijn op het werk zal een oogje in het zeil houden, en desnoods begeleidend en oplossingsgericht tussenkomen.

Download hier de Generieke Gids Heropstart

Wenst u nog meer uitgebreide info betreffende social distancing en de praktische toepassing hiervan? Download het infodocument hier.


Hoe veilig heropstarten in vijf stappen?

Bron: websites FOD Economie, Mensura, Unizo en VOKA

Hebben (een deel van) uw activiteiten een tijd stilgelegen, of komen uw medewerkers terug naar het werk met tal van vragen en onzekerheden? Een doordachte aanpak van de heropstart van uw activiteiten is geen overbodige luxe. Ga daarbij doordacht te werk aan de hand van deze 5 stappen.

Stap 1: bereid de heropstart grondig voor

 • Informeer u bij de officiële instanties welke maatregelen en aanbevelingen van kracht zijn voor uw sector of organisatie.
 • Denk ook grondig na over zinvolle maatregelen voor uw specifieke situatie en verlies daarbij andere welzijnsdomeinen niet uit het oog. De aandacht die gaat naar coronabesmetting voorkomen, mag geen bijkomende risico’s creëren, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid!
 • Maak werk van een heropstartplan om uw activiteiten veilig opnieuw op gang te trekken.
 • Stel een engagementsverklaring op om uw werknemers gerust te stellen. Benadruk en leg duidelijk uit dat de economische activiteiten hervatten niet voorgaat op gezondheid. Beide gaan hand in hand.
 • Duid een coronacoördinator aan (bv. de interne preventieadviseur of een hr-medewerker) waarbij werknemers terecht kunnen met hun vragen over corona.

Stap 2: breng uw werkvloer in regel

 • Stel heldere omgangsregels op en zorg ervoor dat social distancing en de hygiëneregels gerespecteerd worden én blijven, zowel tussen medewerkers onderling als bij contacten met klanten en leveranciers.

 • Start uw werkvloer veilig op. Van machines inschakelen over vergaderruimtes herindelen tot noodplannen aanpassen.
 • Zorg voor een hygiënische werkomgeving met aandacht van handhygiëne tot grondig onderhoud van de werkplek en -middelen, cruciaal om verspreiding van het coronavirus te vermijden.
 • Wees aandachtig voor de gezondheid van uw medewerkers. Wie symptomen heeft, vertrekt naar huis en dient met de huisarts contact op te nemen.
 • Vergeet zeker ook niet de mentale gezondheid van uw werknemers te bewaken. Deze onzekere tijden zorgen voor spanning, angst en onzekerheid. Leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen als luisterend oor.
 • Ook belangrijk: kunnen uw hulpverleners (EHBO) veilig werken?

Stap 3: communiceer vóór de startdag

 • Bezorg uw werknemers alle nodige info vóór de eerste werkdag. Zo vermijdt u dat medewerkers van bij de start zondigen tegen de principes die hen moeten beschermen.
 • Licht klanten en leveranciers in over uw heropstart en de coronamaatregelen die u hanteert.

Stap 4: besteed aandacht aan de opstartdag

 • Ga na of iedereen uw werknemers de coronamaatregelen kennen rond hygiëne en social distancing. Overloop de principes nog eens met op de opstartdag.
 • Neem ongeruste gevoelens serieus en bied de mogelijkheden tot een vertrouwelijk gesprek aan via de externe dienst preventie en bescherming op het werk.

Stap 5: blijf de maatregelen strikt opvolgen

 • Roep medewerkers op om elkaar aan te spreken op onjuist gedrag en moedig hen aan om feedback te geven aan elkaar.
 • Betrek leidinggevenden om hun team mee te motiveren om de coronamaatregelen op de werkvloer na te leven en elkaar aan te spreken op onvoorzichtig gedrag.
 • Blijf updates communiceren door regelmatig info en tips over uw sector op te zoeken en door te voeren.
 • Evalueer de maatregelen regelmatig: welke werken goed, welke minder goed?
 • Hou rekening met besmettingen en vrijwaar de gezondheid van andere collega’s.

Coronarichtlijnen om veilig om te gaan met je klanten

Bron: websites FOD Economie, Mensura, Unizo en VOKA

Welke voorzorgsmaatregelen neem je best als je een winkel hebt

 • Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter voor de klant toegankelijke vloeroppervlakte in de winkel. Indien echter de voor de klant toegankelijk vloeroppervlakte kleiner is dan 20 vierkante meter, mogen meerdere klanten de ruimte betreden, zolang een afstand van 1,5 meter tussen klanten kan gewaarborgd worden. Werk daarbij met vloermarkering.
 • Duid buiten de vestiging het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd binnen mag zijn. (Voorzie eventueel een maximaal aantal winkelkarren of winkelmandjes.)
 • Zorg ervoor dat klanten de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren binnen in de vestiging, maar eventueel ook buiten aan de vestiging tijdens het wachten. Werk waar mogelijk met vloermarkering (pijlen/stickers/…). Hetzelfde geldt wanneer het verkooppunt zich in openlucht bevindt.
 • Zorg voor maximale hygiëne in de vestiging en stel waar mogelijk handgel ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bijv. pashokjes kledingwinkel) of aan het verkooppunt.
 • Reorganiseer indien nodig de inrichting van de kassazone zodat de afstand van 1,5 meter met het personeel kan worden gevrijwaard of voorzie andere veiligheidsmaatregelen.
 • Stimuleer zoveel mogelijk het betalen met bankkaart of contactloos om cash te vermijden.
 • Werk indien mogelijk met bestellingen en spreek afhaaluren af.

Voor e-commerce gelden volgende specifieke aanbevelingen

 • Bestellingen mogen aan huis geleverd worden tot aan de voordeur. Uitzondering: goederen/installaties die professionele installatiehulp vergen mogen binnen worden gemonteerd indien een afstand van 1,5 meter met de bewoners kan worden gerespecteerd.
 • Voorzie in of buiten de vestiging een plaats waar bestellingen contactloos kunnen worden afgehaald en waar retours contactloos kunnen worden teruggebracht

Je hebt geen winkel, maar je hebt wel (niet-lichamelijk) contact met klanten

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Beperk het aantal klanten en gebruik maximaal alternatieven voor vergaderingen en overleg door maximaal gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen.
 • Zorg ervoor dat klanten de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren binnen in de vestiging, maar eventueel ook buiten aan de vestiging tijdens het wachten. Werk waar mogelijk met vloermarkering (pijlen/stickers/…).
 • Klantencontacten worden best verspreid ingepland zodat er niet teveel klanten tegelijkertijd aanwezig zijn.
 • Ontvang klanten indien mogelijk in een afzonderlijke ruimte en beperk het aantal aanwezige medewerkers. Social distancing moet steeds kunnen worden gegarandeerd.
 • Reorganiseer indien nodig de inrichting van de onthaalruimte / receptie zodat de afstand van 1,5 meter met het personeel en andere klanten kan worden gevrijwaard of voorzie andere veiligheidsmaatregelen (bijv. wanden en schermen).
 • Zorg voor maximale hygiëne in de vestiging en stel waar mogelijk handgel ter beschikking

Je klantencontacten buiten de vestiging

 • Maak duidelijke afspraken voor aanvang van de werkzaamheden / prestaties / bezoek. Vraag tijdig informatie op over de maatregelen die gelden op de plaats waar zal worden gewerkt.
 • Wie onderhoud, herstellingen, reiniging, … gaat doen bij particulieren of in bedrijven: wanneer de aanwezigheid van de bewoner of werknemer niet nodig is, begeeft de bewoner of werknemer zich bij voorkeur naar een andere ruimte; bij werken bij particulieren kan vooraf gevraagd worden om aan te geven of er zieke personen aanwezig zijn tenzij de werken zeer dringend zijn; voor zorg aan personen (bv. thuiszorg) gelden specifieke regels.
 • Gebruik indien mogelijk eigen arbeidsmiddelen en indien nodig eigen beschermingsmiddelen.

 

Aanpassingen ten gevolge van het laatste Ministerieel besluit (30/4). 

Met het Ministerieel Besluit van 30 april is het formele juridische kader beschikbaar voor de zogenaamde “Fase 1-a” van de heropstart die op 4 mei 2020 inging en doorloopt tot en met zondag 10 mei.

 • Overzicht regels per sector
  Dit document is aangepast conform het MB  van 30 april en de FAQ van het crisiscentrum van 3 mei.  Daarbij onder meer volgende wijzigingen:
  • Bedrijven, ook niet-essentiële, kunnen terug van start gaan, mits zij passende maatregelen treffen om de SD-regels na te leven (of een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden).
   Telewerk is voortaan aanbevolen (niet langer verplicht) bij alle bedrijven en diensten.
  • Zo kunnen ook de bouwgerelateerde activiteiten plaatsvinden, inclusief de interventies in woningen. Hierover was enige onduidelijkheid dit weekend, maar minister Muylle stelde expliciet dat dit toegelaten is.
  • Ook volgende gespecialiseerde handelszaken openen: detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen en detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen.
  • Het verbod op kortingen in de winkels die al mogen open zijn, is geschrapt.

Wat wijzigde nog?

U vindt hier alvast de cijfers per gemeente voor het aantal aanvragers en het aantal uitgekeerde hinderpremies. Let op: de cijfers hebben betrekking op het aantal ondernemingen met maatschappelijke zetel in de gemeente (niet vestigingseenheden).

 • Aanvragen Vlaamse premies:
  • De aanvragen voor de hinderpremie kunnen nog ingediend worden tot en met 3 juni.
  • De aanvragen voor de compensatiepremie kunnen vanaf vandaag aangevraagd worden door ondernemingen die zich vooraf meldden. Vanaf morgen, dinsdag 5 mei, heeft iedereen toegang tot de aanvraagmodule. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 juni.

Waarop is het nog wachten?

 • Een definitieve beslissing over de solden (evt. uitstel tot 1 augustus, de sperperiode valt dan in juli).
 • Vergoedingen vanwege de gemeenschappen en gewesten die in de context van de COVID-19-pandemie aan ondernemingen, zelfstandigen en natuurlijke personen worden toegekend, worden vrijgesteld van de inkomstenbelastingen (Voorontwerp wet dringende fiscale bepalingen, ministerraad 3 april)
 • En uiteraard op duidelijkheid over de volgende fasen. Specifiek kijken we daarbij ook uit naar duidelijkheid over volgende sectoren
  • Ambulante handel.
   Over de ambulante handel blijft het erg stil. Minister Crevits liet verstaan voorstander te zijn van een heropening vanaf 11 mei, samen met de winkels. Maar het is de Nationale Veiligheidsraad die beslist…
  • Dienstverleningssector
   In welke mate vallen (alle) dienstverleners wel/niet onder het begrip ‘winkels’ met opstart vanaf 11 mei? En wat met de (beter te definiëren) contactberoepen?

Steunmaatregelen – federaal en Vlaams

Update 29 april 2020

 

Corona hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen die moeten sluiten

Corona compensatiepremie voor ondernemers met zwaar omzetverlies

Overige steunmaatregelen

VLAIO, Unizo en VOKA maakten een uitgebreid overzicht van alle mogelijke (Vlaamse en federale) steunmaatregelen voor bedrijven. Sectorale overzichten zijn ook beschikbaar via o.a. Toerisme Vlaanderen, Departement Landbouw & Visserij, …
We verwijzen graag door naar deze infobronnen.

Overige relevante wijzigingen

Op de speciale coronapagina van de VVSG vindt u alle relevante en actuele corona informatie per beleidstopic. U vindt er (onder andere) info over mobiliteit en taxi’s, omgeving en handhaving.

 

 


 

Corona – economie – regels per sector

Update maandag 18 mei 2020

In onderstaand document bieden we u een overzicht van de actuele bepalingen. We hanteren hierbij volgende principes:

In onderstaand overzicht staan de onduidelijkheden in het rood aangegeven. Deze leggen / legden we (al) voor aan de bevoegde instanties .

 • Updates
  Nieuwe informatie melden we u via de updates en passen we aan in dit overzichtsdocument. De laatste wijzigingen in dit document zijn geel gemarkeerd.

1 Algemeen

Algemene principes

Volgende algemene bepalingen gelden (voorlopig tot en met 7 juni 2020, met enkele uitzonderingen die langer gelden) voor alle ondernemingen, tenzij meer specifieke regels van toepassing zijn (zie verder in dit document):

 • Ondernemingen in cruciale sectoren en essentiële diensten
  • Zie bijlage bij het Ministeriel besluit (o.m. voedselproductie en -distributie, de farmaceutische productie, de financiële sector)
  • Zij passen in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe. Voor veiligheidsmaatregelen kunnen zij zich laten inspireren door de generieke gids.
  • Op de publiek toegankelijke plaatsen die tot de essentiële diensten en cruciale sectoren behoren, wordt de toegang van het publiek georganiseerd om in de mate van het mogelijke de social distance regels toe te passen.
  • Verplaatsingen in het kader van vrijwilligerswerk[1] binnen een bedrijf van een cruciale sector of een essentiële dienst, incl. woon-werkverkeer, zijn toegelaten.
 • Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en essentiële diensten behoren, geldt dat:
  • Telethuiswerk aanbevolen is voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
  • Indien telethuiswerk niet toegepast wordt, nemen de ondernemingen passende maatregelen om de maximale naleving van de SD regels te garanderen (incl. de afstandsregel van 1,5 meter). Dit gebeurt zoals gedefinieerd in de generieke gids (evt. aangevuld met richtlijnen op sectoraal of ondernemingsniveau.
  • Als die maximale naleving niet mogelijk is, bieden deze ondernemingen minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming. Collectieve maatregelen hebben daarbij steeds voorrang op individuele maatregelen.
  • Op publiek toegankelijke plaatsen binnen deze ondernemingen kan het publiek toegang krijgen mits inachtneming van de SD maatregelen (of gelijkwaardig beschermingsniveau) van toepassing in het bedrijf.
  • Als de openbare orde of het algemeen belang dit vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen, waaronder het openen van bedrijven (incl. winkels).

Richtlijnen heropstart

Zie: Generieke gids ‘Veilig aan het werk’ (FOD WASO)

Per sector kunnen deze richtlijnen vertaald worden naar meer sectorspecifieke aanbevelingen. 

De recentste versies van de generieke en sectorgidsen vindt u op de websites van de FOD WASO en de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO.

2 Handel, diensten, vrije beroepen

Open

Alle ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van de ondernemingen waarbij in het overzicht hieronder ‘Gesloten’ vermeld staat.

Daarbij gelden volgende definities:

 • Onderneming: elke natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft
 • Consument: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of activiteit van een vrij beroep vallen

Contactberoepen

Er gelden bijzondere voorwaarden voor de toegelaten contactberoepen: zie schema hieronder.

Richtlijnen preventie

Voorwaarden voor klanten

 • Er wordt individueel gewinkeld.
  Uitzonderingen
  • een volwassene kan volgende personen vergezellen: minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding
  • in geval van een afspraak
 • Maximale duur winkelbezoek: 30 minuten per winkel
  Uitzondering:
  • In geval van een afspraak: zo lang als gebruikelijk
  • Voor markten: niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk
 • Aanbevelingen
  • Dragen van neus-en mondbescherming
  • Bezoek enkel winkels in een gemeente in de buurt van uw huis of werkplek
  • Geef voorrang aan ouderen, mensen met beperkte mobiliteit en zorgpersoneel.

Beheer van de openbare ruimte - rol gemeenten

Gemeenten organiseren de openbare ruimte met betrekking tot

Overige bepalingen

 • De wekelijkse rustdag mag niet gewijzigd worden, tenzij voor minstens 6 maanden.
 • Afwijkingen wekelijkse rustdag / openingsuren kunnen enkel conform de wet openingsuren
 • Verboden
  • De organisatie van verkoopacties op de openbare weg
  • Plaatsen van uitstallingen, vlaggen of andere objecten op de openbare weg
  • Degustaties in de winkels

 

Overzicht

Type

Open / gesloten

Aanvullende bepalingen

Alle handelszaken, tenzij hieronder specifiek vermeld

Open

1 klant per 10m² gedurende maximum 30 minuten
Uitzonderingen

 • Winkels met oppervlakte < 20m²: max. 2 klanten mits 1,5 meter afstand tussen personen gegarandeerd is
 • Ondernemingen die op afspraak werken (bv. advocaten, notarissen, binnenhuisarchitecten, juweliers, keukens) mogen klanten ontvangen zolang als gebruikelijk en zonder beperking van het aantal personen

Middelen om de handhygiëne te voorzien, staan ter beschikking van personeel en klanten;

Of gelijkwaardig beschermingsniveau.

Winkelcentra

Open

 • 1 klant per 10m² voor een periode die niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk is
 • Middelen om de handhygiëne te voorzien, staan ter beschikking aan de in-en uitgang
 • De 1,5 meter afstand wordt aangegeven met grondmarkeringen en/of signalisaties.

De regels voor individuele winkels zijn ook van toepassing op winkels in een winkelcentrum.

Nachtwinkels

Open

Enkel vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22u00.

Voor het overige: zelfde regels als gewone winkels.

Pop-ups

Gesloten

Cf. definitie ‘onderneming’: elke natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft

Contactberoepen (regels voor activiteit in vestiging)

Met name:

 • Schoonheidssalons
 • Niet-medische pedicurezaken
 • Nagelsalons
 • Kapperszaken en barbiers
 • Tatoeage- en piercingsalons

Open

 • 1 klant per 10m², met uitzondering van:
  • winkels met oppervlakte < 20m²: max. 2 klanten mits 1,5 meter afstand tussen personen gegarandeerd is
  • Flexibiliteit voor kapsalons mits werkstations onderling afgescheiden zijn (plexiglas of evenwaardig alternatief)
 • Enkel op afspraak, voor strikt noodzakelijke duur
 • Klanten wachten buiten, geen gebruik van wachtruimtes
 • Toiletten zijn niet toegankelijk voor klanten (tenzij in geval van nood)
 • Geen drankjes of snacks
 • Minimum 1,5 meter tussen elke werkpost.
 • Gepaste hygiënemaatregelen voor desinfectie van handen, werkinstrumenten en werkstation tussen elke klant
 • Mondmasker (of elk alternatief in stof) verplicht voor personeel & klanten verplicht vanaf 12 jaar. Uitzondering: klant mag eigen masker enkel verwijderen voor gelaatsbehandeling
 • Handhygiënegel bij de ingang en op verschillende plaatsen in de vestiging

Contactberoepen (regels voor prestaties aan huis)

Met name:

 • Schoonheidssalons
 • Niet-medische pedicurezaken
 • Nagelsalons
 • Kapperszaken en barbiers
 • Tatoeage- en piercingsalons

Toegelaten

 • Aanwezigheid dienstverlener enkel voor strikt noodzakelijke duur
 • Mondmasker (of elk alternatief in stof) verplicht voor personeel & klanten verplicht vanaf 12 jaar. Uitzondering: klant mag eigen masker enkel verwijderen voor gelaatsbehandeling
 • Gepaste hygiënemaatregelen voor desinfectie van handen, werkinstrumenten en werkstation tussen elke klant

Massagesalons en alle ondernemingen die massagediensten aanbieden

Gesloten

Ook geen levering van diensten aan huis.

De verkoop van verzorgingsproducten is toegestaan, via levering en in de onderneming. (bron: kabinet Ducarme)

Wellnesscentra en sauna’s

Gesloten

 

Fitnesscentra

Gesloten

Een coach/trainer verbonden aan een fitnesscentrum kan wel in de buitenlucht lessen geven in het kader van de regel omtrent sporttrainingen (max. 20 personen, 1,5 m afstand)

Casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren

Gesloten

 

Prostitutie(buurten)

Gesloten

 

Zonnecentra

Open

Enkel individuele cabines, met slechts 1 persoon per cabine, te desinfecteren na elk gebruik.

Hondentrimsalons

Open

 

Dierenartsen

Open

Met naleving SD maatregelen in de mate van het mogelijke

Dienstverlening aan huis (bv. huishoudhulp, ramenwassen, schoorsteenvegen, technische controle, makelaarsactiviteiten, opmaak EPC-certificaten, privé-muzieklessen, …

Toegelaten

Mits naleving SD maatregelen van toepassing in hun sector

Opgelet: voor de toegelaten contactberoepen gelden specifieke regels (zie hoger).  De niet-toegelaten beroepen mogen ook geen dienstverlening aan huis aanbieden.

Ook de verkoop of verhuur van vastgoed zonder immomakelaar is toegestaan.

Bouwwerkzaamheden en herstellingen binnenhuis

Toegelaten

 • Dringende herstellingen
  SD-maatregelen in de mate van het mogelijke na te leven (of gelijkwaardig beschermingsniveau)
 • Niet-dringende herstelling of verbouwingswerken
  SD-maatregelen maximaal na te leven

Professionele opleidingen

Toegelaten

Mits naleving SD maatregelen van toepassing in hun sector

Opleidingen en workshops voor niet-professionelen

?

Zuiver recreatieve opleidingen en workshops blijven wellicht verboden, maar een verduidelijking dringt zich op.

Verhuisdiensten

Toegelaten

Alle verhuizingen zijn toegelaten, met of zonder verhuisdienst

Autoverhuur

Toegelaten

 

Verhuur van go-carts, fietsen, vespa’s, …

Toegelaten, maar niet voor recreatief of toeristisch gebruik

Het verhuur of de verkoop van materiaal is op zich toegestaan, recreatieve en toeristische activiteiten zijn daarentegen verboden.”

Prostitutie(buurten)

Verboden

 

3 Ambulante handel en kermissen

Type

Open / gesloten

Aanvullende bepalingen

Markten

Toegelaten, indien

 • 50 of minder kramen
 • Dagelijkse, wekelijkse of tweewekelijkse markt
 • Toelating van de gemeente (die voorwaarden kan stellen)

 

 • Maximum aantal bezoekers = 1 per 1,5 lopende meter aan het kraam
 • Mond/neusbedekking verplicht voor handelaar en personeel
 • Middelen handhygiëne
  • aan in- en uitgangen (door gemeente)
  • voor personeel en klanten (door handelaar)
 • Verbod op nuttigen van voedsel of drank op de markt. Geen proeverijen.
 • Organisatie of systeem ter controle van aantal aanwezige bezoekers
 • Éénrichtingsverkeersplan met afzonderlijke toe- en uitgangen
  (alternatief mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden, mits gemotiveerde afwijking)
 • Individueel winkelen (uitzondering inwonende minderjarige of persoon met nood aan begeleiding) en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk
 • Organisatie toegang zodanig dat social distancing kan gerespecteerd worden (in het bijzonder 1,5 meter afstand)

Alle overige markten:

 • > 50 kramen
 • Rommel- en brocantemarkten

Verboden

Ook avondmarkten blijven verboden’ (bron: VLAIO)

Jaarmarkten

Verboden

Evenementen van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristisch, sportieve, toeristische en recreatieve aard verboden tot en met 30 juni 2020.

Ambulante activiteiten op/langs op het openbaar domein buiten de openbare markt

(voeding en niet-voeding)

Toegelaten

Voorwaarden:

 • Enkel op de gebruikelijke plaats
 • Mits voorafgaande toelating van de gemeente

Let op: ‘gebruikelijke plaats’ impliceert dat nieuwe ambulante initiatieven verboden blijven.

Rondrijdende ambulante handel

(voeding en niet-voeding)

Toegelaten

Voorwaarde:

 • Enkel op het gebruikelijke traject
 • Mits voorafgaande toelating van de gemeente

Inclusief: ijskarren

Thuislevering door marktkramers

Toegelaten

Enkel levering na bestelling, geen afhaal.

Groothandelsmarkten voor professionals

Toegelaten

Bv. vroegmarkt Brussel, vismarkt Zeebrugge, …

Kermissen

Verboden

Evenementen van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristisch, sportieve, toeristische en recreatieve aard verboden tot en met 30 juni 2020.

Kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten de kermissen

Verboden

 

 

4 Horeca, toerisme, recreatie

Algemene bepalingen

 • De inrichtingen die tot de horecasector behoren, zijn gesloten voor het publiek. 
 • Evenementen van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve aard zijn verboden tot en met 30 juni 2020.

 

Type

Open / gesloten

Aanvullende bepalingen

Cafés

Gesloten

Het terrasmeubilair wordt binnen gezet en mag niet gebruikt worden.

Restaurants

Gebruiksruimten gesloten

Open voor levering of afhaal van maaltijden.

Levering en afhaal gebeuren tijdens de gebruikelijke openingsuren.

Afhaal en levering van enkel drank is dus niet toegelaten.

Het terrasmeubilair wordt binnen gezet en mag niet gebruikt worden.

Snackbars, frituren, broodjeszaken

Open

Geen verbruik ter plaatse (ook niet op terras)

Foodtrucks, kiosken en voedingsstanden

Toegelaten

Gelijkgesteld aan voedingskramen:

 • op/langs het openbaar domein: enkel op de gebruikelijke plaats, dus geen nieuwe initiatieven
 • in het kader van een toegestane markt

Culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen en activiteiten

Niet toegelaten, behoudens uitzonderingen

 • Uitzondering: noodzakelijke en gebruikelijke infrastructuren voor de uitoefening van de toegelaten sporten, met uitzondering van de kleedkamers, douches, kantines en cafetaria’s.
 • ‘Het verhuur of de verkoop van materiaal is op zich toegestaan, recreatieve en toeristische activiteiten zijn daarentegen verboden.’

Hotels en aparthotels

Open, zonder toegang tot gemeenschappelijke ruimtes

Roomservice is toegelaten.

Gemeenschappelijke ruimtes zijn o.a.: bar, restaurant, eethoek, seminariezalen, recreatiefaciliteiten,…)

Het terrasmeubilair wordt binnen gezet en mag niet gebruikt worden.

Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantiepark, AirBnB, …)

Gesloten

Enkel permanente bewoners mogen blijven (geldt ook voor mobiele caravans).
Definitie ‘permanente bewoner’; zie FAQ crisiscentrum.

Natuurbezienswaardig-heden, met name:

 • Tuinen
 • Natuurparken
 • Natuurreservaten
 • Dierentuinen
 • Dierenparken (ook indoor)
 • Kinderboerderijen

Open

 • Bezoek is individueel of in gezelschap van inwonenden
 • Toegang enkel via online of telefonisch ticketsysteem, met max. aantal bezoekers/tijdspanne. De betaling ter plaatse is mogelijk
 • 1 bezoeker / 10 m² van de voor het publiek toegankelijke oppervlakte
 • Eénrichtingsaanduidingen en begeleiding van het publiek
 • Eventuele winkels volgen de regels voor handelszaken
 • Eventuele cafetaria’s, restaurants, attracties en speeltuinen zijn gesloten. Take-away is toegelaten, alsook drank- en snackautomaten

Culturele bezienswaardig-heden, met name:

 • Musea
 • Historische huizen en monumenten
 • Citadellen en kastelen.

Open

 • Bezoek is individueel of in gezelschap van inwonenden
 • Toegang enkel via online of telefonisch ticketsysteem, met max. aantal bezoekers/tijdspanne. De betaling ter plaatse is mogelijk
 • 1 bezoeker / 15 m²
 • Eénrichtingsaanduidingen en begeleiding van het publiek
 • Eventuele winkels volgen de regels voor handelszaken
 • Eventuele cafetaria’s, restaurants, attracties en speeltuinen zijn gesloten. Take-away is toegelaten, alsook drank- en snackautomaten
 • didactisch materiaal wordt na elk gebruik gedesinfecteerd

Avonturenparken, grotten

Gesloten

 

 

5 Overige

Type

Open / gesloten

Aanvullende bepalingen

Taxi’s en andere
on-demand transportdiensten

Toegelaten

Maximum 1 klant per taxi, tenzij het om een gezin gaat (mag in 1 taxi).

Het dragen van mondneusbedekking wordt sterk aanbevolen.

Transporten per (private) bus

Enkel voor werknemersvervoer

 

Professioneel gebruik van bestelwagens / busjes (werkverkeer)

Toegelaten, mits garanderen van 1,5m afstand

Dit kan o.a. door het plaatsen van een flexibel transparant scherm in de bestelwagen / het busje.

Wedstrijden met dieren

Niet toegelaten

Bv. duiven

Manege

Open

Enkel conform gedetailleerde richtlijnen FAQ

Hondenscholen

Open

Enkel in openlucht

Jacht

Regionale regels moeten gevolgd worden

Zie www.natuurenbos.be/wildbeheer

Visserij

Toegestaan

Geen gebruik van clublokalen (behalve toiletten en drankautomaten)

Professionele verplaatsingen over de grens

Toegelaten

Naast identiteitsbewijs, best ook attest werkgever (grensarbeiders) of bedrijfsdocument (bv. bewijs statuut zelfstandige).

Seizoensarbeid  in land- en tuinbouw

Toegelaten

Inclusief de verplaatsing van seizoenswerknemers in / naar België.

 


[1] Het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 is verruimd naar de organisaties die enerzijds erkend zijn door de bevoegde overheid voor wat betreft hulp en zorg aan oudere personen, opvang en huisvesting van oudere personen en die anderzijds onder de private commerciële sector vallen en dit voor de periode gaande van 1 mei 2020 tot 30 juni 2020.