Waarom deze werken?

  • Er komen nieuwe fietspaden langs de Broechemsesteenweg tussen de Breugelhoevestraat en de brug over de Kleine Nete. De Broechemsesteenweg is de laatste verbindingsweg met een andere gemeente die nog een veilig fietspad moet krijgen. Nijlen zet daarmee de toon en is weldra de eerste gemeente in de omgeving die gescheiden fietspaden heeft op alle verbindingswegen met de buurgemeenten. 
  • De verkeersveiligheid zal verbeteren door het aanleggen van middenbermen ter hoogte van de plantenkwekerij en aan de Sint-Pauluskerk en de school. Er komen geschrankte parkeerstroken met asverschuiving in de rijweg tussen Hubo en de Breugelhoevestraat.
  • Er komt een gescheiden riolering in de Broechemsesteenweg tussen de Achterbist en de laatste woning van de Broechemsesteenweg, inbegrepen de twee zijstraatjes ter hoogte van de huisnummers 269 en 290. Ook in de Vogelzangstraat tot en met de huisnummer 13 wordt riolering aangelegd.