Bouwvergunning nodig?

Omgevingsvergunning, melding of vrijstelling

Sinds het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 worden verschillende vroegere vergunningen verenigd binnen één omgevingsvergunning.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:

  • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
  • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
  • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning(opent in nieuw venster) kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket(opent in nieuw venster) (tenzij op papier indienen is toegestaan).

Voorschriften en wetgeving

Alle werken aan en rond de woning of het handelspand dienen te voldoen aan de geldende voorschriften. Deze voorschriften omvatten de regels waar een aanpassing/bouwproject/...  aan dient te voldoen. Daarbij kan het gaan om:

  • Gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften binnen een geldend Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP
  • Vlaamse stedenbouwkundige voorschriften binnen het Gewestplan, wanneer er geen geldend RUP van toepassing is op het perceel
  • Verordeningen uit het Mobiliteitsplan, rond fiets- en autoparkeren (p. 79-79)
  • Geldende Vlaamse wetgevingen, bv. milieuwetgeving.

Daarnaast wordt binnen de gemeente Nijlen aandacht besteed aan het behoud van ons dorps karakter. Respecteer daarom zeker onze 10 principes voor dorpsvriendelijke gevels, vastgelegd binnen het Beeldkwaliteitsplan.

Dossiersamenstelling

Per type omgevingsvergunningsaanvraag of melding geldt een specifieke dossiersamenstelling. Een overzicht vindt u binnen deze tabellen. Verder kan u de normenboeken of toelichting raadplegen op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/normenboeken-voor-dossiersamenstelling.

Kosten

Op 20 december 2022 werd door de Gemeenteraad het nieuwe retributiereglement goedgekeurd. Dit retributiereglement bepaalt de dossierkosten die vasthangen aan de omgevingsvergunningsaanvragen en andere administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu. Het retributiereglement kent zijn ingang voor dossiers ingediend vanaf 1 januari 2023 (tot 31 december 2025).

Retributiereglement op de dossierkosten bij omgevingsvergunningsaanvragen en andere
administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu.