Bouwvergunning nodig?

Sinds 1 december 2010 hebt u voor veel kleine(re) werken geen bouwvergunning meer nodig en geldt enkel nog een meldingsplicht. Lees er in DEZE BROCHURE alles over.

Sinds 1 augustus kan je de aanvraag van een bouwvergunning ook digitaal doen en opvolgen. Ga hiervoor naar www.omgevingsloket.be 

Neem een kijkje op DEZE PAGINA om te weten waarvoor u een bouwvergunning nodig hebt.