‘Maai Mei Niet’ in de tuin… maar soms wel in de bermen!


De campagne ‘Maai Mei Niet’ roept tuineigenaars op om deze maand niet of minder te maaien. Gazons waarin wilde bloemen mogen groeien, voorzien immers in eten voor bestuivers zoals bijen. Ook de kilometers dijken langs de Vlaamse waterwegen kunnen de biodiversiteit een boost geven. Jammer genoeg zien we op dijktaluds vaak nog een grazige vegetatie zonder bloemen…

Met een doordacht bermbeheer én nieuwe groenbeheerplannen werkt De Vlaamse Waterweg nv aan soortenrijkere dijken. Een grasmat met een groot aantal bloemplanten is niet alleen ecologisch interessanter, maar ook veiliger. Want hoe meer bloemplanten, hoe beter het wortelgestel de bodem vasthoudt. Een mooi voorbeeld van een ecosysteemdienst! De doelen voor de grasmat op een dijk zijn dus een beetje anders dan die in een tuin en daar moeten we met ons beheer rekening mee houden.

In de praktijk betekent dit dat we het tijdstip van maaien aanpassen aan de aanwezige vegetatie. Is de grasmat al voldoende soortenrijk, dan kan er laat gemaaid worden, zelfs ruim na 15 juni. Is de grasmat nog niet of weinig soortenrijk, dan is een vroege maaibeurt vanaf midden mei aangewezen. Dat komt omdat vroeg maaien de bodem verarmt, en bloemrijk grasland zich nu eenmaal beter ontwikkelt op een bodem die arm is aan voedingsstoffen. Hebben we na enkele jaren vroeger maaien de doelvegetatie bereikt? Dan schakelen we over op een faunavriendelijk maaibeheer, waar het maaien weer wat langer kan wachten. De bloemplanten die dan aanwezig zijn, kunnen de insecten van voedsel en onderdak voorzien.


Tot slot voeren we tussen 15 april en 15 juni ook een jaarlijkse ‘veiligheidsmaaibeurt’ uit op locaties waar dit nodig is. Lees: waar overhangende planten het jaagpad of het zicht op verkeersborden belemmeren. Om potentieel gevaarlijke situaties te vermijden, maaien we dan een smalle strook begroeiing vlak naast de weg.