Toekomstwijken

Sinds september zijn we voor 3 wijken intens met de buurt aan het nadenken over mogelijke mobiliteitsaanpassingen om er de leefbaarheid te vergroten. Concreet gaat het om de wijken rond Achterbist, Legebaan en Vogelzangstraat.

Wat hebben we al gedaan?

We hebben eerst verkennende gesprekken gevoerd met buurtbewoners om in kaart te brengen wat er nu écht allemaal aan de hand is, welke knelpunten er zijn, wat het effect is op de buurt en hoe het is om er nu te wonen, mét de huidige mobiliteitsproblematiek. We zijn ook gaan verkennen wat er mogelijk zou kunnen worden als de straten rustiger en meer leefbaar zouden worden. Deze gesprekken zijn zowel 1 op 1 als in groep gedaan. In de groepen zijn we ook gaan verkennen wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. Vanaf een wit blad zijn we met deze burgers beginnen tekenen. Wat is er mogelijk en welke oplossing heeft welke impact? We zijn namelijk op zoek naar oplossingen die niet gewoon het probleem verschuiven, maar echt robuust zijn voor een wijk van de toekomst.

Wat gebeurt er nu?

Op dit moment is het externe mobiliteitsbureau met al deze info aan de slag en zij gaan  in februari terugkoppelen met enkele mogelijke oplossingsrichtingen. Hiervoor stappen we opnieuw naar jullie, de Nijlenaars, om samen te kijken wat mogelijk is. Meer info hierover per wijk vind je hier (link naar elk van de 3 menutabs voor de 3 wijken).

Uiteindelijk willen we van alle wijken rustige recreatie- en verblijfszones maken, voor ALLE Nijlenaars. Plekken waar je van rust en natuur kan genieten, zonder je te moeten zorgen maken over je veiligheid langs de baan. Wandelen en fietsen moet er een echte beleving kunnen zijn, kinderen moeten via deze wegen veilig fietsend naar school kunnen.