Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Op deze pagina:


 

Wat is een AGB? 

AGB staat voor Autonoom Gemeentebedrijf. Het is een extern verzelfstandigd agentschap met een eigen rechtspersoonlijkheid, die belast is met bepaalde taken van gemeentelijk belang. AGB Nijlen is dus een dochterbedrijf van het lokaal bestuur Nijlen. Het AGB is onderworpen aan de wet op de boekhouding van de ondernemingen, waardoor voor een aantal uitgaven de BTW kan gerecupereerd worden.

De beheersovereenkomst tussen gemeente Nijlen en AGB Nijlen 2019-2024 vind je HIER.

Wat doet AGB Nijlen?

AGB Nijlen staat in voor het beheer en exploitatie van het sportcentrum (sporthal en zwembad) te Nijlen, sporthal De Putting, het Kempens Diamantcentrum en Slijperij Lieckens, de bibliotheek en  gemeenschapscentrum ’t Dorp.

Wie bestuurt AGB Nijlen?

AGB Nijlen wordt bestuurd door een raad van bestuur en directiecomité. De leden van de raad van bestuur worden aangesteld door de gemeenteraad. De leden van het directiecomité worden door de raad van bestuur benoemd. 

De gecoördineerde versie van de statuten van AGB Nijlen vind je HIER.

Raad van Bestuur

De vergadering van de raad van bestuur AGB 

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. Je kan ze bijgevolg niet bijwonen. 

De raad van bestuur wordt een aantal keren per jaar samengeroepen.

Vergaderingen in 2024

 • 8 februari 
 • 12 juni

Wil je de kalender, agenda of de besluiten bekijken? Dat kan HIER

Samenstelling raad van bestuur AGB

De raad van bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Paul Verbeeck, voorzitter
 • Simon Kenens
 • Paul Laurijssen
 • Griet Van Olmen
 • Victor De Groof, ondervoorzitter
 • Els Herremans
 • Luc Luyten
 • Jan Verbraecken
 • Ymke Govaerts
 • Ingrid Van Wunsel
 • Leo Verelst

Directiecomité

De vergadering van het directiecomité AGB

Het directiecomité komt wekelijks samen op maandag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Je kan deze bijgevolg niet bijwonen.

Samenstelling van het directiecomité

Het directiecomité bestaat uit de volgende leden: 

 • Paul Verbeeck, voorzitter
 • Paul Laurijssen
 • Griet Van Olmen
 • Victor De Groof
 • Luc Luyten

Maatschappelijke zetel

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

T. 03 410 02 11

info@nijlen.be 

 

Uitbatingsadres

Sportcentrum/zwembad
Gemeentestraat 36a, 2560 Nijlen
T. 03 410 02 40

sport@nijlen.be 
BE 0863 925 550

 


Contactinformatie