Reglementen


Belasting- en retributiereglementen

 

Retributiereglem/ent op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten - wijziging
Goedgekeurd op 05/01/2021 - bekendgemaakt op 22/01/2021

Retributie op de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest voor zelfstandige woningen en kamerwoningen
Goedgekeurd op 15/12/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2021

Gemeentebelasting - reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 15/12/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2021

Gemeentebelasting - belastingreglement inzake leegstand van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 15/12/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2021

Retributiereglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en
verkoop van producten
Goedgekeurd op 06/10/2020 - bekendgemaakt op 27/11/2020

Belasting op de inzameling en verwerking van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het Diftarsysteem
Goedgekeurd op 06/10/2020 - bekendgemaakt op 27/11/2020

Wijziging retributiereglement Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Goedgekeurd op 01/09/2020 - bekendgemaakt op 06/10/2020

Aanpassing retributiereglement gemeentelijk visverlof
Goedgekeurd op 23/06/2020 - bekendgemaakt op 26/06/2020

Subsidiereglement Corona-ondersteuningsmaatregelen voor Nijlense verenigingen
Goedgekeurd op 23/06/2020 - bekendgemaakt op 26/06/2020

Vrijstelling belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk onder voorwaarden
Goedgekeurd op 19/05/2020 - bekendgemaakt op 26/05/2020

Belastingreglement op het verwijderen van sluikstort en uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden 
Goedgekeurd op 19/05/2020 - bekendgemaakt op 26/05/2020

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen gemeentelijk openbaar domein
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Retributiereglement - afleveren conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen en kamerwoningen
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 01/07/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Retributiereglement op compostbakken en -vaten, blauwe PMD zakken, groene vuilzakken voor gemengde huishoudelijke plastiek en bio-afbreekbare zakken voor GFT
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op aanlevering van afvalfracties en terbeschikkingstelling van inzamelrecipiënten, compost en potgrond op het recyclagepark (Diftar)
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op de gemeentelijke infrastructuur
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op de vrijetijdsactiviteiten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement Buitenschoolse Kinderopvang Dolfijn
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op de dossierkosten bij omgevingsvergunningsaanvragen en andere administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op plaatsrechten op openbare markten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op plaatsrechten op de Jaarmarkt en Kruiskensmarkt
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op kermissen op openbare plaatsen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op ambulante handel op en langsheen de openbare weg op openbaar- en privé domein
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het ter beschikking stellen van verkeerssignalisatie
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement gemeentelijk visverlof
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement foto- en filmopnames Fort van Kessel
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op administratieve prestaties
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het ter beschikking stellen van ontleningsmaterialen en vervoer
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het innemen van het openbaar domein
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement voor dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 30/12/2019

Retributiereglement op minder mobielen centrale
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 30/12/2019

Retributiereglement op bijdrage warme maaltijden
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 30/12/2019

Retributiereglement bezoek Slijperij Lieckens
Goedgekeurd op 09/12/2019 - bekendgemaakt op 6/01/2020

Retributiereglement bibliotheek
Goedgekeurd op 09/12/2019 - bekendgemaakt op 6/01/2020

Retributiereglement op de gemeentelijke sportinfrastructuur
Goedgekeurd op 09/12/2019 - bekendgemaakt op 6/01/2020

Aanvullende belasting op de personenbelasting
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Aanvullende belasting op opcentiemen op de onroerende voorheffing
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Vaststelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op de afgifte van paspoorten en reisdocumenten aan vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op het uitreiken van elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op de rijbewijzen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op ongeadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op aanplakborden voor publicitaire doeleinden
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op ontgraving
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op concessies
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op begraving, uitstrooiing, bijzetting op de gemeentelijke begraafplaatsen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op tweede verblijven
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement inzake leegstand van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Huishoudelijk reglement recyclagepark Nijlen (Diftar) - actualisatie
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Toelagereglement Diftar
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

GAS - aansluitend belastingreglement op het verwijderen van sluikstort en uitvoeren van werken voor of in de plaats van derdenGoedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019Belastingreglement op ophaling en verwerking van afval (Diftar)
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 18/06/2019


 Subsidiereglementen

 

Aanbieden innovatietraject 'Antwerp Powered by Creatives' aan Nijlense ondernemers voorzien van gemeentelijke subsidie - Subsidiereglement - Goedkeuring
Goedgekeurd op 09/02/2021 - bekendgemaakt op 16/02/2021

Prijssubsidiereglement sportinfrastructuur
Goedgekeurd op 15/12/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2021

Prijssubsidiereglement bibliotheek Nijlen
Goedgekeurd op 15/12/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2021

Prijssubsidiereglement diamantmuseum
Goedgekeurd op 15/12/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2021

Subsidiereglement voor het jeugdwerk 2020-2025
Goedgekeurd op 06/10/2020 - bekendgemaakt op 27/11/2020

consumptiebudget kwetsbare doelgroepen en aansluiting
project 'Geharmoniseerde Sociale Statuten' van de KSZ
Goedgekeurd op 17/11/2020 - bekendgemaakt op 27/11/2020


 

 Verkeersreglementen

Tijdelijk verkeersreglement - Werken Hooidonkstraat (gedeelte tussen Laurys Gewatstraat en Bergsgoorstraat) i.o.v. Pidpa van 24 t.e.m. 26 februari 2021 – verlenging
Goedgekeurd op 22/02/2021 - bekendgemaakt op 24/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Werken Bergsgoorstraat i.o.v. Pidpa van 24 t.e.m. 26 februari 2021 – verlenging
Goedgekeurd op 22/02/2021 - bekendgemaakt op 24/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Jaarlijkse ziekendagen van Ziekenzorg Samana - 10 oktober 2021 en 17 december 2021
Goedgekeurd op 22/02/2021 - bekendgemaakt op 24/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken Pidpa in Nieuwstraat t.h.v. nr. 63 van 17 t.e.m. 19 februari 2021
Goedgekeurd op 15/02/2021 - bekendgemaakt op 24/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Maken van koppelputten i.o.v. Fluvius in Hooidonkstraat en Laurys Gewatstraat - verlenging van 24 t.e.m. 26 februari 2021
Goedgekeurd op 15/02/2021 - bekendgemaakt op 24/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - testopstelling omgeving Klokkenlaan - Dorsel - 22 februari 2021 t.e.m. 1 oktober 2021
Goedgekeurd op 15/02/2021 - bekendgemaakt op 24/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Werken Bergsgoorstraat i.o.v. Pidpa van 11 t.e.m. 15 februari 2021
Goedgekeurd op 08/02/2021 - bekendgemaakt op 15/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Maken van koppelputten i.o.v. Fluvius in Hooidonkstraat en Laurys Gewatstraat van 16 t.e.m. 23 februari 2021
Goedgekeurd op 08/02/2021 - bekendgemaakt op 15/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Werken Hooidonkstraat (gedeelte tussen Laurys Gewatstraat en Bergsgoorstraat) i.o.v. Pidpa van 11 t.e.m. 15 februari 2021
Goedgekeurd op 08/02/2021 - bekendgemaakt op 15/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - testopstelling Katerstraat- aangepast reglement voor de verkeer en parkeerregeling Katerstraat
Goedgekeurd op 08/02/2021 - bekendgemaakt op 15/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Aanleg nutsleidingen met handboring i.o.v. Fluvius in Nijlensesteenweg van 10 t.e.m. 28 februari 2021
Goedgekeurd op 01/02/2021 - bekendgemaakt op 11/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken in Broechemsesteenweg van 8 t.e.m. 14 februari 2021
Goedgekeurd op 01/02/2021 - bekendgemaakt op 11/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - parking Pastoor Schelkensplein twee parkeerplaatsen voorbehouden voor plaatsing marktwagen
Goedgekeurd op 11/01/2021 - bekendgemaakt op 11/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - wijziging omleidingsroute maandelijkse markt wegens werken - dinsdag 12 januari 2021
Goedgekeurd op 11/01/2021 - bekendgemaakt op 11/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Aanleg telecomleidingen door Eurofiber / Engie in J.E. Claeslaan en Spoorweglei van 30 januari 2021 tot en met 12 februari 2021 (verlenging)
Goedgekeurd op 25/01/2021 - bekendgemaakt op 01/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken i.o.v. Fluvius in Broechemsesteenweg van 15 februari 2021 t.e.m. 30 april 2021
Goedgekeurd op 25/01/2021 - bekendgemaakt op 01/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Maken van 2 koppelputten in Molenstraat van 28 januari 2021 t.e.m. 5 februari 2021
Goedgekeurd op 25/01/2021 - bekendgemaakt op 01/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Maken van koppelputten i.o.v. Fluvius in Klokkenlaan / Zavelweg van 15 t.e.m. 19 februari 2021
Goedgekeurd op 25/01/2021 - bekendgemaakt op 01/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Aanleg nutsleidingen in Heibloemstraat van 19 t.e.m. 26 januari 2021 (verlenging)
Goedgekeurd op 18/01/2021 - bekendgemaakt op 01/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - chapewerken Statiestraat 38 - 20 januari 2021
Goedgekeurd op 04/01/2021 - bekendgemaakt op 14/01/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Aanleg telecomleidingen door Eurofiber / Engie in J.E. Claeslaan, G. Gezellestraat en Spoorweglei van 5 januari 2021 tot en met 29 januari 2021 + afspraken materiaal

Goedgekeurd op 21/12/2020 - bekendgemaakt op 07/01/2021

Tijdelijk verkeersreglement - testopstelling Katerstraat- aangepast reglement voor de verkeer en parkeerregeling Elsendonkstraat
Goedgekeurd op 21/12/2020 - bekendgemaakt op 07/01/2021

Tijdelijk verkeersreglement - testopstelling Katerstraat- aangepast reglement voor de verkeer en parkeerregeling Katerstraat
Goedgekeurd op 21/12/2020 - bekendgemaakt op 07/01/2021

Tijdelijk verkeersreglement - wegenis- en rioleringswerken Molenstraat - 30 november 2020 t.e.m. 28 mei 2021
Goedgekeurd op 23/11/2020 - bekendgemaakt op 23/12/2020

Tijdelijk verkeersreglement - verlenging tijdelijke zone 50 in Bevel gedurende de werken in Pastorijstraat te Berlaar t.e.m. 31 mei 2021
Goedgekeurd op 09/11/2020 - bekendgemaakt op 23/12/2020

Tijdelijk verkeersreglement - omleiding werken Bevels Heerdplein - 17 december 2020
Goedgekeurd op 07/12/2020 - bekendgemaakt op 15/12/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Aanleg nutsleidingen Wagro in opdracht van Fluvius in Terlakenweg en fietswegen Dongelstraat-Gasthuisstraat-Berlaarsesteenweg van 14 december tot en met 18 december in drie fases . Tijdens verschillende fases geen doorgang fietsers in betreffend gedeelte
Goedgekeurd op 07/12/2020 - bekendgemaakt op 15/12/2020

Tijdelijk verkeersreglement - parking pleintje Fortstraat drie parkeerplaatsen voorbehouden voor plaatsing marktwagen
Goedgekeurd op 16/11/2020 - bekendgemaakt op 15/12/2020

Tijdelijk verkeersreglement Gemeentestraat (parking sporthal) - uitbreiding uren schoolstraat - hervatting vanaf 1 september 2020
Goedgekeurd op 31/08/2020 - bekendgemaakt op 15/12/2020

Tijdelijk verkeersreglement -voorafgaand het aanvullend reglement - parkeerplaatsen elektrische voertuigen August Hermansplein
Goedgekeurd op 13/07/2020 - bekendgemaakt op 15/12/2020

Uitbreiding horeca-terras 't Wit Huys naar aanleiding van coronamaatregelen
Goedgekeurd op 15/06/2020 - bekendgemaakt op 20/06/2020

Tijdelijk verkeersreglement Gemeentestraat (parking sporthal) - uitbreiding uren schoolstraat
Goedgekeurd op 02/06/2020 - bekendgemaakt op 03/06/2020

Tijdelijk verkeersreglement - werken Dennenlaan - maken van een rioolaansluiting - omleiding via Centraleweg / Energiestraat / N13 / Beenderstraat
Goedgekeurd op 27/05/2020 - bekendgemaakt op 30/05/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Weg-en rioleringswerken Paddekotseheide en Centraleweg - 3 juni 2020 t.e.m 31 mei 2021
Goedgekeurd op 25/05/2020 - bekendgemaakt op 28/05/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Weg- en rioleringswerken Paddekotseheide en Centraleweg - 3 juni 2020 t.e.m. 31 mei 2021
Goedgekeurd op 25/05/2020 - bekendgemaakt op 07/08/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Herenthoutsesteenweg
Goedgekeurd op 19/05/2020 - bekendgemaakt op 28/05/2020

Tijdelijk verkeersreglement - tijdelijke zone 30 in een gedeelte Nijlensesteenweg - 24 maart 2020 t.e.m. 28 februari 2021
Goedgekeurd op 23/03/2020 - bekendgemaakt op 07/04/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Broechemsesteenweg N116
Goedgekeurd op 03/03/2020 - bekendgemaakt op 05/03/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - gemeentegrensoverschrijdende snelheidszonering Emblemsesteenweg
Goedgekeurd op 25/11/2019 - bekendgemaakt op 14/02/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Fortstraat
Goedgekeurd op 04/02/2020 - bekendgemaakt op 14/02/2020

Aanvullend reglement Hoekstraat - Goedkeuring
Goedgekeurd op 07/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Kleine Puttingbaan - goedkeuring
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Onze-Lieve-Vrouwestraat
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 17/01/2020

Nieuw aanvullend reglement zones parkeerverbod vrachtwagens
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement bebouwde kom Kessel-centrum
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Oude Bevelsesteenweg - verkeers- en parkeerregeling
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Tulpenstraat
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Nonnenstraat
Goedgekeurd op 1/10/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement betreffende snelheidszoneringen cluster 'Nijlen Noord'
Goedgekeurd op 1/10/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Nieuwstraat
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Stationssteenweg
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanvullend verkeersreglement - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap Gasthuisstraat
Goedgekeurd op 7/05/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Gemeentestraat
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanvullend verkeersreglement - parking Tulpenstraat twee parkeerplaatsen voorbehouden voor plaatsing marktwagens 
Goedgekeurd op 17/12/2018 - bekendgemaakt op 18/12/2018

Aanvullend verkeersreglement zones parkeerverbod vrachtwagens
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 06/02/2019

Nieuw aanvullend reglement zones parkeerverbod vrachtwagens
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 06/02/2019

 


Huishoudelijke reglementen

 

Huishoudelijk reglement recyclagepark Nijlen (Diftar) - actualisatie
Goedgekeurd op 05/01/2021 - bekendgemaakt op 22/01/2021

 

Goedgekeurd op 01/09/2020 - bekendgemaakt op 06/10/2020
Goedgekeurd op 23/06/2020 - bekendgemaakt op 06/10/2020 
 

Aanpassen huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

githo nijlen | aanpassing schoolreglement en kostenbijdrageregeling
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Goedkeuring Academiereglement
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

 


Andere reglementen

Aanpassing rechtspositieregeling
Goedgekeurd op 17/11/2020 - bekendgemaakt op 27/11/2020

Aanpassing rechtspositieregeling
Goedgekeurd op 01/09/2020 - bekendgemaakt op 23/10/2020

Aanpassing gemeentelijk kermisreglement als maatregel in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
Goedgekeurd op 01/09/2020 - bekendgemaakt op 06/10/2020

Wijziging arbeidsreglement gemeente Nijlen
Goedgekeurd op 02/03/2020 - bekendgemaakt op 27/03/2020

Wijziging arbeidsreglement gemeente Nijlen
Goedgekeurd op 15/07/2019 - bekendgemaakt op 28/01/2020

Wijziging arbeidsreglement OCMW Nijlen
Goedgekeurd op 15/07/2019 - bekendgemaakt op 28/01/2020

Aanpassing arbeidsreglement Goezo! basisscholen
Goedgekeurd op 12/08/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing arbeidsreglement academie voor beeldende kunsten
Goedgekeurd op 12/08/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Delegatie bevoegdheid arbeidsreglementen
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Reglement en aanvraagformulier tentoonstellingen Nijlen
Goedgekeurd op 07/05/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Nood aan wijziging reglement "Sportwedstrijden op openbaar domein"
Goedgekeurd op 02/12/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Reglement toekenning eretitel voor het ambt van schepen en gemeenteraadslid
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Kostenbijdrageregeling bij Academiereglement
Goedgekeurd op 01/10/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Delegatie bevoegdheid arbeidsreglement
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Nieuwe straatnaam verkaveling Kleine Puttingsbaan Kessel - voorlopige vaststelling
Goedgekeurd op 03/09/2019 - bekendgemaakt op 10/09/2019

Bekendmaking openbaar onderzoek ten gevolge van de toepassing van een administratieve lus in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag
bekendgemaakt op 23/07/2019

Nieuwe straatnaam zijstraat Koningsbaan - voorlopige vaststelling
Goedgekeurd op 24/04/2018 - bekendgemaakt op 26/04/2018