Reglementen

Vanaf 6 oktober 2021 zullen alle meldingsplichtige besluiten opgenomen worden in de raadpleegomgeving onder bekendmakingen.

Je vindt er volgende besluiten terug:

 • reglementen op het wegverkeer
 • belastings- en retributiereglementen
 • delegatiereglementen
 • deontologische code
 • gebruikersreglementen
 • huishoudelijke reglementen
 • personeelsreglementen
 • politiereglementen
 • reglementen onderwijs
 • subsidie, premie en erkenning
 • tijdelijke politieverordeningen (dit zijn tijdelijke verkeersreglementen)

Besluiten die voor 6 oktober 2021 werden genomen vind je hieronder terug:


Belasting- en retributiereglementen

Aanpassing retributiereglement gemeentelijk visverlof - Goedkeuring
Goedgekeurd op 04/05/2021 - bekendgemaakt op 07/05/2021

Retributiereglement sociale kruidenier - Goedkeuring
Goedgekeurd op 30/03/2021 - bekendgemaakt op 02/04/2021

Retributiereglement op ambulante handel op en langsheen de openbare weg op openbaar domein - Goedkeuring
Goedgekeurd op 30/03/2021 - bekendgemaakt op 31/03/2021

Belasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het Diftarsysteem
Goedgekeurd op 06/10/2020 - bekendgemaakt op 27/11/2020

Vrijstelling belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk onder voorwaarden
Goedgekeurd op 19/05/2020 - bekendgemaakt op 26/05/2020

Belastingreglement op het verwijderen van sluikstort en uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden 
Goedgekeurd op 19/05/2020 - bekendgemaakt op 26/05/2020

Retributiereglement op compostbakken en -vaten, blauwe PMD zakken, groene vuilzakken voor gemengde huishoudelijke plastiek en bio-afbreekbare zakken voor GFT
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op aanlevering van afvalfracties en terbeschikkingstelling van inzamelrecipiënten, compost en potgrond op het recyclagepark (Diftar)
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op de vrijetijdsactiviteiten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement Buitenschoolse Kinderopvang Dolfijn
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op plaatsrechten op openbare markten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op plaatsrechten op de Jaarmarkt en Kruiskensmarkt
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op kermissen op openbare plaatsen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het ter beschikking stellen van verkeerssignalisatie
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement foto- en filmopnames Fort van Kessel
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op administratieve prestaties
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het ter beschikking stellen van ontleningsmaterialen en vervoer
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het innemen van het openbaar domein
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement bezoek Slijperij Lieckens
Goedgekeurd op 09/12/2019 - bekendgemaakt op 6/01/2020

Aanvullende belasting op de personenbelasting
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Aanvullende belasting op opcentiemen op de onroerende voorheffing
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Vaststelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op de afgifte van paspoorten en reisdocumenten aan vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op het uitreiken van elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op de rijbewijzen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op ongeadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op aanplakborden voor publicitaire doeleinden
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op ontgraving
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op concessies
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op begraving, uitstrooiing, bijzetting op de gemeentelijke begraafplaatsen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op tweede verblijven
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Toelagereglement Diftar
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op ophaling en verwerking van afval (Diftar)
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019


 Subsidiereglementen

Jubileumsubsidie vrije tijd - Goedkeuring
Goedgekeurd op 07/09/2021 - bekendgemaakt op 08/09/2021

Subsidiereglement voor partnerverenigingen UiTPAS Nijlen - Goedkeuring
Goedgekeurd op 15/06/2021 - bekendgemaakt op 16/06/2021

Subsidiereglement gemachtigd opzicht basisonderwijs - berekeningsbasis - vaststelling - goedkeuring
Goedgekeurd op 15/06/2021 - bekendgemaakt op 16/06/2021

Subsidiereglement middagtoezicht onderwijs - berekeningsbasis - vaststelling - Goedkeuring
Goedgekeurd op 15/06/2021 - bekendgemaakt op 16/06/2021

Aanpassing subsidiereglement premie voor duurzaam en levenslang wonen - wijziging opvraging eigendomssituatie - Goedkeuring
Goedgekeurd op 30/03/2021 - Bekendgemaakt op 02/04/2021

Aanbieden innovatietraject 'Antwerp Powered by Creatives' aan Nijlense ondernemers voorzien van gemeentelijke subsidie - Subsidiereglement - Goedkeuring
Goedgekeurd op 09/02/2021 - bekendgemaakt op 16/02/2021

Subsidiereglement ondersteuning buurtfeesten
Goedgekeurd op 05/01/2021 - bekendgemaakt op 12/01/2021

Subsidiereglement voor het jeugdwerk 2020-2025
Goedgekeurd op 06/10/2020 - bekendgemaakt op 27/11/2020

consumptiebudget kwetsbare doelgroepen en aansluiting
project 'Geharmoniseerde Sociale Statuten' van de KSZ
Goedgekeurd op 17/11/2020 - bekendgemaakt op 27/11/2020

Subsidiereglement Corona-ondersteuningsmaatregelen voor Nijlense verenigingen
Goedgekeurd op 23/06/2020 - bekendgemaakt op 26/06/2020

Subsidiereglement groendaken
Goedgekeurd op 4/2/2014

Subsidie kleine landschapselementen
Goedgekeurd op 7/3/2006


 Verkeersreglementen

Nieuw aanvullend reglement Grote Puttingbaan - Goedkeuring
Goedgekeurd op 05/10/2021 - bekendgemaakt op 06/10/2021

Aanpassing aanvullend reglement Stationssteenweg - Goedkeuring
Goedgekeurd op 30/03/2021 - bekentgemaakt op 06/04/2021

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Herenthoutsesteenweg
Goedgekeurd op 19/05/2020 - bekendgemaakt op 28/05/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Broechemsesteenweg N116
Goedgekeurd op 03/03/2020 - bekendgemaakt op 05/03/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - gemeentegrensoverschrijdende snelheidszonering Emblemsesteenweg
Goedgekeurd op 25/11/2019 - bekendgemaakt op 14/02/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Fortstraat
Goedgekeurd op 04/02/2020 - bekendgemaakt op 14/02/2020

Aanvullend reglement Hoekstraat - Goedkeuring
Goedgekeurd op 07/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Kleine Puttingbaan - goedkeuring
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Onze-Lieve-Vrouwestraat
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 17/01/2020

Nieuw aanvullend reglement zones parkeerverbod vrachtwagens
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement bebouwde kom Kessel-centrum
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Oude Bevelsesteenweg - verkeers- en parkeerregeling
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Tulpenstraat
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Nonnenstraat
Goedgekeurd op 1/10/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement betreffende snelheidszoneringen cluster 'Nijlen Noord'
Goedgekeurd op 1/10/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Nieuwstraat
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanvullend verkeersreglement - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap Gasthuisstraat
Goedgekeurd op 7/05/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Gemeentestraat
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanvullend verkeersreglement - parking Tulpenstraat twee parkeerplaatsen voorbehouden voor plaatsing marktwagens 
Goedgekeurd op 17/12/2018 - bekendgemaakt op 18/12/2018


Huishoudelijke reglementen

Doorwijsformulier en huishoudelijk reglement sociale kruidenier - Goedkeuring
Goedgekeurd op 30/03/2021 - bekendgemaakt op 02/04/2021

Huishoudelijk reglement recyclagepark Nijlen (Diftar) - actualisatie
Goedgekeurd op 05/01/2021 - bekendgemaakt op 22/01/2021

Goedgekeurd op 23/06/2020 - bekendgemaakt op 06/10/2020 

Andere reglementen

Derde verlenging geldigheid van gemeentelijke cadeaubonnen n.a.v. aanhoudende tweede golf in de coronacrisis (sluiting horecazaken) - Goedkeuring
Goedgekeurd op 30/03/2021 - bekendgemaakt op 02/04/2021

Aanpassing gemeentelijk kermisreglement als maatregel in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
Goedgekeurd op 01/09/2020 - bekendgemaakt op 06/10/2020

Aanpassing tentoonstellingsreglement
Goedgekeurd op 19/05/2020 - bekendgemaakt op 28/05/2020

Reglement toekenning eretitel voor het ambt van schepen en gemeenteraadslid
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020