Reglementen


Belasting- en retributiereglementen

Wijziging retributiereglement Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Goedgekeurd op 01/09/2020 - bekendgemaakt op 06/10/2020

Aanpassing retributiereglement gemeentelijk visverlof
Goedgekeurd op 23/06/2020 - bekendgemaakt op 26/06/2020

Subsidiereglement Corona-ondersteuningsmaatregelen voor Nijlense verenigingen
Goedgekeurd op 23/06/2020 - bekendgemaakt op 26/06/2020

Vrijstelling belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk onder voorwaarden
Goedgekeurd op 19/05/2020 - bekendgemaakt op 26/05/2020

Belastingreglement op het verwijderen van sluikstort en uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden 
Goedgekeurd op 19/05/2020 - bekendgemaakt op 26/05/2020

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen gemeentelijk openbaar domein
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Retributiereglement - afleveren conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen en kamerwoningen
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 01/07/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Retributiereglement op compostbakken en -vaten, blauwe PMD zakken, groene vuilzakken voor gemengde huishoudelijke plastiek en bio-afbreekbare zakken voor GFT
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op aanlevering van afvalfracties en terbeschikkingstelling van inzamelrecipiënten, compost en potgrond op het recyclagepark (Diftar)
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op de gemeentelijke infrastructuur
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op de vrijetijdsactiviteiten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement Buitenschoolse Kinderopvang Dolfijn
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op de dossierkosten bij omgevingsvergunningsaanvragen en andere administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op plaatsrechten op openbare markten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op plaatsrechten op de Jaarmarkt en Kruiskensmarkt
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op kermissen op openbare plaatsen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op ambulante handel op en langsheen de openbare weg op openbaar- en privé domein
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het ter beschikking stellen van verkeerssignalisatie
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement gemeentelijk visverlof
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement foto- en filmopnames Fort van Kessel
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op administratieve prestaties
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het ter beschikking stellen van ontleningsmaterialen en vervoer
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het innemen van het openbaar domein
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement voor dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 30/12/2019

Retributiereglement op minder mobielen centrale
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 30/12/2019

Retributiereglement op bijdrage warme maaltijden
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 30/12/2019

Retributiereglement bezoek Slijperij Lieckens
Goedgekeurd op 09/12/2019 - bekendgemaakt op 6/01/2020

Retributiereglement bibliotheek
Goedgekeurd op 09/12/2019 - bekendgemaakt op 6/01/2020

Retributiereglement op de gemeentelijke sportinfrastructuur
Goedgekeurd op 09/12/2019 - bekendgemaakt op 6/01/2020

Aanvullende belasting op de personenbelasting
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Aanvullende belasting op opcentiemen op de onroerende voorheffing
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Vaststelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op de afgifte van paspoorten en reisdocumenten aan vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op het uitreiken van elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op de rijbewijzen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op ongeadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op aanplakborden voor publicitaire doeleinden
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op ontgraving
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op concessies
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op begraving, uitstrooiing, bijzetting op de gemeentelijke begraafplaatsen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op tweede verblijven
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement inzake leegstand van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Huishoudelijk reglement recyclagepark Nijlen (Diftar) - actualisatie
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Toelagereglement Diftar
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

GAS - aansluitend belastingreglement op het verwijderen van sluikstort en uitvoeren van werken voor of in de plaats van derdenGoedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019Belastingreglement op ophaling en verwerking van afval (Diftar)
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 18/06/2019


 Subsidiereglementen


 Verkeersreglementen

 

Tijdelijk verkeersreglement - afsluiten Rooiestraat vanaf kruispunt met Helleweg tot Kruideniersstraat wegens aanleg nutsleidingen van 12 oktober tot 26 oktober

Goedgekeurd op 05 oktober 2020 - bekendgemaakt op 23 oktober 2020

Tijdelijk verkeersreglement - Nutswerken Pidpa Kerkeblokken en Statiestraat 38. Tijdelijk éénrichtingsverkeer J.E.Claeslaan en Statiestraat omleiding via G.Gezellestraat-Bevelsesteenweg-Kerkstraat-Gemeentestraat op 7 oktober 2020

goedgekeurd op 5 oktober 2020 - bekendgemaakt op 23 oktober 2020

Tijdelijk verkeersreglement - Nutswerken Pidpa Albert Kanaalstraat 7 - tijdelijk éénrichtingsverkeer omleiding via N13 - omleiding via Elsendonkstraat-Paashoekstraat-Katerstraat-Zwanenstraat - N116 op 28 september 2020

 

goedgekeurd op 21 september 2020 - bekendgemaakt op 23 oktober 2020

Aanpassing tijdelijk verkeersreglement van wederkerende aard - verkeersregeling Kerkstraat tijdens kermis september 2020

goedgekeurd op 14 september 2020 -bekendgemaakt op 23 oktober 2020

Tijdelijk verkeersreglement - Strapdag Goezo! Klokkenlaan - vrijdag 18 september 2020

Goedgekeurd op 14 september 2020 - bekendgemaakt op 23 oktober 2020

Tijdelijk verkeersreglement - doorbreken Heuvelstraat voor weg- en rioleringswerken

Goedgekeurd op 14 september 2020- bekendgemaakt op 23 oktober 2020

Tijdelijk verkeersreglement - buitentrainingen FH Nijlen in functie van corona-maatregelen - inname openbaar domein - parking aan FH Nijlen - 11 augustus 2020 t.e.m. 21 september 2020

Goedgekeurd 10 augustus 2020 - bekendgemaakt op 01 oktober 2020

Tijdelijk verkeersreglement - clubkampioenschap KTT op 1 augustus

Goedgekeurd op 13 juli 2020 - bekendgemaakt op 10/09/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Vakantiestraat in Dongelstraat - maandag 24 augustus 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020

Goedgekeurd op 10/08/2020 - bekendgemaakt op 10/09/2020

 Tijdelijk verkeersreglement - Verhuis met ladderlift Terlakenweg omleiding

Goedgekeurd op 27/07/2020 - bekendgemaakt op 10/09/2020

Goedgekeurd op 27/072020 - bekendgemaakt op 10/08/2020

 

Tijdelijk verkeersreglement - Speelstraten-vakantiestraten voor augustus 2020
Goedgekeurd op 13/07/2020 - bekendgemaakt op 20/07/2020

Tijdelijk verkeersreglement - infrastructuurwerken Woon-bal fase 3A- 10 juli
2020 tot en met 30 oktober
Goedgekeurd op 27/07/2020 - bekendgemaakt op 31/07/2020

Tijdelijk verkeersreglement - infrastructuurwerken Woon-bal fase 3B van 10
augustus tot 24 augustus
Goedgekeurd op 27/07/2020 - bekendgemaakt op 31/07/2020

Tijdelijk verkeersreglement - weg en- en rioleringswerken Retsestraat - 10
augustus 2020 t.e.m. 4 september 2020
Goedgekeurd op 27/07/2020 - bekendgemaakt op 30/07/2020

Tijdelijk verkeersreglement - chapewerken Albert Kanaalstraat - tijdelijk
éénrichtingsverkeer / omleiding via N13 - omleiding via Elsendonkstraat-
Paashoekstraat-Katerstraat-Zwanenstraat - N116 op 13 augustus 2020
Goedgekeurd op 10/08/2020 - bekendgemaakt op 11/08/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Buurtfeest Zandlaan - 8 augustus 2020
Goedgekeurd op 27/07/2020 - bekendgemaakt op 31/07/2020

Uitbreiding horeca-terras 't Wit Huys naar aanleiding van coronamaatregelen
Goedgekeurd op 15/06/2020 - bekendgemaakt op 20/06/2020

Tijdelijk Verkeersreglement- Uitbreiding horeca-terrassen naar aanleiding van coronamaatregelen (De Roskam, 't Wit Huys, Bonten Os, Breadgarden & Bellevue)
Goedgekeurd op 08/06/2020 - bekendgemaakt op 10/06/2020

Tijdelijk verkeersreglement - afsluiten gedeelte Berlaarsesteenweg - motorrit - 30 augustus 2020
Goedgekeurd op 08/06/2020 - bekendgemaakt op 15/06/2020

Tijdelijk verkeersreglement Gemeentestraat (parking sporthal) - uitbreiding uren schoolstraat
Goedgekeurd op 02/06/2020 - bekendgemaakt op 03/06/2020

Tijdelijk verkeersreglement - werken Dennenlaan - maken van een rioolaansluiting - omleiding via Centraleweg / Energiestraat / N13 / Beenderstraat
Goedgekeurd op 27/05/2020 - bekendgemaakt op 30/05/2020

Tijdelijk verkeersreglement - testopstelling Kiezelweg (knip) - 1 juli 2020 t.e.m.
1 december 2020
Goedgekeurd op 25/05/2020 - bekendgemaakt op 30/05/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Weg-en rioleringswerken Paddekotseheide en Centraleweg - 3 juni 2020 t.e.m 31 mei 2021
Goedgekeurd op 25/05/2020 - bekendgemaakt op 28/05/2020

 Tijdelijk verkeersreglement - werken Dennenlaan - maken van een rioolaansluiting - omleiding via Centraleweg / Energiestraat / N13 / Beenderstraat - 2 t.e.m. 9 juni 2020

Goedgekeurd op 27/05/2020 - bekendgemaakt op 07/08/2020 

Tijdelijk verkeersreglement - testopstelling Kiezelweg (knip) - 1 juli 2020 t.e.m. 1 december 2020 

Goedgekeurd op 25 mei 2020 - bekendgemaakt op 07/08/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Weg- en rioleringswerken Paddekotseheide en Centraleweg - 3 juni 2020 t.e.m. 31 mei 2021

Goedgekeurd op 25/05/2020 - bekendgemaakt op 07/08/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Grote Prijs Fort Kessel - 31 juli, 1 en 2 augustus 2020
Goedgekeurd op 13/07/2020 - bekendgemaakt op 23/07/2020

Tijdelijk verkeersreglement - verkeerstechnische maatregelen tijdens openingsuren recyclagepark na heropening (Corona-maatregelen) - 1 juni 2020 t.e.m. 30 juni 2020 (verlenging)
Goedgekeurd op 08/06/2020 - bekendgemaakt op 23/07/2020

Tijdelijk verkeersreglement - speelstraten-vakantiestraat Groenstraat voor juli 2020
Goedgekeurd op 13/07/2020 - bekendgemaakt op 23/07/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Speelstraten-vakantiestraten voor juli 2020
Goedgekeurd op 23/06/2020 - bekendgemaakt op 23/07/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Enkel richting Nonnenstraat (verhuis ladderlift Nonnenstraat 1/B)
Goedgekeurd op 15/06/2020 - bekendgemaakt op 23/07/2020

Tijdelijk verkeersreglement - mobiele werf Broechemsesteenweg herstellen vangrail naast N116 op 25 juni 2020
Goedgekeurd op 22/06/2020 - bekendgemaakt op 23/07/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Speelstraten-vakantiestraten voor juli 2020
Goedgekeurd op 23/06/2020 - bekendgemaakt op 23/07/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Herenthoutsesteenweg
Goedgekeurd op 19/05/2020 - bekendgemaakt op 28/05/2020

Tijdelijk verkeersreglement - tijdelijke zone 30 in een gedeelte Nijlensesteenweg - 24 maart 2020 t.e.m. 28 februari 2021
Goedgekeurd op 23/03/2020 - bekendgemaakt op 07/04/2020

Tijdelijk verkeersreglement - werken in Pastorijstraat te Berlaar - plaatsen tijdelijke signalisatie op grondgebied Nijlen - 6 april 2020 t.e.m. 6 november 2020
Goedgekeurd op 16/03/2020 - bekendgemaakt op 26/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Belgisch kampioenschap 'Muurke Klop' - 25 en 26 september 2020
Goedgekeurd op 09/03/2020 - bekendgemaakt op 16/03/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Broechemsesteenweg N116
Goedgekeurd op 03/03/2020 - bekendgemaakt op 05/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - speelstraat Tulpenstraat (+ Asterlaan - Begoniastraat) - 10 tot en met 14 augustus 2020
Goedgekeurd op 02/03/2020 - bekendgemaakt op 11/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Buurtfeest G.Gezellestraat - 1 augustus 2020
Goedgekeurd op 24/02/2020 - bekendgemaakt op 05/03/202

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - gemeentegrensoverschrijdende snelheidszonering Emblemsesteenweg
Goedgekeurd op 25/11/2019 - bekendgemaakt op 14/02/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Fortstraat
Goedgekeurd op 04/02/2020 - bekendgemaakt op 14/02/2020

 

Tijdelijk verkeersreglement - vrijhouden parking De Putting voor Mobilhome club - 4 t.e.m. 6 september 2020
Goedgekeurd op 13/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Chiro Gust - Heemfeesten 'Gustingfuif' op 28 augustus 2020
Goedgekeurd op 13/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Aanvullend reglement Hoekstraat - Goedkeuring
Goedgekeurd op 07/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Kleine Puttingbaan - goedkeuring
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Onze-Lieve-Vrouwestraat
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 17/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Kleine Puttingbaan
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 17/01/2020

Nieuw aanvullend reglement zones parkeerverbod vrachtwagens
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement bebouwde kom Kessel-centrum
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Oude Bevelsesteenweg - verkeers- en parkeerregeling
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Tulpenstraat
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Nonnenstraat
Goedgekeurd op 1/10/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement betreffende snelheidszoneringen cluster 'Nijlen Noord'
Goedgekeurd op 1/10/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Nieuwstraat
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Stationssteenweg
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanvullend verkeersreglement - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap Gasthuisstraat
Goedgekeurd op 7/05/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Gemeentestraat
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - parking pleintje Fortstraat drie parkeerplaatsen voorbehouden voor plaatsing marktwagen
Goedgekeurd op 06/01/2020 - bekendgemaakt op 14/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Jaarlijkse ziekendagen van Ziekenzorg Samana - 5 april 2020, 11 oktober 2020 en 18 december 2020
Goedgekeurd op 06/01/2020 - bekendgemaakt op 14/01/202

Aanvullend verkeersreglement - parking Tulpenstraat twee parkeerplaatsen voorbehouden voor plaatsing marktwagens 
Goedgekeurd op 17/12/2018 - bekendgemaakt op 18/12/2018

Aanvullend verkeersreglement zones parkeerverbod vrachtwagens
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 06/02/2019

Nieuw aanvullend reglement zones parkeerverbod vrachtwagens
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 06/02/2019

 


Huishoudelijke reglementen

Goedgekeurd op 01/09/2020 - bekendgemaakt op 06/10/2020
Goedgekeurd op 23/06/2020 - bekendgemaakt op 06/10/2020 
 

Aanpassen huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

githo nijlen | aanpassing schoolreglement en kostenbijdrageregeling
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Goedkeuring Academiereglement
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

 


Andere reglementen

Aanpassing rechtspositieregeling
Goedgekeurd op 01/09/2020 - bekendgemaakt op 23/10/2020

Aanpassing gemeentelijk kermisreglement als maatregel in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
Goedgekeurd op 01/09/2020 - bekendgemaakt op 06/10/2020

Wijziging arbeidsreglement gemeente Nijlen
Goedgekeurd op 02/03/2020 - bekendgemaakt op 27/03/2020

Wijziging arbeidsreglement gemeente Nijlen
Goedgekeurd op 15/07/2019 - bekendgemaakt op 28/01/2020

Wijziging arbeidsreglement OCMW Nijlen
Goedgekeurd op 15/07/2019 - bekendgemaakt op 28/01/2020

Aanpassing arbeidsreglement Goezo! basisscholen
Goedgekeurd op 12/08/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing arbeidsreglement academie voor beeldende kunsten
Goedgekeurd op 12/08/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Delegatie bevoegdheid arbeidsreglementen
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Reglement en aanvraagformulier tentoonstellingen Nijlen
Goedgekeurd op 07/05/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Nood aan wijziging reglement "Sportwedstrijden op openbaar domein"
Goedgekeurd op 02/12/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Reglement toekenning eretitel voor het ambt van schepen en gemeenteraadslid
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Kostenbijdrageregeling bij Academiereglement
Goedgekeurd op 01/10/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Delegatie bevoegdheid arbeidsreglement
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Nieuwe straatnaam verkaveling Kleine Puttingsbaan Kessel - voorlopige vaststelling
Goedgekeurd op 03/09/2019 - bekendgemaakt op 10/09/2019

Bekendmaking openbaar onderzoek ten gevolge van de toepassing van een administratieve lus in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag
bekendgemaakt op 23/07/2019

Nieuwe straatnaam zijstraat Koningsbaan - voorlopige vaststelling
Goedgekeurd op 24/04/2018 - bekendgemaakt op 26/04/2018