Reglementen

Vanaf 6 oktober 2021 zullen alle meldingsplichtige besluiten opgenomen worden in de raadpleegomgeving onder bekendmakingen.

Je vindt er volgende besluiten terug:

 • reglementen op het wegverkeer
 • belastings- en retributiereglementen
 • delegatiereglementen
 • deontologische code
 • gebruikersreglementen
 • huishoudelijke reglementen
 • personeelsreglementen
 • politiereglementen
 • reglementen onderwijs
 • subsidie, premie en erkenning
 • tijdelijke politieverordeningen

Besluiten die voor 6 oktober 2021 werden genomen vindt je hieronder terug:


Belasting- en retributiereglementen

Retributiereglement op permanente bewegwijzering

Goedgekeurd op 21/06/2022 - bekendgemaakt op 22/06/2022

Team zorgverlening - dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg - wijziging retributiereglement - Goedkeuring
Goedgekeurd op 05/10/2021 - bekendgemaakt op 06/10/2021

E-inclusie: retributiereglement op digicheques - Goedkeuring
Goedgekeurd op 07/09/2021 - bekendgemaakt op 08/09/2021

Retributiereglement gemeentelijk zwembad - Goedkeuring
Goedgekeurd op 29/06/2021 - bekendgemaakt op 24/08/2021

Nieuw gebruikers- en retributiereglement bibliotheek - Goedkeuring
Goedgekeurd op 31/05/2021 - bekendgemaakt op 04/06/2021 - geldig vanaf 13 oktober 2021

Aanpassing retributiereglement gemeentelijk visverlof - Goedkeuring
Goedgekeurd op 04/05/2021 - bekendgemaakt op 07/05/2021

Retributiereglement sociale kruidenier - Goedkeuring
Goedgekeurd op 30/03/2021 - bekendgemaakt op 02/04/2021

Retributiereglement op ambulante handel op en langsheen de openbare weg op openbaar domein - Goedkeuring
Goedgekeurd op 30/03/2021 - bekendgemaakt op 31/03/2021

Retributiereglem/ent op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten - wijziging
Goedgekeurd op 05/01/2021 - bekendgemaakt op 22/01/2021

Retributie op de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest voor zelfstandige woningen en kamerwoningen
Goedgekeurd op 15/12/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2021

Gemeentebelasting - reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 15/12/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2021

Gemeentebelasting - belastingreglement inzake leegstand van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 15/12/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2021

Retributiereglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en
verkoop van producten
Goedgekeurd op 06/10/2020 - bekendgemaakt op 27/11/2020

Belasting op de inzameling en verwerking van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het Diftarsysteem
Goedgekeurd op 06/10/2020 - bekendgemaakt op 27/11/2020

Subsidiereglement Corona-ondersteuningsmaatregelen voor Nijlense verenigingen
Goedgekeurd op 23/06/2020 - bekendgemaakt op 26/06/2020

Vrijstelling belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk onder voorwaarden
Goedgekeurd op 19/05/2020 - bekendgemaakt op 26/05/2020

Belastingreglement op het verwijderen van sluikstort en uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden 
Goedgekeurd op 19/05/2020 - bekendgemaakt op 26/05/2020

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen gemeentelijk openbaar domein
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Retributiereglement - afleveren conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen en kamerwoningen
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 01/07/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Retributiereglement op compostbakken en -vaten, blauwe PMD zakken, groene vuilzakken voor gemengde huishoudelijke plastiek en bio-afbreekbare zakken voor GFT
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op aanlevering van afvalfracties en terbeschikkingstelling van inzamelrecipiënten, compost en potgrond op het recyclagepark (Diftar)
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op de gemeentelijke infrastructuur
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op de vrijetijdsactiviteiten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement Buitenschoolse Kinderopvang Dolfijn
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op de dossierkosten bij omgevingsvergunningsaanvragen en andere administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op plaatsrechten op openbare markten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op plaatsrechten op de Jaarmarkt en Kruiskensmarkt
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op kermissen op openbare plaatsen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op ambulante handel op en langsheen de openbare weg op openbaar- en privé domein
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het ter beschikking stellen van verkeerssignalisatie
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement foto- en filmopnames Fort van Kessel
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op administratieve prestaties
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het ter beschikking stellen van ontleningsmaterialen en vervoer
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het innemen van het openbaar domein
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op minder mobielen centrale
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 30/12/2019

Retributiereglement op bijdrage warme maaltijden
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 30/12/2019

Retributiereglement bezoek Slijperij Lieckens
Goedgekeurd op 09/12/2019 - bekendgemaakt op 6/01/2020

Retributiereglement bibliotheek
Goedgekeurd op 09/12/2019 - bekendgemaakt op 6/01/2020 - Geldig tot en met 12 oktober 2021

Retributiereglement op de gemeentelijke sportinfrastructuur
Goedgekeurd op 09/12/2019 - bekendgemaakt op 6/01/2020

Aanvullende belasting op de personenbelasting
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Aanvullende belasting op opcentiemen op de onroerende voorheffing
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Vaststelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op de afgifte van paspoorten en reisdocumenten aan vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op het uitreiken van elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op de rijbewijzen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op ongeadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op aanplakborden voor publicitaire doeleinden
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op ontgraving
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op concessies
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op begraving, uitstrooiing, bijzetting op de gemeentelijke begraafplaatsen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op tweede verblijven
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement inzake leegstand van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Huishoudelijk reglement recyclagepark Nijlen (Diftar) - actualisatie
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Toelagereglement Diftar
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

GAS - aansluitend belastingreglement op het verwijderen van sluikstort en uitvoeren van werken voor of in de plaats van derdenGoedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019Belastingreglement op ophaling en verwerking van afval (Diftar)
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 18/06/2019


 Subsidiereglementen

BAAS of Begeleiding en Advies Aan Sportclubs - projectsubsidie voor sportclubs - Goedkeuring
Goedgekeurd op 14/12/2021 - bekendgemaakt op 16/12/2021

BAAS of Begeleiding en Advies Aan Sportclubs - Basissubsidie voor  sportclubs - Goedkeuring
Goedgekeurd op 14/12/2021 - bekendgemaakt op 16/12/2021

Prijssubsidiereglement - Diamantmuseum - Goedkeuring
Goedgekeurd op 14/12/2021 - bekendgemaakt op 16/12/2021

Prijssubsidiereglement - Bibliotheek Nijlen - Goedkeuring
Goedgekeurd op 14/12/2021 - bekendgemaakt op 16/12/2021

Prijssubsidiereglement - Sportinfrastructuur - Goedkeuring
Goedgekeurd op 14/12/2021 - bekendgemaakt op 16/12/2021

Subsidiereglement - Corona-ondersteuning van CO2 meters - Goedkeuring
Goedgekeurd op 09/11/2021 - bekendgemaakt op 10/11/2021

Jubileumsubsidie vrije tijd - Goedkeuring
Goedgekeurd op 07/09/2021 - bekendgemaakt op 08/09/2021

Subsidiereglement voor partnerverenigingen UiTPAS Nijlen - Goedkeuring
Goedgekeurd op 15/06/2021 - bekendgemaakt op 16/06/2021

Subsidiereglement gemachtigd opzicht basisonderwijs - berekeningsbasis - vaststelling - goedkeuring
Goedgekeurd op 15/06/2021 - bekendgemaakt op 16/06/2021

Subsidiereglement middagtoezicht onderwijs - berekeningsbasis - vaststelling - Goedkeuring
Goedgekeurd op 15/06/2021 - bekendgemaakt op 16/06/2021

Aanpassing subsidiereglement premie voor duurzaam en levenslang wonen - wijziging opvraging eigendomssituatie - Goedkeuring
Goedgekeurd op 30/03/2021 - Bekendgemaakt op 02/04/2021

Aanbieden innovatietraject 'Antwerp Powered by Creatives' aan Nijlense ondernemers voorzien van gemeentelijke subsidie - Subsidiereglement - Goedkeuring
Goedgekeurd op 09/02/2021 - bekendgemaakt op 16/02/2021

Subsidiereglement ondersteuning buurtfeesten
Goedgekeurd op 05/01/2021 - bekendgemaakt op 12/01/2021

Erkenning- en subsidiereglement socio-culturele verenigingen
Goedgekeurd op 05/01/2021 - bekendgemaakt op 12/01/2021

Subsidiereglement voor het jeugdwerk 2020-2025
Goedgekeurd op 06/10/2020 - bekendgemaakt op 27/11/2020

consumptiebudget kwetsbare doelgroepen en aansluiting
project 'Geharmoniseerde Sociale Statuten' van de KSZ
Goedgekeurd op 17/11/2020 - bekendgemaakt op 27/11/2020

Subsidiereglement groendaken
Goedgekeurd op 4/2/2014

Reglement jeugdsubsidies voor erkende sportverenigingen
Goedgekeurd op 01/07/2014

Reglement sportinfrastructuursubsidies voor erkende sportverenigingen
Goedgekeurd op 01/07/2014

Subsidie kleine landschapselementen
Goedgekeurd op 7/3/2006


 

 Verkeersreglementen

Aanvullend verkeersreglement - Parkeerplaats voor autodelen Stationsteenweg - Goedkeuring
Goedgekeurd op 14/12/2021 - bekendgemaakt op 16/12/2021

Aanpassing aanvullend reglement Graanweg - Goedkeuring
Goedgekeurd op 05/10/2021 - bekendgemaakt op 06/10/2021

Nieuw aanvullend reglement Grote Puttingbaan - Goedkeuring
Goedgekeurd op 05/10/2021 - bekendgemaakt op 06/10/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Kabel- en sleufwerken Fluvius - éénrichtingsverkeer in Broechemsesteenweg (tussen Zwaluwenlaan en Gebr. Van Raemdonckstraat) - Broechemsesteenweg afgesloten (tussen Zwanenstraat en Zwaluwenlaan) van 26 augustus t.e.m. 22 september 2021
Goedgekeurd op 25/08/2021 - bekendgemaakt op 31/08/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Maken van 2 koppelputten in Broechemsesteenweg (kruispunt met Molenstraat) van 1 t.e.m. 10 september 2021
Goedgekeurd op 23/08/2021 - bekendgemaakt op 31/08/2021

Tijdelijk verkeersreglement - benefiet/opnames VTM Emiliushoeve - tijdelijk afsluiten Herdersstraat 27 augustus 2021
Goedgekeurd op 23/08/2021 - bekendgemaakt op 31/08/2021

Aanpassing tijdelijk verkeersreglement van wederkerende aard - verkeersregeling Kerkstraat tijdens kermis september 2021
Goedgekeurd op 23/08/2021 - bekendgemaakt op 31/08/2021

Tijdelijk verkeersreglement - evaluatie testopstelling omgeving Klokkenlaan - bijsturen van verkeerssituatie vanaf 1.9.2021 tem. 31.12.2021
Goedgekeurd op 23/08/2021 - bekendgemaakt op 31/08/2021

Tijdelijk verkeersreglement - speelstraat in Dongelstraat - 23 augustus 2021 tot en met 27 augustus 2021
Goedgekeurd op 12/08/2021 - bekendgemaakt op 31/08/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Toelating uitzonderlijk vervoer Heist-op-den-Berg - Herenthout tussen 28 en 31 juli 2021
Goedgekeurd op 26/07/2021 - bekendgemaakt op 10/08/2021

Tijdelijk verkeersreglement - buurtfeest Koekoekstraat - 27 augustus 2021
Goedgekeurd op 26/07/2021 - bekendgemaakt op 10/08/2021

Tijdelijk verkeersreglement - buurtfeest Dongelstraat - 22 augustus 2021
Goedgekeurd op 26/07/2021 - bekendgemaakt op 10/08/2021

Tijdelijk verkeersreglement Azalealaan - gewijzigde verkeerssituatie aan verkeerseiland - 28 juli 2021 t.e.m. 31 december 2021
Goedgekeurd op 26/07/2021 - bekendgemaakt op 10/08/2021

Tijdelijk verkeersreglement - MTB-weekend op Kessel Fort - Move en fun i.s.m. Mountainbike Team vzw - 30 juli 2021 t.e.m. 1 augustus 2021
Goedgekeurd op 26/07/2021 - bekendgemaakt op 10/08/2021

Tijdelijk verkeersreglement - afsluiten kruispunt Bevel-Dorp / Nijlensesteenweg van 2 tot en met 13 augustus 2021
Goedgekeurd op 26/07/2021 - bekendgemaakt op 10/08/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken Fluvius in Albertkanaalstraat en Statiestraat (centrumkruispunt Nijlen) van 16 t.e.m. 31 augustus 2021
Goedgekeurd op 26/07/2021 - bekendgemaakt op 10/08/2021

Tijdelijk verkeersreglement - asfaltwerken verschillende locaties van 4 tot en met 15 oktober 2021
Goedgekeurd op 26/07/2021 - bekendgemaakt op 10/08/2021

Tijdelijk Verkeersreglement - Circus Pepino August Hermansplein - zondag 29 augustus 2021 tot zondag 5 september 2021
Goedgekeurd op 26/07/2021 - bekendgemaakt op 10/08/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken kruispunt Kinderpad / Bevel-Dorp - afsluiten Kinderpad - verlenging t.e.m. 19 juli 2021
Goedgekeurd op 19/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken Fluvius - afsluiten Watertorenstraat, Krokusstraat en Groenerf - verlenging van 19 tot en met 25 juni 2021
Goedgekeurd op 16/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Speelstraat Retsestraat - 23 tot en met 27 augustus 2021
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Speelstraat Retsestraat - 26 juli 2021 tot en met 30 juli 2021
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Speelstraat Stenen Molen - 19 tot en met 23 juli 2021
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - speelstraat Katerstraat - 2 tot en met 6 augustus 2021
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Speelstraat Koekoekstraat - 23 tot en met 27 augustus 2021
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - afsluiten overweg Loze Bareel - 1 t.e.m. 18 oktober 2021
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Belgisch kampioenschap 'Muurke Klop' - 25 en 26 september 2021 - aanpassing doorgang bewoners
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - testopstelling Katerstraat - aangepast reglement voor de verkeer en parkeerregeling Elsendonkstraat - verlenging t.e.m. 31 december 2021
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - testopstelling Katerstraat- aangepast reglement voor de verkeer en parkeerregeling Katerstraat - verlenging t.e.m. 31 december 2021
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - invoeren parkeerverbod +3,5T op pendelparking Molenstraat en op parking voetbal (Nijlen) - verlenging van 2 juli 2021 t.e.m. 31 december 2021
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - tijdelijke mobiliteitsgerelateerde coronamaatregelen - knip Kerkstraat - verlenging van 1 juli 2021 t.e.m. 31 december 2021
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - verkeersparcours sportkampen Sport-IT - juli en augustus 2021 - parking De Putting en parking Beekstraat
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - opnames VTM Emiliushoeve - tijdelijk afsluiten Herdersstraat 15 juli 2021
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Dakwerken Terlakenweg (gedeelte afsluiten tussen Roggeweg en N13) - omleiding via Bartstraat / Liersesteenweg - 9 t.e.m. 14 augustus 2021
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken fase 3 Broechemsesteenweg 246 vanaf Molenvaartstraat tot en met Zwanenstraat - 2 augustus 2021 t.e.m. 26 september 2021
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - afsluiten gedeelte Bevelsesteenweg voor afbraakwerken - 16 tot en met 20 augustus 2021
Goedgekeurd op 12/07/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - wegenis- en rioleringswerken Broechemsesteenweg vanaf Kleine Nete t.e.m. kruispunt Breugelhoevestraat/Zwanenstraat - verlenging t.e.m. 1 augustus 2021
Goedgekeurd op 28/06/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Belgisch kampioenschap 'Muurke Klop' - 25 en 26 september 2021
Goedgekeurd op 28/06/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Weg- en rioleringswerken Paddekotseheide en Centraleweg - verlenging van 25 juni t.e.m 9 juli 2021
Goedgekeurd op 25/06/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Speelstraat Zwaluwenlaan - 23 tot en met 27 augustus 2021
Goedgekeurd op 21/06/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Speelstraat Zwaluwenlaan - 19 tot en met 23 juli 2021
Goedgekeurd op 21/06/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - speelstraat Tulpenstraat (+ Asterlaan - Begoniastraat) - 19 tot en met 23 juli 2021
Goedgekeurd op 21/06/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Speelstraat Vinkenlaan - 12 tot en met 16 juli 2021
Goedgekeurd op 21/06/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Speelstraat Vinkenlaan - 9 tot en met 13 augustus 2021
Goedgekeurd op 21/06/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - speelstraat Voort - 16 tot en met 20 augustus 2021
Goedgekeurd op 21/06/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - speelstraat Tulpenstraat (+ Asterlaan - Begoniastraat) - 9 tot en met 13 augustus 2021
Goedgekeurd op 21/06/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - speelstraat Voort - 12 tot en met 16 juli 2021
Goedgekeurd op 21/06/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Onderhoudswerken Pidpa - afsluiten Blauwenhoek van 24 juni 2021 tot en met 9 juli 2021
Goedgekeurd op 21/06/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken kruispunt Kinderpad / Bevel-Dorp - afsluiten Kinderpad van 12 t.e.m. 16 juli 2021
Goedgekeurd op 21/06/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - aanpassing testopstelling omgeving Klokkenlaan vanaf 1 juli 2021 t.e.m. 31 augustus 2021
Goedgekeurd op 28/06/2021 - bekendgemaakt op 27/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Onderhoudswerken Pidpa - afsluiten Blauwenhoek - verlenging van 10 tot en met 15 juli 2021
Goedgekeurd op 07/07/2021 - bekendgemaakt op 22/07/2021

Verlenging tijdelijk verkeersreglement - werken Pidpa en Fluvius in Broechemsesteenweg, Diamantlaan en Willibrordusstraat van 3 tot en met 9 juli 2021 + aanvraag stockageplaats kruispunt Zandvekenvelden / Broechemsesteenweg
Goedgekeurd op 02/07/2021 - bekendgemaakt op 22/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - buurtfeest Dongelstraat - 2 en 3 juli 2021
Goedgekeurd op 01/07/2021 - bekendgemaakt op 22/07/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken Fluvius - afsluiten Watertorenstraat, Krokusstraat en Groenerf - verlenging van 19 tot en met 25 juni 2021
Goedgekeurd op 16/06/2021 - bekendgemaakt op 22/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - plaatsen Techno-Trailer school Goezo! Kessel op Pastoor Schelkensplein - 16 t.e.m. 18 november 2021
Goedgekeurd op 14/06/2021 - bekendgemaakt op 22/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Afsluiten Blauwenhoek wegens knip Voetweg / Stenen Molen - verlenging van 5 juni 2021 t.e.m. 30 september 2021
Goedgekeurd op 14/06/2021 - bekendgemaakt op 22/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - kabel- en sleufwerken kruispunt Kesselsesteenweg / G. Gezellestraat van 28 juni 2021 tot en met 3 juli 2021
Goedgekeurd op 27/05/2021 - bekendgemaakt op 22/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - afsluiten gedeelte Zwanenstraat wegens levering met betonpomp op 11 juni 2021
Goedgekeurd op 07/06/2021 - bekendgemaakt op 14/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Spar Flanders Diamond Tour - 13 juni 2021 – aanpassing
Goedgekeurd op 07/06/2021 - bekendgemaakt op 14/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - plaatsing signalisatie omleiding werken N13 Grobbendonk - 25 mei 2021 t.e.m. 4 november 2022
Goedgekeurd op 07/06/2021 - bekendgemaakt op 14/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - verlenging tijdelijke zone 50 in Bevel gedurende de werken in Pastorijstraat te Berlaar t.e.m. 1 oktober 2021
Goedgekeurd op 07/06/2021 - bekendgemaakt op 14/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Toelating bus om door Klokkenlaan en schoolstraat te rijden op 31 mei 2021 en 04 juni 2021 omwille van bosklassen Zandloper
Goedgekeurd op 28/05/2021 - bekendgemaakt op 14/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Spar Flanders Diamond Tour - 13 juni 2021
Goedgekeurd op 02/06/2021 - bekendgemaakt op 03/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Aanleg nutsleidingen i.o.v. Fluvius in Schriekstraat van 7 t.e.m. 18 juni 2021 - omleiding langs Lombardstraat
Goedgekeurd op 31/05/2021 - bekendgemaakt op 03/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken Pidpa en Fluvius in Broechemsesteenweg, Diamantlaan en Willibrordusstraat van 7 juni 2021 tot en met 2 juli 2021 + aanvraag stockageplaats kruispunt Zandvekenvelden / Broechemsesteenweg
Goedgekeurd op 31/05/2021 - bekendgemaakt op 03/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - wegenis- en rioleringswerken Molenstraat - 29 mei tem 30 juni 2021
Goedgekeurd op 25/05/2021 - bekendgemaakt op 03/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - wegenis- en rioleringswerken Broechemsesteenweg vanaf Kleine Nete t.e.m. kruispunt Breugelhoevestraat/Zwanenstraat - 31 mei 2021 t.e.m. 30 juni 2021
Goedgekeurd op 25/05/2021 - bekendgemaakt op 03/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Weg- en rioleringswerken Paddekotseheide en Centraleweg - verlenging van 1 t.e.m. 16 juni 2021
Goedgekeurd op 25/05/2021 - bekendgemaakt op 03/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - invoeren éénrichtingsverkeer en fietsstraat Stenen Molen - 26 mei 2021 tot en met 1 juli 2022
Goedgekeurd op 25/05/2021 - bekendgemaakt op 03/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Werken Hooidonkstraat (gedeelte tussen Laurys Gewatstraat en Bergsgoorstraat), Laurys Gewatstraat en Bergsgoorstraat i.o.v. Pidpa van 25 mei 2021 t.e.m. 3 juni 2021
Goedgekeurd op 17/05/2021 - bekendgemaakt op 03/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken Statiestraat - tijdelijk éénrichtingsverkeer / omleiding Kapellebaan - 7 juni 2021
Goedgekeurd op 17/05/2021 - bekendgemaakt op 03/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - plaatsing signalisatie omleiding werken N13 Grobbendonk - 25 mei 2021 t.e.m. 4 november 2021
Goedgekeurd op 17/05/2021 - bekendgemaakt op 03/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken Pidpa - afsluiten Watertorenstraat, Krokusstraat en Groenerf van 17 mei 2021 tot en met 18 juni 2021
Goedgekeurd op 03/05/2021 - bekendgemaakt op 03/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Afsluiten Sint-Lambertusstraat wegens herstelling plaatselijke verzakkingen in het fietspad en het voetpad - 10 tot en met 21 mei 2021
Goedgekeurd op 03/05/2021 - bekendgemaakt op 03/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - omleiding via grondgebied Nijlen tijdens grondsonderingen en grondboringen in Lier - 18 tot en met 25 mei 2021
Goedgekeurd op 03/05/2021 - bekendgemaakt op 03/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Afsluiten Blauwenhoek wegens knip Voetweg / Stenen Molen - 4 mei 2021 tot en met 4 juni 2021
Goedgekeurd op 03/05/2021 - bekendgemaakt op 03/06/2021

Tijdelijk verkeersreglement - omleiding werken Bevels Heerdplein - 17 mei 2021
Goedgekeurd op 10/05/2021 - bekendgemaakt op 27/05/2021

Tijdelijk verkeersreglement - tijdelijk afsluiten Kramosstraat wegens plaatsing kraan en container - 19 en 20 mei 2021
Goedgekeurd op 10/05/2021 - bekendgemaakt op 27/05/2021

Tijdelijk verkeersreglement - asfaltwerken verschillende locaties van 3 tot en met 11 mei 2021 - aanpassing signalisatieplan Bevel-Dorp
Goedgekeurd op 06/05/2021 - bekendgemaakt op 27/05/2021

Tijdelijk verkeersreglement - afbraak woning Broechemsesteenweg 314 van 3 mei tot 7 mei 2021
Goedgekeurd op 30/04/2021 - bekendgemaakt op 11/05/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken in opdracht van Fluvius in Broechemsesteenweg van 03 mei 2021 tot en met 25 juni 2021 (wijziging aanvangsdatum)
Goedgekeurd op 27/04/2021 - bekendgemaakt op 11/05/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Aanleg nutsleidingen in Heibloemstraat van 17 mei 2021 t.e.m. 4 juni 2021
Goedgekeurd op 26/04/2021 - bekendgemaakt op 11/05/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken in Broechemsesteenweg van 26 april tem 30 april 2021
Goedgekeurd op 23/04/2021 - bekendgemaakt op 27/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - afsluiten gedeelte Zwanenstraat wegens dringende herstellingswerken van 20 t.e.m. 26 april 2021
Goedgekeurd op 22/04/2021 - bekendgemaakt op 27/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - huisaansluitingen Groeshoeve in opdracht van Pidpa - verlenging van 21 t.e.m. 30 april 2021
Goedgekeurd op 19/04/2021 - bekendgemaakt op 27/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - tijdelijke mobiliteitsgerelateerde coronamaatregelen - knip Kerkstraat t.e.m. 30 juni 2021
Goedgekeurd op 19/04/2021 - bekendgemaakt op 27/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - asfaltwerken verschillende locaties van 3 tot en met 11 mei 2021
Goedgekeurd op 19/04/2021 - bekendgemaakt op 27/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - tijdelijk afsluiten Oude Bevelsesteenweg wegens levering - 26 april 2021
Goedgekeurd op 19/04/2021 - bekendgemaakt op 27/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken in opdracht van Fluvius in Broechemsesteenweg van 17 mei 2021 tot en met 25 juni 2021
Goedgekeurd op 19/04/2021 - bekendgemaakt op 27/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - uitvoeren grondsonderingen en grondboringen verschillende locaties - 19/04/2021 t.e.m. 07/05/2021 en 26/05/2021 t.e.m. 11/06/2021
Goedgekeurd op 12/04/2021 - bekendgemaakt op 15/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - huisaansluitingen Broechemsesteenweg in opdracht van Pidpa - 19 april 2021 t.e.m. 14 mei 2021
Goedgekeurd op 06/04/2021 - bekendgemaakt op 15/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - fietsvaardigheidsoefeningen school De Ceder - 3 en 4 mei 2021
Goedgekeurd op 06/04/2021 - bekendgemaakt op 15/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - herstellen goten en ophalen putdeksels Bouwelsesteenweg t.h.v. Paterstraat van 6 t.e.m. 16 april 2021 aanpassing: enkelrichting Heuvelstraat
Goedgekeurd op 29/03/2021 - bekendgemaakt op 07/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - toevoeging signalisatie wegenis- en rioleringswerken Molenstraat - 30 maart 2021 t.e.m. 28 mei 2021
Goedgekeurd op 29/03/2021 - bekendgemaakt op 07/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken Statiestraat - tijdelijk éénrichtingsverkeer / omleiding Kapellebaan - 19 april 2021
Goedgekeurd op 29/03/2021 - bekendgemaakt op 07/04/2021

Aanpassing aanvullend reglement Stationssteenweg - Goedkeuring
Goedgekeurd op 30/03/2021 - bekentgemaakt op 06/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - herstellen goten en ophalen putdeksels Bouwelsesteenweg t.h.v. Paterstraat van 6 t.e.m. 16 april 2021
Goedgekeurd op 24/03/2021 - bekendgemaakt op 01/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - vernieuwen van het asfalt in Kessel-Dorp van 6 t.e.m. 16 april 2021
Goedgekeurd op 22/03/2021 - bekendgemaakt op 01/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - huisaansluitingen Groeshoeve in opdracht van Pidpa - 29 maart 2021 t.e.m. 16 april 2021
Goedgekeurd op 22/03/2021 - bekendgemaakt op 01/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - invoeren parkeerverbod +3,5T op pendelparking Molenstraat en op parking voetbal (Nijlen) van 24 maart 2021 tot 1 juli 2021
Goedgekeurd op 22/03/2021 - bekendgemaakt op 01/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken i.o.v. Fluvius in Broechemsesteenweg - verlenging van 30 april 2021 t.e.m. 14 mei 2021
Goedgekeurd op 22/03/2021 - bekendgemaakt op 01/04/2021

Tijdelijk verkeersreglement - vrijhouden parking De Putting voor Mobilhome club - 17 t.e.m. 19 september 2021
Goedgekeurd op 15/03/2021 - bekendgemaakt op 23/03/2021

Tijdelijk verkeersreglement - tijdelijke zone 30 in een gedeelte Nijlensesteenweg - verlenging t.e.m. 31 augustus 2021
Goedgekeurd op 08/03/2021 - bekendgemaakt op 15/03/2021

Aanpassing tijdelijk verkeersreglement - testopstelling omgeving Klokkenlaan
Goedgekeurd op 01/03/2021 - bekendgemaakt op 11/03/2021

Tijdelijk verkeersreglement - fietsproef lagere scholen August Hermansplein - 17 en 18 mei 2021
Goedgekeurd op 01/03/2021 - bekendgemaakt op 08/03/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Jaarlijkse ziekendagen van Ziekenzorg Samana - 10 oktober 2021 en 17 december 2021
Goedgekeurd op 22/02/2021 - bekendgemaakt op 24/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - testopstelling omgeving Klokkenlaan - Dorsel - 22 februari 2021 t.e.m. 1 oktober 2021
Goedgekeurd op 15/02/2021 - bekendgemaakt op 24/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - Werken Bergsgoorstraat i.o.v. Pidpa van 11 t.e.m. 15 februari 2021
Goedgekeurd op 08/02/2021 - bekendgemaakt op 15/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - testopstelling Katerstraat- aangepast reglement voor de verkeer en parkeerregeling Katerstraat
Goedgekeurd op 08/02/2021 - bekendgemaakt op 15/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - parking Pastoor Schelkensplein twee parkeerplaatsen voorbehouden voor plaatsing marktwagen
Goedgekeurd op 11/01/2021 - bekendgemaakt op 11/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - werken i.o.v. Fluvius in Broechemsesteenweg van 15 februari 2021 t.e.m. 30 april 2021
Goedgekeurd op 25/01/2021 - bekendgemaakt op 01/02/2021

Tijdelijk verkeersreglement - testopstelling Katerstraat- aangepast reglement voor de verkeer en parkeerregeling Elsendonkstraat
Goedgekeurd op 21/12/2020 - bekendgemaakt op 07/01/2021

Tijdelijk verkeersreglement - testopstelling Katerstraat- aangepast reglement voor de verkeer en parkeerregeling Katerstraat
Goedgekeurd op 21/12/2020 - bekendgemaakt op 07/01/2021

Tijdelijk verkeersreglement - wegenis- en rioleringswerken Molenstraat - 30 november 2020 t.e.m. 28 mei 2021
Goedgekeurd op 23/11/2020 - bekendgemaakt op 23/12/2020

Tijdelijk verkeersreglement - verlenging tijdelijke zone 50 in Bevel gedurende de werken in Pastorijstraat te Berlaar t.e.m. 31 mei 2021
Goedgekeurd op 09/11/2020 - bekendgemaakt op 23/12/2020

Tijdelijk verkeersreglement - parking pleintje Fortstraat drie parkeerplaatsen voorbehouden voor plaatsing marktwagen
Goedgekeurd op 16/11/2020 - bekendgemaakt op 15/12/2020

Tijdelijk verkeersreglement Gemeentestraat (parking sporthal) - uitbreiding uren schoolstraat - hervatting vanaf 1 september 2020
Goedgekeurd op 31/08/2020 - bekendgemaakt op 15/12/2020

Tijdelijk verkeersreglement -voorafgaand het aanvullend reglement - parkeerplaatsen elektrische voertuigen August Hermansplein
Goedgekeurd op 13/07/2020 - bekendgemaakt op 15/12/2020

Tijdelijk verkeersreglement - werken Dennenlaan - maken van een rioolaansluiting - omleiding via Centraleweg / Energiestraat / N13 / Beenderstraat
Goedgekeurd op 27/05/2020 - bekendgemaakt op 30/05/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Weg-en rioleringswerken Paddekotseheide en Centraleweg - 3 juni 2020 t.e.m 31 mei 2021
Goedgekeurd op 25/05/2020 - bekendgemaakt op 28/05/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Herenthoutsesteenweg
Goedgekeurd op 19/05/2020 - bekendgemaakt op 28/05/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Broechemsesteenweg N116
Goedgekeurd op 03/03/2020 - bekendgemaakt op 05/03/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - gemeentegrensoverschrijdende snelheidszonering Emblemsesteenweg
Goedgekeurd op 25/11/2019 - bekendgemaakt op 14/02/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Fortstraat
Goedgekeurd op 04/02/2020 - bekendgemaakt op 14/02/2020

Aanvullend reglement Hoekstraat - Goedkeuring
Goedgekeurd op 07/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Kleine Puttingbaan - goedkeuring
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Onze-Lieve-Vrouwestraat
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 17/01/2020

Nieuw aanvullend reglement zones parkeerverbod vrachtwagens
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement bebouwde kom Kessel-centrum
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Oude Bevelsesteenweg - verkeers- en parkeerregeling
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Tulpenstraat
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Nonnenstraat
Goedgekeurd op 1/10/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement betreffende snelheidszoneringen cluster 'Nijlen Noord'
Goedgekeurd op 1/10/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Nieuwstraat
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Stationssteenweg
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanvullend verkeersreglement - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap Gasthuisstraat
Goedgekeurd op 7/05/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Gemeentestraat
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanvullend verkeersreglement - parking Tulpenstraat twee parkeerplaatsen voorbehouden voor plaatsing marktwagens 
Goedgekeurd op 17/12/2018 - bekendgemaakt op 18/12/2018

Aanvullend verkeersreglement zones parkeerverbod vrachtwagens
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 06/02/2019

Nieuw aanvullend reglement zones parkeerverbod vrachtwagens
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 06/02/2019

 


Huishoudelijke reglementen

 

Bureau voor deontologie - huishoudelijk reglement - Goedkeuring
Goedgekeurd op 05/10/2021 - bekendgemaakt op 06/10/2021

Doorwijsformulier en huishoudelijk reglement sociale kruidenier - Goedkeuring
Goedgekeurd op 30/03/2021 - bekendgemaakt op 02/04/2021

Huishoudelijk reglement recyclagepark Nijlen (Diftar) - actualisatie
Goedgekeurd op 05/01/2021 - bekendgemaakt op 22/01/2021

Goedgekeurd op 01/09/2020 - bekendgemaakt op 06/10/2020
Goedgekeurd op 23/06/2020 - bekendgemaakt op 06/10/2020 
 

Aanpassen huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

githo nijlen | aanpassing schoolreglement en kostenbijdrageregeling
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Goedkeuring Academiereglement
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

 


Andere reglementen

Reglement gemeentelijke cadeaubons - Goedkeuring
Goedgekeurd op 10/12/2019
Tijdelijke aanvulling reglement gemeentelijke cadeaubonnen voor sociaal kapsalon - Goedkeuring
Goedgekeurd op 10/02/2022 - bekendgemaakt op 10/02/2022

Projectsubsidie vrije tijd - Goedkeuring
Goedgekeurd op 14/12/2021 - bekendgemaakt op 16/12/2021

Erkenningsreglement Nijlense verenigingen - Goedkeuring
Goedgekeurd op 14/12/2021 - bekendgemaakt op 16/12/2021

Reglement verloren voorwerpen - Goedkeuring
Goedgekeurd op 14/12/2021 - bekendgemaakt op 16/12/2021

Aanpassingen rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel - goedkeuring
Goedgekeurd op 09/11/2021 - bekendgemaakt op 10/11/2021

Derde verlenging geldigheid van gemeentelijke cadeaubonnen n.a.v. aanhoudende tweede golf in de coronacrisis (sluiting horecazaken) - Goedkeuring
Goedgekeurd op 30/03/2021 - bekendgemaakt op 02/04/2021

Aanpassing gemeentelijk kermisreglement als maatregel in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
Goedgekeurd op 01/09/2020 - bekendgemaakt op 06/10/2020

Wijziging arbeidsreglement gemeente Nijlen
Goedgekeurd op 02/03/2020 - bekendgemaakt op 27/03/2020

Wijziging arbeidsreglement gemeente Nijlen
Goedgekeurd op 15/07/2019 - bekendgemaakt op 28/01/2020

Wijziging arbeidsreglement OCMW Nijlen
Goedgekeurd op 15/07/2019 - bekendgemaakt op 28/01/2020

Aanpassing arbeidsreglement Goezo! basisscholen
Goedgekeurd op 12/08/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing arbeidsreglement academie voor beeldende kunsten
Goedgekeurd op 12/08/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Delegatie bevoegdheid arbeidsreglementen
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Reglement en aanvraagformulier tentoonstellingen Nijlen
Goedgekeurd op 07/05/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Nood aan wijziging reglement "Sportwedstrijden op openbaar domein"
Goedgekeurd op 02/12/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Reglement toekenning eretitel voor het ambt van schepen en gemeenteraadslid
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Kostenbijdrageregeling bij Academiereglement
Goedgekeurd op 01/10/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Delegatie bevoegdheid arbeidsreglement
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Nieuwe straatnaam verkaveling Kleine Puttingsbaan Kessel - voorlopige vaststelling
Goedgekeurd op 03/09/2019 - bekendgemaakt op 10/09/2019

Bekendmaking openbaar onderzoek ten gevolge van de toepassing van een administratieve lus in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag
bekendgemaakt op 23/07/2019

Nieuwe straatnaam zijstraat Koningsbaan - voorlopige vaststelling
Goedgekeurd op 24/04/2018 - bekendgemaakt op 26/04/2018

Erkenningsreglement voor sportverenigingen
Goedgekeurd op 01/07/2014