Reglementen


Belasting en retributiereglementen

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen gemeentelijk openbaar domein
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Retributiereglement - afleveren conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen en kamerwoningen
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 01/07/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Retributiereglement op compostbakken en -vaten, blauwe PMD zakken, groene vuilzakken voor gemengde huishoudelijke plastiek en bio-afbreekbare zakken voor GFT
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op aanlevering van afvalfracties en terbeschikkingstelling van inzamelrecipiënten, compost en potgrond op het recyclagepark (Diftar)
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op de gemeentelijke infrastructuur
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op de vrijetijdsactiviteiten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement Buitenschoolse Kinderopvang Dolfijn
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op de dossierkosten bij omgevingsvergunningsaanvragen en andere administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op plaatsrechten op openbare markten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op plaatsrechten op de Jaarmarkt en Kruiskensmarkt
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op kermissen op openbare plaatsen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op ambulante handel op en langsheen de openbare weg op openbaar- en privé domein
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het ter beschikking stellen van verkeerssignalisatie
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement gemeentelijk visverlof
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement foto- en filmopnames Fort van Kessel
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op administratieve prestaties
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het ter beschikking stellen van ontleningsmaterialen en vervoer
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement op het innemen van het openbaar domein
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Retributiereglement voor dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 30/12/2019

Retributiereglement op minder mobielen centrale
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 30/12/2019

Retributiereglement op bijdrage warme maaltijden
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 30/12/2019

Retributiereglement bezoek Slijperij Lieckens
Goedgekeurd op 09/12/2019 - bekendgemaakt op 6/01/2020

Retributiereglement bibliotheek
Goedgekeurd op 09/12/2019 - bekendgemaakt op 6/01/2020

Retributiereglement op de gemeentelijke sportinfrastructuur
Goedgekeurd op 09/12/2019 - bekendgemaakt op 6/01/2020

Aanvullende belasting op de personenbelasting
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Aanvullende belasting op opcentiemen op de onroerende voorheffing
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Vaststelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op de afgifte van paspoorten en reisdocumenten aan vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op het uitreiken van elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op de rijbewijzen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op ongeadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op aanplakborden voor publicitaire doeleinden
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op ontgraving
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op concessies
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op begraving, uitstrooiing, bijzetting op de gemeentelijke begraafplaatsen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement op tweede verblijven
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement inzake leegstand van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Belastingreglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Huishoudelijk reglement recyclagepark Nijlen (Diftar) - actualisatie
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Toelagereglement Diftar
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

GAS - aansluitend belastingreglement op het verwijderen van sluikstort en uitvoeren van werken voor of in de plaats van derdenGoedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019Belastingreglement op ophaling en verwerking van afval (Diftar)
Goedgekeurd op 10/12/2019 - bekendgemaakt op 27/12/2019

Reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 18/06/2019


 Subsidiereglementen


 Verkeersreglementen

Verlenging tijdelijk verkeersreglement - plaatsen kraan Woeringenstraat (vanaf Gemeentestraat tot aan de eerste poort van de garageboxen) - 11 april 2020 t.e.m. 10 juli 2020
Goedgekeurd op 06/04/2020 - bekendgemaakt op 10/04/2020

Tijdelijk verkeersreglement - verkeerstechnische maatregelen tijdens openingsuren recyclagepark na heropening (Corona-maatregelen) - 7 t.e.m. 21 april 2020
Goedgekeurd op 06/04/2020 - bekendgemaakt op 09/04/2020

Tijdelijk verkeersreglement - plaatsen hamburgerkraam Kerkstraat (Kerkplein) op 2 parkeerplaatsen - 18 april 2020 – Weigering
Goedgekeurd op 23/03/2020 - bekendgemaakt op 09/04/2020

Tijdelijk verkeersreglement - infrastructuurwerken Woon-bal fase 2 - bijkomende werfzone Graanweg (signalisatie Molenerf en Voetbalstraat - 1 april 2020 t.e.m. 10 juli 2020
Goedgekeurd op 23/03/2020 - bekendgemaakt op 07/04/2020

Tijdelijk verkeersreglement - tijdelijke zone 30 in een gedeelte Nijlensesteenweg - 24 maart 2020 t.e.m. 28 februari 2021
Goedgekeurd op 23/03/2020 - bekendgemaakt op 07/04/2020

Tijdelijk verkeersreglement - kleinveld tornooi & gezinswandeling FC Sparka – 23 mei 2020 - terreinen KFC Bevel
Goedgekeurd op 16/03/2020 - bekendgemaakt op 26/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Buurtfeest Zandvekenvelden - 27 juni 2020
Goedgekeurd op 16/03/2020 - bekendgemaakt op 26/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - werken Katerstraat - maken van een plantvak - omleiding via Bouwelsesteenweg / Broechemsesteenweg - 24 t.e.m. 27 maart 2020
Goedgekeurd op 16/03/2020 - bekendgemaakt op 26/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - werken in Pastorijstraat te Berlaar - plaatsen tijdelijke signalisatie op grondgebied Nijlen - 6 april 2020 t.e.m. 6 november 2020
Goedgekeurd op 16/03/2020 - bekendgemaakt op 26/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - buitenspeeldag Nijlen (Beekpark) - 22 april 2020
Goedgekeurd op 09/03/2020 - bekendgemaakt op 16/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Belgisch kampioenschap 'Muurke Klop' - 25 en 26 september 2020
Goedgekeurd op 09/03/2020 - bekendgemaakt op 16/03/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Broechemsesteenweg N116
Goedgekeurd op 03/03/2020 - bekendgemaakt op 05/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - speelstraat Tulpenstraat (+ Asterlaan - Begoniastraat) - 14 tot en met 17 april 2020
Goedgekeurd op 02/03/2020 - bekendgemaakt op 11/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - speelstraat Tulpenstraat (+ Asterlaan - Begoniastraat) - 10 tot en met 14 augustus 2020
Goedgekeurd op 02/03/2020 - bekendgemaakt op 11/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Scholenslotdag aan sporthal 't Zand - vrijdag 3 april 2020
Goedgekeurd op 02/03/2020 - bekendgemaakt op 11/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - omleiding werken Kapellebaan - 2 oktober 2019 tot 10 april 2020 (2de verlenging)
Goedgekeurd op 24/02/2020 - bekendgemaakt op 05/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Buurtfeest G.Gezellestraat - 1 augustus 2020
Goedgekeurd op 24/02/2020 - bekendgemaakt op 05/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - werken met kraan in Kiezelweg (gedeeltelijk afsluiten) - omleiding via Nijlensesteenweg / Bevel-Dorp - aanpassing data: 16 en 17 maart 2020
Goedgekeurd op 24/02/2020 - bekendgemaakt op 05/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - infrastructuurwerken Woon-bal fase 1 - afsluiten gedeelte Molenstraat - 2 maart 2020 t.e.m. 10 juli 2020
Goedgekeurd op 24/02/2020 - bekendgemaakt op 05/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - 'Heemfeesten Chiro Bevel' - Netepad 10 - vrijdag 24 april 2020
Goedgekeurd op 24/02/2020 - bekendgemaakt op 05/03/2020

Tijdelijk verkeersreglement - sanitaire stop op parking tussen parochiezaal O.L.V. Nijlen en FH Nijlen (Klokkenlaan) tijdens de 1 000 km voor Kom op tegen Kanker - 20 en 21 mei 2020
Goedgekeurd op 17/02/2020 - bekendgemaakt op 26/02/2020

Tijdelijk verkeersreglement - parkeerverbod Torenvenstraat - Lentewandeltocht W.S.V. Club 76 VZW - zondag 1 maart 2020
Goedgekeurd op 17/02/2020 - bekendgemaakt op 26/02/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Broechemsesteenweg N116 - goedkeuring - Doorsturen naar volgend orgaan
Goedgekeurd op 17/02/2020 - bekendgemaakt op 26/02/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - gemeentegrensoverschrijdende snelheidszonering Emblemsesteenweg
Goedgekeurd op 25/11/2019 - bekendgemaakt op 14/02/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Fortstraat
Goedgekeurd op 04/02/2020 - bekendgemaakt op 14/02/2020

Tijdelijk verkeersreglement - grondwerken in Mussenpad (tijdelijk afsluiten) - omleiding voor fietsers - 14 t.e.m. 17 februari 2020
Goedgekeurd op 10/02/2020 - bekendgemaakt op 13/02/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Fuif Santé Maria te Bevels Heerdplein - vrijdag 13 maart 2020
Goedgekeurd op 10/02/2020 - bekendgemaakt op 13/02/2020

Tijdelijk verkeersreglement - werken met kraan in Kiezelweg (gedeeltelijk afsluiten) - omleiding via Nijlensesteenweg / Bevel-Dorp - 24 en 25 februari 2020
Goedgekeurd op 10/02/2020 - bekendgemaakt op 13/02/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Walking dinner 15-jarig bestaan 't Wit Huys - Kerkplein - 24 april 2020
Goedgekeurd op 03/02/2020 - bekendgemaakt op 11/02/2020

Tijdelijk verkeersreglement - parkeerverbod Katerstraat (gedeelte tussen Nonnenstraat en Heibloemstraat) - 29 januari 2020 t.e.m. 10 maart 2020
Goedgekeurd op 29/01/2020 - bekendgemaakt op 06/02/2020

Tijdelijk verkeersreglement - werken G. Gezellestraat t.h.v. kruispunt met Kesselsesteenweg - omleiding via Bevelsesteenweg/Kerkstraat/Statiestraat/J.E.Claeslaan - 3 t.e.m. 10 februari 2020
Goedgekeurd op 29/01/2020 - bekendgemaakt op 06/02/2020

Tijdelijk verkeersreglement - werken Broechemsesteenweg - omleiding plaatselijk verkeer via Gebroeders Van Raemdonckstraat - 5 februari 2020
Goedgekeurd op 29/01/2020 - bekendgemaakt op 06/02/2020

Tijdelijk verkeersreglement - verlenging testopstelling Vredestraat t.e.m. 1 mei 2020
Goedgekeurd op 27/01/2020 - bekendgemaakt op 05/02/2020

Tijdelijk verkeersreglement - tijdelijk parkeerverbod N13 t.h.v. kruispunt met Ophoven richting centrum - 28 januari 2020 t.e.m. 31 december 2020
Goedgekeurd op 27/01/2020 - bekendgemaakt op 05/02/2020

Tijdelijk verkeersreglement - parkeerverbod +3,5T op parking Sint-Pauluskerk - Broechemsesteenweg 221 - 29 maart 2020
Goedgekeurd op 27/01/2020 - bekendgemaakt op 05/02/2020

Tijdelijk verkeersreglement - evenement 'Pakoworkz' en fuif 'Pako eens een ander' - 14 en 15 februari 2020
Goedgekeurd op 20/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - vertrek sneeuwklassen Githo - August Hermansplein - 7 februari 2020
Goedgekeurd op 20/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - fietsproef lagere scholen August Hermansplein - 28 en 29 mei 2020
Goedgekeurd op 20/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - werken met kraan in Onze-Lieve-Vrouwestraat (tijdelijk afsluiten) - omleiding via Stationssteenweg en Kleine Puttingbaan - 30 januari 2020
Goedgekeurd op 20/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Element ZOO wintereditie - vrijdag 31 januari 2020 - parochiezaal te Bevel
Goedgekeurd op 20/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - vertrek en aankomst bosklassen Goezo! Kerkeblokken - 4 en 8 mei 2020
Goedgekeurd op 20/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Aanpassing aanvullend verkeersreglement - Fortstraat - goedkeuring - Doorsturen naar volgend orgaan
Goedgekeurd op 20/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - vrijhouden parking De Putting voor Mobilhome club - 4 t.e.m. 6 september 2020
Goedgekeurd op 13/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Bierbeurs 'Gulle Bierdagen 2020' te Gildenzaal - 25 en 26 januari 2020
Goedgekeurd op 13/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Chiro Gust - Heemfeesten 'Gustingfuif' op 28 augustus 2020
Goedgekeurd op 13/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - 47ste Halve Marathon - 7 juni 2020
Goedgekeurd op 13/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Aanvullend reglement Hoekstraat - Goedkeuring
Goedgekeurd op 07/01/2020 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Nieuw aanvullend reglement Hoekstraat - Doorsturen naar volgend orgaan
Goedgekeurd op 23/12/2019 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Kleine Puttingbaan - goedkeuring
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 22/01/2020

Aanpassing tijdelijk verkeersreglement - plaatsen kraan Woeringenstraat (vanaf Gemeentestraat tot aan de eerste poort van de garageboxen) - 8 januari 2020 t.e.m. 10 april 2020
Goedgekeurd op 07/01/2020 - bekendgemaakt op 17/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Onze-Lieve-Vrouwestraat
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 17/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Kleine Puttingbaan
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 17/01/2020

Nieuw aanvullend reglement zones parkeerverbod vrachtwagens
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement bebouwde kom Kessel-centrum
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Oude Bevelsesteenweg - verkeers- en parkeerregeling
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Tulpenstraat
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Nonnenstraat
Goedgekeurd op 1/10/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement betreffende snelheidszoneringen cluster 'Nijlen Noord'
Goedgekeurd op 1/10/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Nieuwstraat
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Stationssteenweg
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanvullend verkeersreglement - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap Gasthuisstraat
Goedgekeurd op 7/05/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Aanpassing aanvullend reglement Gemeentestraat
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - parking pleintje Fortstraat drie parkeerplaatsen voorbehouden voor plaatsing marktwagen
Goedgekeurd op 06/01/2020 - bekendgemaakt op 14/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - nieuwjaarsdrink Fortstraat - 10 januari
Goedgekeurd op 06/01/2020 - bekendgemaakt op 14/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - vertrek en aankomst zeeklassen Goezo! Kerkeblokken - 11 en 15 mei 2020
Goedgekeurd op 06/01/2020 - bekendgemaakt op 14/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Jaarlijkse ziekendagen van Ziekenzorg Samana - 5 april 2020, 11 oktober 2020 en 18 december 2020
Goedgekeurd op 06/01/2020 - bekendgemaakt op 14/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Schoolfeest vrije basisschool 'Kinderpad'- 6 juni 2020
Goedgekeurd op 06/01/2020 - bekendgemaakt op 14/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Schoolfeest basisschool 'Sint-Calasanz'- 16 mei 2020
Goedgekeurd op 06/01/2020 - bekendgemaakt op 14/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - Chiro Elckerlyc en Chiro Jong Leven - fuif 'Moe, ik zen ni zat' - 1 februari 2020
Goedgekeurd op 06/01/2020 - bekendgemaakt op 14/01/2020

Tijdelijk verkeersreglement - omleiding omwille van rioleringswerken Nonnenstraat 69 - van 07 tot 17 januari 2020
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 30/12/2019

Tijdelijk verkeersreglement - verlenging testopstelling Vredestraat tot 31 januari 2020
Goedgekeurd op 2/12/2019 - bekendgemaakt op 9/12/2019

Tijdelijk verkeersreglement - omleiding werken Kapellebaan - 2 oktober 2019 tot 28 februari 2020 (verlenging)
Goedgekeurd op 2/12/2019 - bekendgemaakt op 9/12/2019

Aanvullend verkeersreglement - parking Tulpenstraat twee parkeerplaatsen voorbehouden voor plaatsing marktwagens 
Goedgekeurd op 17/12/2018 - bekendgemaakt op 18/12/2018

Aanvullend verkeersreglement zones parkeerverbod vrachtwagens
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 06/02/2019

Nieuw aanvullend reglement zones parkeerverbod vrachtwagens
Goedgekeurd op 05/02/2019 - bekendgemaakt op 06/02/2019

 


Huishoudelijke reglementen

Aanpassen huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Goedgekeurd op 12/03/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

githo nijlen | aanpassing schoolreglement en kostenbijdrageregeling
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Goedkeuring Academiereglement
Goedgekeurd op 3/09/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

 


Andere reglementen

Wijziging arbeidsreglement gemeente Nijlen
Goedgekeurd op 02/03/2020 - bekendgemaakt op 27/03/2020

Wijziging arbeidsreglement gemeente Nijlen
Goedgekeurd op 15/07/2019 - bekendgemaakt op 28/01/2020

Wijziging arbeidsreglement OCMW Nijlen
Goedgekeurd op 15/07/2019 - bekendgemaakt op 28/01/2020

Aanpassing arbeidsreglement Goezo! basisscholen
Goedgekeurd op 12/08/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Aanpassing arbeidsreglement academie voor beeldende kunsten
Goedgekeurd op 12/08/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Delegatie bevoegdheid arbeidsreglementen
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Reglement en aanvraagformulier tentoonstellingen Nijlen
Goedgekeurd op 07/05/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Nood aan wijziging reglement "Sportwedstrijden op openbaar domein"
Goedgekeurd op 02/12/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Reglement toekenning eretitel voor het ambt van schepen en gemeenteraadslid
Goedgekeurd op 02/04/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Kostenbijdrageregeling bij Academiereglement
Goedgekeurd op 01/10/2019 - bekendgemaakt op 15/01/2020

Delegatie bevoegdheid arbeidsreglement
Goedgekeurd op 11/06/2019 - bekendgemaakt op 10/01/2020

Nieuwe straatnaam verkaveling Kleine Puttingsbaan Kessel - voorlopige vaststelling
Goedgekeurd op 03/09/2019 - bekendgemaakt op 10/09/2019

Bekendmaking openbaar onderzoek ten gevolge van de toepassing van een administratieve lus in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag
bekendgemaakt op 23/07/2019

Nieuwe straatnaam zijstraat Koningsbaan - voorlopige vaststelling
Goedgekeurd op 24/04/2018 - bekendgemaakt op 26/04/2018