Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Om haar visie uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan juridisch te vertalen en om waar nodig bestemmingswijzigingen van gronden door te voeren, maakt de gemeente ruimtelijke uitvoeringsplannen op.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP bevat bestemmingskaarten en stedenbouwkundige voorschriften. Op basis hiervan kunnen stedenbouwkundige vergunningen worden afgetoetst. De volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn van toepassing:

De volgende Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, opgemaakt door Departement Omgeving, zijn ook van toepassing op het grondgebied van Nijlen;