Behalen van een Europees rijbewijs

Maak een afspraak

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Wat is dit?

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. 

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europse Economische Ruimte (EER) * en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen (website van europa). Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

*De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie + Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je eerst slagen voor een theoretisch examen. Eens geslaagd dan heb je recht op een voorlopig rijbewijs.

Dan volgt de rijopleiding; je kan kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool.

Die keuze staat op je voorlopig rijbewijs : voor meer informatie : lees onze productfiche 'Voorlopig rijbewijs'.

Let op : In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Ben je geslaagd in je praktisch examen, dan kan je een definitief rijbewijs, geldig voor 10 jaar, aanvragen.

Hoe aanvragen?

Eens je geslaagd bent in je praktisch examen, vraag je je Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je ingeschreven bent;

  • Maak (online) een afspraak bij team dienstverlening/burgerzaken via bovenstaande knop 
  • Tijdens jouw afspraak vraag de ambtenaar het rijbewijs onmiddellijk online aan.
  • De levertermijn is 2 à 3 werkdagen later 
  • Het wordt klaargelegd voor afhaling aan het onthaal.

Er bestaat GEEN spoedprocedure voor de aanvraag van een rijbewijs.

Het afhalen van het rijbewijs kan door iemand anders als die persoon jouw voorlopig rijbewijs meeheeft of je oude rijbewijs als het om een omwisseling gaat. 

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs, of in geval van omwisseling : je oude rijbewijs
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.

Wat kost dit?

Kostprijs : € 24,00

te betalen cash of via bancontact

Maak een afspraak