Beeldkwaliteitsplan

De VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning) heeft de innovatieve aanpak van gemeente Nijlen voor de opmaak van het beeldkwaliteitsplan (BKP) en het open ruimte perspectief (ORP) bekroond met de tweejaarlijkse Planningsprijs!

Samen met Brut en Lama landscape architects en Plusoffice architects ontving de gemeente lof voor de innovatieve aanpak en voor de manier waarop de bevolking erbij betrokken werd.

Die twee plannen staan uiteraard niet los van mekaar en om de essentie op een bevattelijke en visueel aantrekkelijke manier mee te geven, werden er 12 krachtlijnen opgemaakt en op deze site gezet http://nijlenmorgen.be  

We hanteren in Nijlen de volgende principes voor nieuwbouw/verbouwing/uitbreiding/… van onze bebouwde ruimte binnen Nijlen;

  • Dorpsvriendelijke gevels: 10 principes voor de integratie van woningen binnen hun dorpse context.
  • Uitwerking binnengebieden: 10 principes voor projecten die de individuele schaal overschrijden.

Je kan het volledige plan opvragen via ruimte@nijlen.be of via het nummer 03 410 02 11.