Woningkwaliteit

Bekijk op een kaart welke panden onbewoonbaar of ongeschikt zijn of waarvoor er een conformiteitsattest is

Geef bovenaan in de zoekbalk 'Nijlen' of een specifiek adres in  om in te zoomen op de kaart. In de legende rechts bij ‘Kaarten en plaatsen’ selecteer je het volgende :

  • Bouwen en Wonen
  • Woningkwaliteit
  • Dan krijg je 3 opties om aan te vinken:
    • Panden met herstelvordering
    • Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen
    • Woningen met een conformiteitsattest

Register van herstelvorderingen:

Het register van herstelvorderingen verzamelt alle panden waarvoor door de wooninspecteur in het kader van de strafrechtelijke procedure inzake woningkwaliteitshandhaving een herstelvordering werd opgesteld en waarvoor nog niet werd vastgesteld dat deze herstelvordering uitgevoerd werd. Dit register is te onderscheiden van de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, dewelke enkel woningen bevat die ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar verklaard zijn via een besluit.

 

Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen:

De Vlaamse overheid houdt een inventaris bij van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard overeenkomstig de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en woningen die onbewoonbaar zijn verklaard overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet.

Een besluit tot ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid wordt uitgereikt indien een woning niet voldoet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Dit kan zowel voor eengezinswoningen, appartementen, als kamers. In één pand kunnen bijgevolg meerdere woningen op de inventaris staan.

Woningen met een conformiteitsattest:

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft.