Inlichtingen notaris

rol van de notaris

De notaris bemiddelt bij de aankoop van een perceel grond of een woning en bij het verlijden van akten en leningsakten.
Je kunt bij de notaris een eerste advies vragen in verband met de voorgenomen aankoop van een grond of huis, en hulp bij het opstellen van de koopovereenkomst. Beide partijen - koper en verkoper - zijn vrij een eigen notaris te kiezen zonder verhoging van de kosten. De notaris moet op het ogenblik van de verkoop kunnen garanderen dat het beoogde goed wel degelijk een perceel bouwgrond is. Deze garantie wordt gegeven op basis van een stedenbouwkundig attest of door te verwijzen naar een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling. De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke inlichtingen inwinnen bij het gemeentebestuur. Deze notariële inlichtingen worden bij de akte gevoegd.

garantie door de notaris

De notaris moet op het ogenblik van de verkoop kunnen garanderen dat het beoogde goed wel degelijk een perceel bouwgrond is.
Deze garantie wordt gegeven op basis van een stedenbouwkundig attest of door te verwijzen naar een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke inlichtingen inwinnen bij het gemeentebestuur. Deze notariële inlichtingen worden bij de akte gevoegd.

bodemattest

Sinds 1 oktober 1996 moet bij elke verkoop een bodemattest (OVAM) afgeleverd worden, waaruit blijkt dat het terrein niet getroffen is door bodemverontreiniging.

kosten

Bij de aankoop van een onroerend goed (grond, woning), wordt de notariële akte geregistreerd en moet er een registratierecht betaald worden. De registratierechten zijn vervat in - wat men in de volksmond - beschrijfkosten of notariskosten noemt.
Deze registratiekosten bedragen 10 % van de prijs van het onroerend goed. Onder bepaalde voorwaarden kan je vermindering van het registratierecht genieten. De notaris zal hieromtrent de nodige inlichtingen verschaffen.