Mobiliteit rond scholen

We zetten in op veilige schoolomgevingen. Dit kan in de directe nabijheid van een school zijn zoals aan de achteringang van St-Calasanz waar in mei 2019 een schoolstraat werd ingevoerd.

Na de testopstelling die plaatsvond tussen 16 september en 20 december volgde een evaluatie. Buurtbewoners, ouders en leerkrachten werden opnieuw bevraagd over de voor-en nadelen van de testopstelling. Uit deze evaluatie bleek dat de 'zoen en vroemzone' een groot succes was om kinderen 's morgens snel te kunnen afzetten, dat de parkeervakken goed werken en zo de straat overzichtelijker maken en dat een korte wegversmalling de snelheid uit het verkeer haalt. Deze kleine maatregelen zullen dan ook tegen de zomer definitief geplaatst worden, samen met de aanpassing van de wegmarkeringen (timing nog niet zeker, hangt af van de aannemer).

Hier vind je alvast een 3D-opstelling van hoe de straat er uitzag tijdens de testopstelling. Deze kwam er na een uitgebreid participatiemoment waarbij ouders en buurtbewoners mee konden nadenken over de veiligheid in de Nieuwstraat. 

NIEUW

Zandloper:

Ook aan vrije basisschool de Zandloper werd het verkeer ter hoogte van de schoolpoort recent aangpakt. Na een positieve evaluatie van een knip, werd er een paaltje geplaast tussen de Zandlaan en de ingang van de school. De hele schoolomgeving zal binnenkort ook worden aangepakt in het kader van het ontwerp van de nieuwe GOEZO Klokkenlaan. Meer info hierover volgt in het najaar of begin 2021.

Ben je zelf een ouder of familielid die de veiligheid aan de schoolomgeving van je oogappel hoog in het vaandel draagt? Wordt dan verkeersouder! dit is een gratis initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeer die je ondersteunt om bepaalde acties te voeren en geeft je een startpakket, een actiepakket rond een thema naar keuze en korting op ander VSV-materiaal. Je vindt er ook steun en inspiratie rond verkeersactiviteiten. 

Ook onderweg naar school werken we aan de fietsveiligheid. Hieronder vind je alvast de schoolroutekaarten die Octopus opstelde: