Sociale en betaalbare huisvesting

Het recht op wonen is er voor iedereen. Daarom bestaan er sociale woningen die je kan kopen of huren. Ook zijn er sociale maatregelen die de toegang tot water en energie voor iedereen moeten verzekeren.

Sinds 1 juli 2023 maakt het lokaal bestuur Nijlen deel uit van de nieuwe woonmaatschappij Woonschakel Berg en Nete (WS BEN) samen met de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg en Putte.

WS BEN wenst elke huidige en toekomstige sociale inwoner van het werkgebied te laten wonen in een kwaliteitsvolle, betaalbare en aan zijn noden aangepaste woongelegenheid die gesitueerd is in een leefbare woonomgeving.

De prioriteiten zijn dan ook het bouwen van nieuwe kwaliteitsvolle sociale woningen, het renoveren van wijken richting klimaatdoelstelling 2050 en het inhuren van kwaliteitsvolle panden in elke gemeente.