Buurtfeest in Nijlen

Wat is dit?

Elke bewonersgroep (buurtcomité) die samen een buurtfeest wil organiseren, komt in aanmerking voor ondersteuning. 

Alle informatie kan je nalezen in het reglement ondersteuning buurtfeesten.

De buurt kan zich beperken tot één of meerdere straten. Eenzelfde groepering kan slechts éénmaal per jaar financiële ondersteuning krijgen. Buurtkermissen, privé-feesten en feesten met een winstgevend doel zijn uitgesloten van ondersteuning.

Hoe aanvragen?

Wil je gebruik maken van de ondersteuning van de gemeente, ben je verplicht twee maanden voor aanvang een aanvraag in te dienen. Hieronder vind je het aanvraagformulier in Word of PDF formaat. Neem zeker eens grondig het reglement door, alvorens een aanvraag in te dienen. 

  • Word - digitaal invullen en doorsturen of de papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.
  • PDF - digitaal invullen en doorsturen of de papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.

Contactpersoon voor buurtfeesten in Nijlen:

Klantenadviseur aanbod - cultuur

cultuur@nijlen.be of 03 410 02 11

Extra informatie

Mobiliteit

Om de verkeersmaatregelen goed in te kunnen schatten vraagt het lokaal bestuur altijd de mobiwijzer in te vullen. Deze informatie moet in de aanvraag worden opgenomen!

Uitlenen materiaal

Erkende verenigingen kunnen bij de gemeente terecht om allerlei materialen te ontlenen. Voor allerlei evenementen kan je hier terecht voor organisatie- en feestmaterialen (nadar, herashekken, podia, vlaggenmasten, tafels, stoelen,...). 


Algemene info bij facility tel: 03 410 01 60

Regelgeving

Reglement:

Alle informatie kan je nalezen in het reglement ondersteuning buurtfeesten.

Als je nog vragen hebt, kan je ook altijd even de checklist voor evenementen raadplegen.