Buurtfeest in Nijlen

Wat is dit?

Vanuit het lokaal bestuur ondersteunen we buurtfeesten in onze ganse gemeente.

Onder ondersteuning verstaan we: financiële ondersteuning, de mogelijkheid om gebruik te maken van de gemeentelijke uitleendienst en indien nodig aangepaste signalisatie (het afsluiten van een straat(deel)). 

Ook indien een organisator van een buurtfeest slechts van één van bovenstaande ondersteuningsvormen gebruik wil maken vragen we om een aanvraag te doen. 

Elke bewonersgroep (buurtcomité) die samen een buurtfeest wil organiseren, komt in aanmerking voor ondersteuning. 

Alle informatie kan je nalezen in het reglement ondersteuning buurtfeesten.

De buurt kan zich beperken tot één of meerdere straten. Eenzelfde groepering kan slechts éénmaal per jaar financiële ondersteuning krijgen. Buurtkermissen, privé-feesten en feesten met een winstgevend doel zijn uitgesloten van ondersteuning.

Hoe aanvragen?

Wil je gebruik maken van de ondersteuning van de gemeente, ben je verplicht twee maanden voor aanvang een aanvraag in te dienen. 

Het is niet voldoende om enkel een uitleningsaanvraag in te vullen. De mensen van de uitleendienst houden materialen vrij voor aanvragen die in orde zijn en goedgekeurd worden op het college van burgemeester en schepenen.

Hieronder vind je het aanvraagformulier in Word of PDF formaat. Neem zeker eens grondig het reglement door, alvorens een aanvraag in te dienen. 

  • Word - digitaal invullen en doorsturen of de papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.
  • PDF - digitaal invullen en doorsturen of de papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.

Contactpersoon voor buurtfeesten in Nijlen:

Team cultuur

cultuur@nijlen.be of 03 410 02 11

Extra informatie

Mobiliteit

Om de verkeersmaatregelen goed in te kunnen schatten vraagt het lokaal bestuur altijd de mobiwijzer in te vullen. Deze informatie moet in de aanvraag worden opgenomen!

Uitlenen materiaal

Erkende verenigingen en buurtfeesten kunnen bij de gemeente terecht om allerlei materialen te ontlenen. Voor allerlei evenementen kan je hier terecht voor organisatie- en feestmaterialen (nadar, herashekken, podia, vlaggenmasten, tafels, stoelen,...). 


Algemene info bij facility tel: 03 410 01 60

Regelgeving

Reglement:

Alle informatie kan je nalezen in het reglement ondersteuning buurtfeesten.

Als je nog vragen hebt, kan je ook altijd even de checklist voor evenementen raadplegen.