Seniorenraad

Ofwel op verzoek ofwel uit eigen initiatief geeft deze raad adviezen, hetzij aan het gemeentebestuur, hetzij aan het OCMW. De raad kan voorstellen doen over problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de Nijlense senioren te maken hebben. Verder staat nog in de statuten dat ze de samenwerking in het bejaardenwerk en de bejaardenzorg moet bevorderen. In de praktijk komt het erop neer dat de raad om de 2 maanden vergadert. Men probeert alle senioren te bereiken met initiatieven als de uitgave van een 'seniorengids, een handige gids met allerlei nuttige informatie en adressen en telefoonnummers specifiek voor senioren. 

In de raad zetelen naast de schepen en de ambtenaar voor senioren 2 afgevaardigden van elke erkende seniorenvereniging en 4 onafhankelijke leden.

Voorzitter: Maria de Schutter ;  0479 25 51 13
Secretaris: Sandra Tordoor ; 03 410 02 32


Contact informatie