Seniorenraad

Seniorenraad Nijlen:

Klik HIER voor de resultaten van de seniorenbevraging die de seniorenraad in april 2023 uitvoerde. Er werden 360 bevragingen ontvangen wat goed is voor 7% van de senioren uit Nijlen, Kessel en Bevel. Het totaal aantal is senioren bij benadering goed voor 5100 senioren in onze gemeenten.

 

Ofwel op verzoek ofwel uit eigen initiatief geeft deze raad adviezen, hetzij aan het gemeentebestuur, hetzij aan het OCMW. De raad kan voorstellen doen over problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de Nijlense senioren te maken hebben. Verder staat nog in de statuten dat ze de samenwerking in het bejaardenwerk en de bejaardenzorg moet bevorderen. In de praktijk komt het erop neer dat de raad ongeveer vier keer per jaar vergadert en ook het activiteitenprogramma mee uit werkt.

De seniorenraad bestaat uit afgevaardigden van elke erkende seniorenvereniging als ook onafhankelijke leden. In 2024 telt de raad 14 stemgerechtigde leden.

Een afgevaardigde van het Lokaal Dienstencentrum en/of woonzorgcentrum, de schepen bevoegd voor senioren (of een vervanger) en de OCMW-voorzitter (of andere vertegengwoordiger van het OCMW) mogen de vergadering bijwonen als waarnemer. Zij zijn  niet stemgerechtigd.

Secretaris: Nathalie Gijsels als ook waarnemend ambtenaar en is niet stemgerechtigd.

In de seniorenraad zijn volgende verenigingen vertegenwoordigd:

Naast deze verenigingen zetelen er momenteel ook 6 onafhankelijke leden in de raad.

Heb je ook interesse om lid te worden en zo de belangen van senioren in onze gemeente te verdedigen? Of heb je vragen voor de seniorenraad, de voorzitter of de secretaris?

Neem dan contact op via senioren@nijlen.be. Telefonisch contact opnemen met de secretaris, Nathalie Gijsels, kan via het nummer 03 410 02 11

De verslagen van de vergaderingen vind je hier:

2024

- Donderdag 29 februari 2024 (open seniorenraad) - bijlage Bloesempoject

2023

Donderdag 9 december 2023   -  bijlagen

Donderdag 28 september 2023  -  advies rustbanken

-  Donderdag 1 juni 2023

Donderdag 2 maart 2023

2022

- Donderdag 8 december 2022

- Donderdag 6 oktober 2022

- Donderdag 5 mei 2022

- Donderdag 10 februari 2022

 

Nieuws

Naar aanleiding van de actie van de seniorenraad rond plaspunten in onze gemeente in 2016, werden in 2023 de plaspunten herbekeken en in kaart gebracht. Een overzicht van de plaspunten in onze gemeente, waar je gratis gebruik kunt maken van het toilet, vind je HIER.