Fort van Kessel

Het Fort van Kessel is een beschermd monument en recreatiedomein dat wat verscholen ligt temidden van de groene natuur.  Waar ooit de “dikke Bertha” projectielen je rond de oren vlogen, is het nu een oase van rust. Het fort herbergt een legertje (beschermde) vleermuizen en is een thuis voor een unieke verzameling fauna en flora.

Het fort is niet vrij toegankelijk maar je kan er wel wandelen rond de fortgracht, het fort onder begeleiding een bezoekje brengen en vissen op de fortgracht.

 

Natuur

In het fort hebben heel wat vleermuizen hun thuis gevonden. De meest voorkomende soorten zijn de ingekorven vleermuis, de meervleermuis, de watervleermuis, de franjestaart, de Brandt vleermuis en de baardvleermuis. Het domein is een Europese Speciale Beschermingszone.

Begin oktober (tot eind maart) wordt het fort gesloten voor het publiek zodat deze beschermde diersoorten in alle rust aan hun winterslaap kunnen beginnen.

Geschiedenis

Het Fort van Kessel werd gebouwd in 1909-1912 om de spoorlijn Antwerpen-Herentals en de Kleine Nete te beschermen. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog werden er loopgraven gegraven en prikkeldraad gezet tot aan het Fort van Lier. Er bleef bijna geen doorgang over, en al het vee werd binnen de ring van de forten gebracht. In 1914 werd het fort sterk vernield door de Duitse Dikke Bertha’s.

Bezoek

ACTIVITEITEN

Slechts enkele dagen per jaar opent het fort haar grote poort voor het publiek! Deze dagen vormen dan ook een unieke kans om zonder reservatie een rondleiding te krijgen in dit unieke bouwwerk. Meer informatie over deze activiteiten vindt u op de website www.fortvankessel.be

BEZOEK AANVRAGEN

Tussen 1 april en eind september, kan u ook een bezoek aanvragen voor een groep. De ervaren gidsen van gidsenwerking Fort van Kessel geven je graag een rondleiding in het fort.  Tijdens deze rondleidingen reizen ze met u door de tijd en voeren ze u terug, beginnende aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Ze bezoeken met u, de door een dikke laag beton bedekte, traditore batterijen, munitiemagazijnen, troepenkamers en geschutsemplacementen. Bovengronds kan je de koepels, de loopgrachten uit Wereldoorlog II ontdekken en de vernielingen door de befaamde 'dikke Bertha's' in WO I bekijken. Je kan er zelfs een blik werpen op 'De Kamer van de Commandant' die in 2014 uitgegraven werd en waarin heel wat vondsten zijn gedaan.

Voor kinderen (> 6j) en jongeren in groepsverband (scholen, verenigingen, ...) worden evenzeer de historische rondleidingen voorzien. Deze worden echter aangepast aan de leeftijdsgroep.

Voor meer info en het aanvragen van een rondleiding kan u terecht op www.fortvankessel.be/bezoek of bij de afdeling sociaal en vrij tijd via 03/410 02 11 of cultuur@nijlen.be.

Wil je graag foto’s nemen of filmopnames maken op het Fort van Kessel?

Elke aanvraag voor het nemen van foto’s of het maken van filmopnames moet worden aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen.  Elke aanvraag moet minimaal 3 weken op voorhand bezorgd worden aan de afdeling Sociaal en Vrije Tijd.

Elke fotoshoot of filmopname moet in regel gebeuren onder toezicht van een fortwachter om de veiligheid te garanderen en de naleving van de afspraken te bewaken. Voor inwoners van Nijlen is de fotoshoot gratis. Voor personen die niet woonachtig zijn in Nijlen, geldt dat er een forfaitair bedrag van € 110,00 dient betaald te worden voor de begeleiding, ongeacht het aantal uren. Meer informatie vindt u hier in het reglement.

De fortenapp

De fortenapp neemt jou en je (klein)kinderen mee op ontdekkingstocht doorheen het fort. In het fort van Kessel beleef je samen met de soldaten van het fort de spannende momenten bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Wandel met Achille rond het fort en ontdek Dikke Bertha’s, Duitse soldaten en een goed verstopte uitkijkpost! Download de app via erfgoedapp.be.

 
Aansluiten bij de gidsenwerking?