Mobiliteitsplan

Nijlens mobiliteitsplan biedt kader voor toekomstige mobiliteit en leefbaarheid

Gefaseerde toepassing van principes, in overleg met inwoners en hogere overheden

Planmatig, ambitieus en vooruitziend omgaan met mobiliteit in Nijlen is verre van nieuw. Al 20 jaar geleden was er een eerste mobiliteitsplan, dat in 2009 verdiept werd. Sinds toen is mobiliteit steeds meer gaan lijken op een Zwiters zakmes, het moet mee een tool worden om steeds meer individuele en maatschappelijke thema’s en problemen aan te pakken. Leefbaarheid, leefkwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid, de lijst is lang en voornaam. Het nieuwe Nijlense mobiliteitsplan beschrijft een Nijlen waarin we de mobiliteit niet enkel zien als een middel om ons te verplaatsen van de ene naar de andere plek, maar net zo goed als een middel om gelukkig en gezond te kunnen zijn