Betaalbaar internet thuis

  • Sociaal tarief voor telefonie en internet

In België bestaat er een sociaal tarief, maar dat wordt niet automatisch toegekend. Bepaalde groepen (o.a. mensen met een leefloon) komen hier wel voor in aanmerking. De aanvraag doe je bij de telecomoperator.
Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure: https://www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-telefonie-en-internet

  • Initiatieven voor betaalbaar internet

Verschillende operatoren werken aan mogelijkheden om een goedkoop internetabonnement beschikbaar te maken voor mensen met beperkte financiële middelen. Meer informatie over initiatieven voor betaalbaar internet kan worden teruggevonden via:
https://www.mediawijs.be/nl/artikels/initiatieven-betaalbaar-internet

 

  • Vernieuwd sociaal telecomtarief in 2024

In 2024 (wellicht vanaf maart 2024) gaat het vernieuwde sociaal telecomtarief van start: 
               °19 euro per maand voor vast internet
               °tot maximaal 40 euro per maand voor ‘bundels’.
               Het sociaal tarief zal worden aangeboden door grote operatoren met een vast netwerk.

In principe zullen personen die het huidige sociaal telecomtarief krijgen, hun recht kunnen behouden,      onder bepaalde voorwaarden. Daarnaast zal de doelgroep ook uitbreiden naar de groep mensen die              recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

 
Wie in aanmerking komt, zal een brief krijgen. In die brief zal staan hoe men dit vernieuwde sociaal   tarief kan krijgen. Meer informatie volgt.
               https://www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-telefonie-en-internet

 

  • Nog vragen of hulp nodig?
    Bij vragen of nood aan ondersteuning kan u steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van team hulpverlening:

° Intake – vrije inloop
                              Maandag voormiddag: 9u – 11u30
                              Woensdag namiddag: 13u30- 16u
               ° 03/410.02.11
               °info.ocmw@nijlen.be

° https://www.nijlen.be/sociaal/hulp-en-zorgverlening