Betaalbaar internet thuis- het sociaal internetaanbod

Om de bestaande ongelijke toegang tot het internet te verkleinen, zijn er verschillende initiatieven in het leven geroepen die deze toegang meer betaalbaar moeten maken.
De overheid hervormde daarom het sociaal tarief voor de telecomsector, waardoor per 1 maart 2024 het sociaal tarief vervangen wordt door ‘het nieuwe sociaal internetaanbod’. 

1. Wat is het?

Het sociaal internetaanbod is een tarief voor enkel vast internet en/of met televisie/telefonie. Het sociaal internetaanbod wordt voorlopig enkel aangeboden door de operatoren Telenet, Proximus en VOO.

De standaardkostprijs van het sociaal internetaanbod bedraagt 19 euro per maand voor vast internet. Er zitten wel grenzen aan het sociaal internetaanbod per deelnemende operator, er is dus geen sprake van onbeperkt internet.
Naast een pakket voor internet bieden de operatoren voor 40 euro een bundel aan met internet waar bijvoorbeeld televisie of telefonie aan toegevoegd kan worden. Het kan wel per operator verschillen en moet worden aangevraagd bij de operator zelf.

Op onderstaande pagina kan u het meest recente aanbod van deze operatoren terugvinden:
https://www.mediawijs.be/nl/artikels/initiatieven-betaalbaar-internet

2. Wie komt in aanmerking?

Rechthebbenden zijn personen die gedomicilieerd zijn in België. Ruwweg betreft het personen met een ernstige handicap, een klein pensioen of een leefloon. Voor de exacte beschrijving van rechthebbenden verwijzen wij je graag door naar de website van FOD Economie


Er is een tool waar rechthebbenden zelf kunnen nagaan of ze recht hebben op het sociaal internetaanbod, via Tool rechthebbenden sociaal internetaanbod

3. Hoe aan te vragen?

Het sociaal internetaanbod wordt niet automatisch toegekend. Rechthebbenden zullen de volgende stappen moeten ondernemen om het sociaal internetaanbod aan te vragen:

  1. Neem contact op met een van de deelnemende operatoren en biedt aan hen jouw ID-kaart (of een ander document dat uw rijksregisternummer bevat) aan
  2. De operator kan nagaan of jij recht hebt op het sociaal internetaanbod (zij kunnen dit onmiddellijk achterhalen)
  3. Indien jij recht hebt op het sociaal internetaanbod kun jij (binnen 7 dagen) jezelf inschrijven voor het sociaal internetaanbod

4. Wat met het oude sociaal tarief telecom?

Personen die het recht op het oude sociaal tarief telecom hebben gekregen vóór 1 maart 2024, blijven het ook na die datum ontvangen. Ze hebben er recht op zolang zij aan de voorwaarden van het oude sociaal tarief voldoen. Dit betekent onder andere dat de situatie van de rechthebbende niet verandert, zoals bijvoorbeeld: verhuizen, van operator veranderen, van abonnement veranderen, enz. Het sociaal tarief wordt dus niet automatisch omgezet naar het sociaal internetaanbod.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de FOD Economie