Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen

Wat is dit?

Als je geslaagd bent voor je theoretisch rijexamen, mag je je voorlopig rijbewijs aanvragen bij je gemeente van woonst. Je hebt de keuze tussen :

  • het voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
  • het voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Het is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Hoe aanvragen?

Het voorlopig rijbewijs vraag je aan bij het team dienstverlening op het gemeentehuis. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarde;

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleidermodel M36; je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Sinds 1 oktober 2017 moeten in Vlaanderen begeleiders een vormingsmomentvolgen van 3 uur vóór ze begeleider kunnen worden en op het voorlopig rijbewijs kunnen worden vermeld. Op vormingsmoment.be kunt u zien waar en wanneer de eerstvolgende vormingsmomenten plaatsvinden per gemeente, per provincie of in heel Vlaanderen.
  Die vorming is 10 jaar geldig. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs. De duurtijd van de praktische rijopleiding wordt verhoogd van 3 maanden naar 9 maanden.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleidermodel M18; je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool.  Als die rijschool jou rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Het voorlopig rijbewijs is inwisselbaar BINNEN de geldigheidsduur (op voorwaarde dat het slagen voor het theoretisch examen niet langer dan 3 jaar geleden is)

Als je begeleider(s) NIET in Nijlen wonen, moet hij/zij zich vooraf bij het gemeentebestuur van zijn/haar woonplaats aanbieden om daar het aanvraagformulier voor het voorlopig rijbewijs te laten afstempelen.

De begeleider(s) moeten het aanvraagformulier ook ondertekenen.

Wat meebrengen?

 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider hebt je (sinds 1 oktober 2017) ook het attest nodig dat de begeleider heeft gekregen nadat die het vormingsmoment heeft gevolgd.
 • je identiteitskaart
 • indien je een andere foto wenst dan die van op je eID, moet je een recente pasfoto meebrengen (die voldoet aan de strikte ICAO-normen)
 • de identiteitskaart en het begeleidersattest van je begeleider(s): voor een model M36

Wat kost dit?

Kostprijs : 24,-€

te betalen cash of via bancontact

Regelgeving


Contact informatie