Voorlopig rijbewijs

Maak een afspraak

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Wat is dit?

Als je geslaagd bent voor je theoretisch rijexamen, mag je je voorlopig rijbewijs aanvragen bij je gemeente van woonst. Je hebt de keuze tussen :

 • het voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • het voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Het is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Hoe aanvragen?

Het voorlopig rijbewijs vraag je aan bij het team dienstverlening op het gemeentehuis. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarde;

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleidermodel M36; je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleidermodel M18; je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool.  Als die rijschool jou rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Het voorlopig rijbewijs is inwisselbaar BINNEN de geldigheidsduur (op voorwaarde dat het slagen voor het theoretisch examen niet langer dan 3 jaar geleden is)

De begeleider(s) moeten het aanvraagformulier ook ondertekenen.

Wat meebrengen?

 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • je identiteitskaart
 • indien je een andere foto wenst dan die van op je eID, moet je een recente pasfoto meebrengen (die voldoet aan de strikte ICAO-normen)
 • de identiteitskaart en het begeleidersattest van je begeleider(s): voor een model M36

Wat kost dit?

Kostprijs: €24

te betalen cash of via bancontact

Extra informatie

Uitzondering

Voorlopig rijbewijs "12 maanden" (met begeleider) voor de categorie B

Vanaf 01/02/2019 kan je eenmalig een voorlopig rijbewijs M12 "met begeleider" aanvragen binnen de wachtperiode van 3 jaar na het verstrijken van de geldigheid van je laatste voorlopig rijbewijs. Om dit voorlopig rijbewijs M12 te bekomen, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je bent sinds minder dan 3 jaar geslaagd voor het theorie-examen B. Indien dit niet meer het geval is, moet je eerst opnieuw slagen voor het theorie-examen B.
 • Je hebt ten minste 6 uur praktijkonderricht gevolgd via een erkende rijschool na het verstrijken van de geldigheid van jouw laatste voorlopig rijbewijs. 

Examenvoorwaarden

Als houder van een VRb M12 kan je het praktijkexamen afleggen via de erkende rijschool of met een eigen voertuig. Er geldt geen nieuwe minimumstage. Als je geen nieuw VRb wil aanvragen, kan je ook nog steeds het praktijkexamen afleggen via de erkende rijschool, op voorlegging van een stageattest. Om het praktijkexamen te mogen afleggen, moet je sinds minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theorie-examen. Na elke 2 mislukkingen moet je opnieuw 6 uur praktijkonderricht bij een erkende rijschool volgen. Alle eventuele voorgaande mislukkingen blijven meetellen.

 

Regelgeving

Maak een afspraak