Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bepaalt het ruimtelijke beleid van ons dorp voor de toekomst. Het is een beleidsplan dat uitstippelt hoe we de grote ruimtelijke ontwikkeling en dynamiek van ons dorp willen ordenen en sturen.

In 2004 keurde de gemeenteraad haar eerste gemeentelijke ruimtelijk structuurplan goed. Hiermee werd de basis gelegd voor de lange termijnontwikkeling van de gemeente.

Op 24 juli 2015 keurde de gemeenteraad de herziening van dit ruimtelijk structuurplan goed. Deze herziening heeft richtte zich op de volgende thema’s:

  • Identiteit van de kernen
  • Kwalitatieve woonontwikkelingen met aandacht voor betaalbaar wonen
  • Economische profilering van de gemeente
  • Recreatieve en toeristische ontwikkelingsmogelijkheden