Opdrachthoudende verenigingen

Dit betreft een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid en met een beheersoverdracht die statutair vastgelegd is. Daardoor doen de gemeenten afstand van het recht om zelfstandig de opdrachten uit te voeren waarvan de realisatie op grond van hun eigen beslissing toevertrouwd is aan het samenwerkingsverband.

 • Duurtijd:
  • Voor een periode van maximum 18 jaar (eventueel wat langer om over verkiezingsjaar te trekken (+ opeenvolgende verlengingen)
  • Geen voortijdige uittreding mogelijk (tenzij voor OV in kader van Energiedecreet bij gebiedsuitwisseling)
  • Ontbinding mogelijk
 • Bestuur:
  • Algemene vergadering (jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering) = gemeenteraadsleden
  • Raad van bestuur (maximum 15 bestuurders)
   • De bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
  • Andere bestuursorganen (algemene comités, adviescomités, regionale bestuurscomités, e.d.) facultatief

Gemeente Nijlen is deelnemer in onderstaande opdrachthoudende verenigingen:

IOK Afvalbeheer

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen voor Afvalbeheer of kortweg IOK Afvalbeheer, zorgt voor een geïntegreerde afvalbehandeling in 29 Kempense gemeenten. De focus ligt op afval voorkomen en een duurzaam materialenbeheer.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering (de leden ontvangen geen presentiegeld, maar wel kilometervergoeding)
  • Vertegenwoordiger gemeente: raadslid Simon Kenens met als plaatsvervanger schepen Luc Luyten
 • Raad van Bestuur (de leden van deze raad ontvangen per zitting presentiegeld van €106,66 en kilometervergoeding – de raad van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer worden achtereenvolgens georganiseerd op dezelfde dag)
  • Stemgerechtigd lid: schepen Bert Celis

Wil je meer weten? www.iok.be

De link naar de statuten / oprichtingsakte: http://www.iok.be/product.aspx?id=1065

Pidpa

Pidpa voldoet op een duurzame en kwalitatieve manier, efficiënt en op maat aan de watergebonden behoeften van klanten aan de best mogelijke prijs. Het levert bijdrage aan het waarborgen van een goede volksgezondheid en de economische ontwikkeling in het verzorgingsgebied met respect voor het milieu.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering (de leden ontvangen een kilometervergoeding, geen presentiegeld)
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Tom Covens met als plaatsvervanger raadslid Els Herremans
 • Adviescomité A (watervoorziening)  (de leden ontvangen een kilometervergoeding, geen presentiegeld)
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Paul Laurijssen

Wil je meer weten? www.pidpa.be

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging

Het nieuwe netbedrijf dat op 1 juli 2018 is ontstaan uit de fusie van Eandis en Infrax en de nieuwe naam Fluvius heeft gekregen is het grootste intergemeentelijk bedrijf van Vlaanderen. Fluvius levert nutsvoorzieningen aan overheden, gezinnen en bedrijven in alle 300 Vlaamse gemeenten. Fluvius is actief als beheerder van de distributienetten voor aardgas en elektriciteit, riolering, kabeldistributie en warmte.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)
  • Vertegenwoordiger gemeente: burgemeester Paul Verbeeck met als plaatsvervanger schepen Paul Laurijssen

Wil je meer weten? www.fluvius.be

Fluvius Antwerpen

Fluvius Antwerpen is een opdrachthoudende vereniging die op 1 april 2019 is ontstaan uit de fusie van de opdrachthoudende verenigingen IMEA, Integan en Iveg. 

Voor Nijlen is deze vereniging de distributienetbeheerder voor elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, IBA-beheer.
Subactiviteiten:
- warmte
- strategische participaties.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Paul Laurijssen met als plaatsvervanger raadslid Annelies Van Looy
 • Raad van bestuur (de leden van deze raad ontvangen per zitting presentiegeld, nl. hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in een van de deelnemende gemeenten van Fluvius Antwerpen)
  • Stemgerechtigd lid: burgemeester Paul Verbeeck
 • Regionaal bestuurscomité (de leden van dit comité ontvangen per zitting een kilometervergoeding, maar geen presentiegeld)
  • Stemgerechtigd lid: burgemeester Paul Verbeeck

Wil je meer weten? www.fluvius.be