Interlokale verenigingen

Deze samenwerkingsvorm heeft geen rechtspersoonlijkheid en komt neer op een intergemeentelijke samenwerking op basis van een overeenkomst met statutaire draagkracht.

Een interlokale, of interbestuurlijke, vereniging:

 • is een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht;
 • is een vereniging waarbij de overeenkomst tussen de partners, die tezelfdertijd de statuten omvat, de basis vormt;
 • dient vooral voor de realisatie van projecten die beperkt zijn van omvang;
 • dient het woord ‘interlokaal’ te bevatten. Dit moet opgenomen zijn in de naam van de vereniging.

Gemeente Nijlen is deelnemer in onderstaande interlokale verenigingen:

GAS Rivierenland

De interlokale vereniging GAS Rivierenland (vroeger GASAM) staat in voor de toepassing van de gemeentelijk administratieve sancties (GAS) in het arrondissement Mechelen, namelijk in de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Putte en Willebroek.

Deze administratieve boetes sanctioneren overtredingen van de regels die dienen om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te garanderen en openbare overlast zoals het bevuilen van openbare ruimte, wildplassen, nachtlawaai … tegen te gaan.

Vertegenwoordiging (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding):

 • Beheerscomité
  • Vertegenwoordiger gemeente: burgemeester Paul Verbeeck met als plaatsvervanger schepen Bert Celis

Wil je meer weten? www.gasrivierenland.be 

PROGEM scholengemeenschap

Een scholengemeenschap is een verzameling van scholen:

 • van hetzelfde onderwijsniveau: basisonderwijs óf secundair onderwijs
 • met hetzelfde of een ander bestuur
 • van hetzelfde of van verschillende onderwijsnetten
 • die vrijwillig samenwerken om schaalvoordelen na te streven op het vlak van logistiek, studieaanbod, personeelsbeleid ...

Het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen APB-POA, de gemeente Duffel, de stad Mortsel en de gemeente Nijlen met githo nijlen en vormen de netoverschrijdende scholengemeenschap secundair onderwijs Progem.

Vertegenwoordiging:

 • Bestuurscollege (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)
  • Vertegenwoordigers gemeente: schepen Griet Van Olmen, schepen Tom Covens en raadslid Annelies Van Looy
 • Onderhandelingscommissie (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Griet Van Olmen

Wil je meer weten? data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod

GOEZO! Scholengemeenschap

De gemeenten Nijlen, Herenthout en Grobbendonk vormen met hun gemeentelijke basisscholen samen de scholengemeenschap Goezo!

Vertegenwoordiging:

 • Beheerscomité (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Griet Van Olmen met als plaatsvervanger schepen Tom Covens
 • Onderhandelingscommissie (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding)
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Griet Van Olmen

Wil je meer weten? www.goezoaandenete.sgpool.be

GiD PBW

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Voor 70 lokale besturen levert deze dienst de wettelijk verplichte interne preventieadviseur voor arbeidswelzijn. Welzijn behelst daarbij de fysieke en psychische veiligheid en gezondheid van werknemers tijdens hun werk. De gemeenschappelijke aanpak waarborgt de hiervoor nodige onafhankelijkheid, objectiviteit en deskundigheid.

Ook OCMW is lid van deze interlokale vereniging.

Vertegenwoordiging  (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding):

 • Beheerscomité
  • Vertegenwoordiger gemeente en OCMW: burgemeester Paul Verbeeck met als plaatsvervanger schepen Luc Luyten

Interlokale vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Regio Lier 

De vereniging heeft als doel om binnen de krijtlijnen van de onderwijsregelgeving, de organisatie van de Podiumacademie met inbegrip van haar vestigingsplaatsen optimaal af te stemmen op de lokale noden en deze vorm van onderwijs zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk aan te bieden in de deelnemende gemeenten, waaronder Nijlen.

Vertegenwoordiging  (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding):

 • Beheerscomité
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Griet Van Olmen met als plaatsvervanger schepen Luc Luyten

Wil je meer weten? www.podiumacademielier.be

Interlokale vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Berlaar-Nijlen

De vereniging heeft als doelstelling om binnen de krijtlijnen van de onderwijsregelgeving, de organisatie van de academie voor Beeldende Kunsten Nijlen met inbegrip van haar vestigingsplaatsen optimaal af te stemmen op de lokale noden en deze vorm van onderwijs zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk aan te bieden in de deelnemende gemeenten. Hieruit kunnen eventueel gemeentelijke en intergemeentelijke activiteiten en projecten voortvloeien.

Vertegenwoordiging  (de leden ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding):

 • Beheerscomité
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Griet Van Olmen met als plaatsvervanger schepen Luc Luyten