Tijdelijke afwezigheid

Maak een afspraak

Als je tijdelijk buiten de gemeente van uw hoofdverblijfplaats verblijft, moet je dit melden aan je gemeentebestuur.

Wat is dit?

Je tijdelijke afwezigheid wordt dan geregistreerd in het bevolkingsregister van de gemeente.  Je hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door uw tijdelijke afwezigheid.  Je blijft ingeschreven in de registers van je gemeente.

Hoe aanvragen?

Om een tijdelijke afwezigheid te kunnen laten registeren moet je dit melden :

  • bij het team dienstverlening op het gemeentehuis

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

  • verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling
  • minder dan 1 jaar afwezig voor:

           ° vakantieverblijf

           °reizen in verband met je gezondheid

           °studie- of zakenreizen

           °beroepsopdrachten in binnen- of buitenland

  • studenten
  • gedetineerden
  • beroepsmilitairen en burgerpersoneel
  • dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen)
  • personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig
  • Belgische diplomatieke ambtenaren

       >Bijkomend moet je een hoofdverblijfplaats hebben waar je op elk ogenblik naar kunt terugkeren.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. Je kan de afwezigheid éénmalig verlengen met 1 jaar.

Wat meebrengen?

je identiteitskaart

Wat kost dit?

De registratie is gratis.

Extra informatie

Opgelet !

Wanneer je meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op je hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van je tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover je nieuwe woonplaats niet gekend is.  Je hebt er dus alle belang bij om je afwezigheid en/of je nieuwe hoofdverblijfplaats bekend te maken bij je gemeentebestuur.

Regelgeving

Artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister - gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017.

Maak een afspraak