Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen (notarisbrief)

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper. Deze informatie wordt gebundeld binnen de stedenbouwkundige inlichtingen.

Digitaal Vlaanderen heeft het Vastgoedinformatieplatform gelanceerd waarop alle steden en gemeenten verplicht moeten aansluiten. Op 12 september 2023 maakte de gemeente Nijlen de overstap naar dit platform zodat alle aanvragen voor stedenbouwkundige inlichtingen door notarissen en vastgoedmakelaars via dit platform moeten verlopen. Vanaf 1 februari 2024 dienen ook particulieren via dit platform stedenbouwkundige inlichtingen aan te vragen.

Hoe aanvragen?

  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat 
  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal 
  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal

Gelieve tijdig uw aanvraag te doen, rekening houdend met de maximale aflevertermijn van 20 dagen.

Specifieke dieptevragen of interpretaties kunnen nog steeds gericht worden naar de gemeente (bv. vragen van bodemdeskundigen over de risicogrond i.k.v. bodemonderzoek).

Wat kost dit?

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 110 euro per kadastraal perceel.

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan u terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Regelgeving

Het formulier met de gevraagde administratieve gegevens heeft louter een informatieve waarde en wordt opgesteld aan de hand van de momenteel in ons bezit zijnde gegevens.  Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

Meer info over het Vastgoedinformatieplatform kan je hier vinden