Raadscommissies

 Op deze pagina:


 

Wat zijn raadscommissies?

Raadscommissies doen beleidsvoorbereidend werk en geven advies aan de gemeenteraad. Bepaalde agendapunten die op de gemeenteraad komen worden vooraf besproken en voorbereid in raadscommissies zodat de bespreking van die punten tijdens de gemeenteraadszitting vlot verloopt. 

Hoe zijn de raadscommissies samengesteld?

In deze commissies zetelen afgevaardigden van de verschillende partijen in de gemeenteraad, dus ook van de oppositiepartijen. Deze verdeling gebeurt evenredig, wat betekent dat de grootste partij de meeste afgevaardigden heeft.

De commissievergaderingen zijn openbaar, je kan ze dus bijwonen.

De vergaderingen gaan steeds door in een vergaderzaal van het gemeentehuis. 

De raadscommissies bijwonen... 

De raadscommissies worden niet systematisch samengeroepen. Op deze pagina worden de zittingsdatums wel op voorhand doorgegeven. De agenda is 8 dagen voor de zitting beschikbaar. 

De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar, behalve wanneer tijdens het overleg specifieke persoonsgegevens aan bod komen. Iedereen kan de openbare vergaderingen bijwonen. 

...of alles online bekijken 

Wil je de kalender, agenda of de besluiten bekijken? Of wil je verslagen raadplegen? Dat kan HIER

Overzicht raadscommissies en afgevaardigden

Raadscommissie intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen

 • Dorien Van Assche
 • Simon Kenens
 • Paul Verbeeck
 • Charlotte Op de Beeck, voorzitter
 • Bert Celis
 • Victor De Groof
 • Luc Luyten
 • Ymke Govaerts
 • Johan Van Dessel
 • Ingrid Van Wunsel
 • Leo Verelst

Raadscommissie ruimtelijke ontwikkeling

 • Jonas Verwimp, voorzitter
 • Griet Van Olmen
 • Simon Kenens
 • Paul Verbeeck
 • Ferdi Heylen
 • Els Herremans
 • Annelies Van Looy
 • Stijn Lemmens
 • Joris De Bondt
 • Ingrid Van Wunsel
 • Manuela Verbist

Raadscommissie mobiliteit en verplaatsingsgedrag

 • Tom Covens
 • Jef De bruyn
 • Paul Laurijssen
 • Julie Van Roey
 • Els Herremans, voorzitter
 • Victor De Groof
 • Annelies Van Looy
 • Jan Verbraecken
 • André Mariën
 • Inge Schoovaerts
 • Leo Verelst

Raadscommissie publieke ruimte

 • Paul Laurijssen
 • Jonas Verwimp
 • Jef De bruyn, voorzitter
 • Dorien Van Assche
 • Ferdi Heylen
 • Bert Celis
 • Luc Luyten
 • André Mariën
 • Jan Verbraecken
 • Inge Schoovaerts
 • Leo Verelst

Raadscommissie milieu, duurzaamheid en afvalbeleid

 • Jonas Verwimp
 • Tom Covens
 • Julie Van Roey, voorzitter
 • Charlotte Op de Beeck
 • Lien Du Four
 • Els Herremans
 • Luc Luyten
 • Joris De Bondt
 • Johan Van Dessel
 • Ingrid Van Wunsel
 • Manuela Verbist

Raadscommissie basisonderwijs

 • Dorien Van Assche, voorzitter
 • Julie Van Roey
 • Jef De bruyn
 • Tom Covens
 • Lien Du Four
 • Victor De Groof
 • Annelies Van Looy
 • Stijn Lemmens
 • Ymke Govaerts
 • Inge Schoovaerts
 • Manuela Verbist