Vergunning nodig?

Onderstaande vergunningen/meldingen/attesten/... kunnen van toepassing zijn;

   • Omgevingsvergunning: voor stedenbouwkundige handelingen (bouwen/verbouwen/reliëfwijziging/...), verkavelen van gronden, exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, kleinhandelsactiviteiten of het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetatie.
   • Verkavelingen: het splitsen van een grond in minstens 2 loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond (omgevingsvergunning)
   • Kapvergunning: kappen van bomen in een bos
   • Bronbemaling: droogzuiging of oppompen van het grondwater voor het tijdelijk verlagen van de grondwatertafel i.f.v. bouwwerken
   • Meldingen en vrijstellingen: wanneer geen omgevingsvergunning van toepassing is
   • Opname vergunningenregister / vergund geachte toestand: vergunningstoestand vastleggen wanneer gebouwd werd tussen 1962 en 1976 / vergund geacht wanneer gebouwd voor 1962
   • Stedenbouwkundig attest: als u de inlichtingen over een perceel bevestigd wilt zien
   • Planologisch attest: met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen